Hezké české

Svítidla z recyklovaných plošných spojů NEO3

Neo3

Svítidla Neokubista a Neorondokubista vizuálně odkazují na český architektonický kubismus a geometrizující secesi, nicméně jejich stínidla jsou vyrobena ze zcela současného materiálu: recyklovaných plošných spojů pro antény. Použití DPS (desky plošných spojů) je logické jak z hlediska fukce (tepelná odolnost, vysoká pevnost, ideální míra průsvitnosti), tak i z hlediska estetiky, kdy ze zcela současného materiálu vzniká nečekaně graficky a tektonicky ztvárněný funkční artefakt.

-

-

Svítidla z recyklovaných plošných spojů NEO3

Tvůrčí tým:

Svetlana Kozhenova, www.svetlanakozhenov.com

Kde je možno vidět:

Ve vitríně Galerie Kubista na Ovocném trhu v Praze 1.


Popis:
Projekt svítidel z recyklovaných desek plošných spojů (DPS) je založen na postmoderním přístupu k současnému designu a k otázkám trvale udržitelného rozvoje. Myšlenka použití právě těchto desek pro stínidla vznikla na základě studie materiálu jako takového. Základem každé DPS je laminát ze skelné tkaniny sycené epoxidovou pryskyřicí jemně žluté až medové barvy. Plošné spoje mají výbornou tepelnou odolnost, vysokou pevnost a ideální parametry průsvitnosti. Svůj unikátní vzhled získavají desky nanesením vrstvy mědi, tvořící samotné plošné spoje. Z hlediska estetiky totiž nabízejí různorodé vzory spojů téměř bezmezné možnosti „ready made“ designu. Tyto vzory jsou navrhovány vývojáři na základě ryze technických parametrů, jakými je například příjem a tok signálu. Kouzlem nechtěného však občas vznikají unikátní ornamenty a grafické motivy, při správném použití mimoděk odkazující k výtvarným proudům počátku 20. století.

„Do svítidel NEO3 jsem promítla svou lásku ke geometrii. Logika stínidel vychází z principů architektury a jeho podstatou je precizní řemeslná práce. Stínidla jsou lepena a sestavována ručně, tudíž každý kus je originál. V současné době postrádám u většiny designových výrobků nejen znalost a pochopení materiálu jako takového, ale hlavně umění jej zpracovat způsobem, který by z něj dokázal vytěžit maximum a jeho použití bylo skutečně účelné. Svítidla NEO3 nejsou mým