Rozhovory

Vojtěch Dvořák: Dobré portfolio nestačí

Vojtěch DvořákVojtěch Dvořák: Dobré portfolio nestačí

Vojtěch Dvořák je absolventem brněnské FaVU ateliéru grafického designu, jenž absolvoval stáž na Anglické universitě v Maidstone – KIAD Kent. Z jeho posledních projektů bych rád vzpomněl Trasformers, GiJoe, Nutcracker a další. Jak se dá vypracovat na takovou pozici a jak se mění postoj designera s přibývajícími zkušenostmi nabitými v zahraničí, se dozvíte následujícím krátkém rozhovoru.

Mohl by jsi se čtenářům Design portálu představit a přiblížit v kostce co děláš, jakou pozici zastáváš?

Studoval jsem grafický design na Fakultě Výtvarných umění v Brně. Ve druhém ročníku jsem měl možnost stáže ve Francii nebo v Anglii, a protože jsem studoval angličtinu, zvolil jsem Anglii. Byla to jednak šance jak zdokonalit jazyk, ale také poznat něco nového. Necelé čtyři měsíce jsem strávil na UCA University for the Creative Arts, původně KIAD Kent Institute of Art and Design v Maidstone. Jak sám dobře víš, stáž v zahraničí ti otevře oči. Vidíš nové možnosti a nové přístupy, jiné způsoby řešení. To je zkušenost, kterou bych určitě doporučil každému studentovi. Od té chvíle jsem také začal seriózně uvažovat o práci v zahraničí. Zprvu to byl jenom sen, který se později pro mne stal skutečností.

Moje přítelkyně studovala grafický design na Bath Spa University a já jsem za ní jezdil do Anglie. Tedy pokaždé když jsem měl jen trochu času a peněz. Když končila školu a já jsem byl v posledním ročníku magisterského studia, pomáhal jsem jí s přípravou portfolia. Ve stejné době jsem také začínal pracovat na svém vlastním portfoliu. Chtěl jsem zkusit štěstí a začal jsem hledat stáž (work-placement) v anglickém studiu. Získat více zkušeností v novém prostředí a něco málo si přivydělat, abych mohl déle zůstat v Anglii.

Vojtěch Dvořák

PIXELSPECTRUM.NET / Vojtěch Dvořák / Media at War World at War / 2007

Ve té době jsem také psal svou diplomovou práci zaměřenou na typografii Adriana Frutigera. Knihovna Fakulty Výtvarných Umění v Brně zela prázdnotou a studijní materiály týkající se designu 20. století nebyly ani tak její doménou. To byl také důvod hledat jiné zdroje, a to nejen v Praze, ale také v zahraničí. Knihovna Bath Spa University s několika odděleními grafického designu a typografie, byla tedy neocenitelným zdrojem informací, který mi pomohl se orientovat nejen v problematice zaměřené na 50 – 60. léta francouzko-švýcarského designu, ale zejména vnímání designu obecně.

To bylo stejné jako s mou stáží ve Francii, ale teď zpět k portfoliím nad kterými jsme spolu strávili několikahodinové diskuze. Domníváš se tedy, že tvůj postoj k portfóliu obecně se za tu dobu, co jsi studoval a pracoval v zahraničí – změnil a jestli ano, tak jak?

Zcela určitě. Mé první portfolio bylo velmi jednoduché. Zprvu to bylo jen několik ukázek školních prací a pár komerčních projektů. Měl jsem tištěnou a elektronickou verzi portfolia, které jsem posílal emailem se stručným životopisem a doprovodným dopisem. Den před pohovorem jsem udělal krátkou animaci jako úvod pro moji prezentaci. Měl jsem víc štěstí než si si vůbec dokážeš představit. Hned na prvním pohovoru jsem dostal nabídku na práci. Prvních několik měsíců jsem pracoval jen tři dny v týdnu, abych měl dostatek času na studium, které bylo pro mě prioritou.

Dnes vnímám portfolio v širším kontextu. Samotné portfolio již nestačí. Konkurence je příliš velká na to, aby ses spokojil například jen s jednou formou prezentace. Je nutné využít všech možných prostředků a jejich kombinace zvětší tvoje šance. On line portfolio na webu, tištěná verze během jednání, interaktivní CD, elektronická verze pro posílání emailem, studie jednotlivých projektů atd. Každé z těchto portfolií má své určení, vlastnosti a technické parametry, kterými se od sebe liší. Nejdůležitější je si uvědomit, co dělám, co bych chtěl dělat, čeho chci dosáhnout, co nabízím. Jaké jsou mé silné a slabé stránky. To vše ovlivňuje samotný způsob prezentace, výběr prací a médium, které zvolíš. Zmiňoval jsi se také, že budeš připravovat nějaký blok přednášek pro DP, tak to tam můžeme probrat podrobněji.

Vojtěch Dvořák

PIXELSPECTRUM.NET / Vojtěch Dvořák / Auschwitz / 2008

Portfolio grafického designera bude zcela jiné než například portfolio fotografa. Od portfolia junior designera očekáváte něco jiného než od portfolia senior designera (http://en.wikipedia.org/wiki/Senior_designer). Senior musí ukázat hlubší porozumění principu v designu, koncept v projektu a organizační schopnosti. Dobré portfolio o vás řekne v několika projektech, že dokážete propojit kreativní, estetickou a komerční stránku designu do jednoho harmonického celku.

Myslím si, že v dnešní době je nejdůležitější si uvědomit, co opravdu děláš a za čím jdeš. V řadě případů, které pak musíš řešit, ti to usnadní rozhodování. Domníváš se tedy, že každé portfolio by mělo být cílené?

Záleží na situaci, ale v zásadě si myslím, že portfolio by mělo být zaměřené na určitý úsek designu / oboru / vaše schopnosti. Vynikáte-li v několika oborech není špatné mít několik portfolií. To je však velmi časově a finančně náročné. Nejlepším řešením je navrhnout takové portfolio, které se dá upravit pro danou prezentaci, a to ať již mluvíme o online nebo o tištěném portfoliu.

Takže takový odkaz na to co říkal Doc. Dr. Jiří H. Kocman?

V podstatě ano. Tato možnost jisté flexibility by však neměla jít na úkor kvality prezentace. Tady především mám na mysli kroužkovou vazbu se složkami. Takový druh prezentace je dobrý pro absolventy středních škol, ale ne jako profesionální prezentace grafického designera. Zde je mnohem lepší zainvestovat čas a peníze do něčeho co vás, jak se říká, prodá.

Příprava portfolia je tedy nikdy nekončící proces. Tvé portfolio se vyvíjí stejně jako tvé projekty. Důležité je projekty pravidelně archivovat v předem vytvořené struktuře a připravovat pro samotnou prezentaci. Nejvíce času při vytváření portfolia zabere samotná příprava podkladů (najít, shromáždit a vybrat vhodné projekty). Tento proces se dá velmi zjednodušit, pokud dopředu přemýšlíte o portfoliu.

Vojtěch Dvořák

PIXELSPECTRUM.NET / Vojtěch Dvořák / US vs Iraq / 2006

A jaké by tedy mělo být portfolio designera, kterého by jsi vzal do teamu ty?

Dobře připravené portfolio a dobrý obsah však nestačí. Na základě portfolia se klient nebo studio rozhodne, zda-li budeš osloven. Portfolio je jen jeden stupeň v komunikaci. Můžete mít úžasné portfolio a super práce, ale pokud tvůj přístup k lidem je například arogantní, tak tvé šance na úspěch se značně omezí. Nedávno jsme se měli ve firmě rozhodnout, kterého z uchazečů na pozici grafického designera přijmeme. Jeden z designerů měl méně zkušeností, možná i méně talentu a neovládal všechny pro nás důležité aplikace. Ale i přesto pozici dostal právě on. Proč? Z jeho přístupu bylo jasné, že design pro něj není jen práce, ale způsob života. Jeho schopnost a především chuť se učit byli mnohem důležitější. Domnívám se, že za rok či dva bude mnohem dál než jeho kolega.

Nadšení, talent, tvrdá práce, portfolio a štěstí je to, co každý designer musí mít.

Samo sebou, že osobní stránka je minimálně polovina toho, co přinášíš do teamu – to je neodmyslitelný fakt. Myslíš si ale, že řazení v portfoliu může ovlivnit výsledek – tedy konečné rozhodnutí lidí, kteří vybírají?

Mé první portfolio, se kterým jsem začal hledal práci v Anglii mělo několik variant. Měl jsem jednoduchý flashový web, PDF portfolio pro posílání přes email a PDF s většinou školních a několika komerčních projektů. PDF portfolio pro email byla velmi jednoduchá ukázka pěti nejlepších projektů. Snažil jsem se dostat na minimum velikost PDF plus životopis a průvodní dopis. Z PDF dokumentu a také z emailu byla možnost si stáhnout celé PDF portfolio se všemi projekty. To mělo téměř 18MB. V emailu jsem žádal studio o pohovor a že hledám stáž během letních prázdnin.

Vojtěch Dvořák

PIXELSPECTRUM.NET / Vojtěch Dvořák / Refugee Day – UNHCR / 2008

Bavíme-li se tedy o modifikaci v portfóliu jaký byl tvůj vývoj od portfólia jako junior designér, middleweight k současné pozici jako senior. Mohl by jsi nám říct nějaké rady případně postřehy, co a kde bylo špatně a co by jsi dnes dělal jinak, případně jak se tvoje zkušenost s portfolii vyvíjela?

Hlavní portfolio jsem měl rozdělené do dvou skupin. Volné a komerční práce. Komerční práce jsem dále seřadil do sekcí obalový design, loga a firemní design. Do každé skupiny jsem zařadil zhruba 3-4 projekty. Formát byl klasická A4, kroužková vazba. Formát především určoval fakt, že jsem měl k dispozici pouze levnou inkoustovou tiskárnu. V portfoliu jsem měl něco málo přes 30 projektů. Doufal jsem, že během pohovor můžu nějaké projekty přeskočit, či naopak, záleželo by to podle situace. Dnes bych zcela jistě zvolil jiný přístup.

Několik dní před pohovorem jsem se detailně díval na prezentaci studia a dělal si poznámky pro pohovor. Den před tím jsem vytvořil krátkou animaci jako úvod k mé prezentaci, které bylo určené jen pro dané studio. V animaci jsem použil logo studia a mé práce. Myslím si, že to byl jeden z mála důvodu, proč mi nabídli stáž a později práci. Snažil jsem se ukázat, že mi opravdu záleží na tom abych u nich mohl pracovat a získat více zkušeností. Pravda je, že v té době jsem to tak nevnímal a nápad s animací přišel víceméně intuitivně než jako promyšlená strategie prezentace.

Dnes více přemýšlím o principu portfolia a jakým způsobem funguje. Vždy si kladu otázku do jaké míry design samotného portfolia ovlivňuje design jednotlivých projektů. Portfolio je celek, kdy interakce mezi projekty je velmi důležitá. Je důležité vytvořit portfolio, které o Vás řekne vše v několika projektech, je zajímavé obsahově i vizuálně, a to nejen pro designery. Já osobně mám rád portfolio, které je velmi jednoduché a funkční. Takové portfolio, které se nesnaží přehlušit vlastní projekty. Představte si že máte studio a dostanete patnáct portfolií týdně, pracujete na vlastních projektech a moc toho nestíháte. Nebude ztrácet čas s něčím, co je nesrozumitelné nebo příliš komplikované.

Jistě bych se mohl ptát podrobněji, ale to necháme na chystaný seriál o prezentaci. Zajímá mne však další věc. Vím, že jsi byl oceněn v soutěži Semi-Pernament 07. Jak jsi se k tomu dostal?

Ano, vyhrál jsem soutěž v kategorii Graphic Design na Semi-Competitive, uspořádaný pod Semi-Pernament 07 – design festivalem v Austrálii. Poslal jsem kolekci tří plakátů s tématem „Media at war. World at war.“, projekt na kterém jsem již delší dobu pracoval. Ale to by bylo na další rozhovor.

Vím, že máš blog a že sem tam něco zveřejníš. Jak se díváš na prezentování prostřednictvím blogu a sdílení know-how jako designér? A kde vlastně můžeme najít tvé online portfolio?

Já jsem teprve na začátku a musím se toho hodně naučit. Blog mám již přes rok, ale ještě jsem pořádně nezačal využívat všechny jeho možnosti. Blog je neocenitelný nástroj na prezentaci a komunikaci s okolím. Já jsem ve fázi, kdy mi blog pomáhá si uvědomit, jak se chci prezentovat a čeho chci dosáhnout. Doufám, z později kolem mého blogu se vytvoří menší skupinka lidi se stejným nadšením a zájmem pro grafický design a vzájemně se budeme podporovat a pomáhat si.

Sdílení vědomostí a schopností vidím spíše jako morální závazek každého designera. Při řešení nějakého technického problému, se kterým si nevíte rady, téměř vždy najdete pomoc na internetu. Proto si myslím, že je správné přispět s tím, co umíte a možná někomu pomůžete. Samotným psaním článků jsem se naučil víc, než jsem si dokázal představit. Není to jednoduché a zabere to poměrně dost času. Pokud se Vám podaří napsat zajímavý článek, určitě to někdo ocení a vy budete mít ten nejlepší pocit z dobře odvedené práce.

Momentálně pracuji na jednoduchém on-line portfoliu a doufám, že než tento článek vyjde, budete mít možnost vidět něco málo z mých volných prací na www.pixelspectrum.net anebo na mém blogu, který je prezentován jako subdoména: blog.pixelspectrum.net.

Vojtěch Dvořák

PIXELSPECTRUM.NET / Vojtěch Dvořák / Vektorika No.8 – Love / 2006

A úplně na závěr co plánuješ na tuto sezónu v oblasti soutěží…

Chtěl bych se zúčastnit mezinárodního bienále plakátu v Chaumontu (FR), Trianále plakátu v Toyamě (JP) a Trnavě (SK) a dalších menších soutěžích kolem světa.

Tak to zní velmi dobře na první čtvrtrok roku 2009.
Díky za rozhovor.

Já děkuji.

Londýn 5.2.2009

Nakonec bych jen rád připomenul, že se právě teď snažíme dát dohromady ucelený blok přednášek na téma správné osobní prezentace, kterou bychom rádi prostřednictvím Design portálu zveřejnili – takže určitě je se na co těšit.

Jiri Mocicka

https://www.designportal.cz/rozhovory/vojtech-dvorak-portfolio.html

19.02.09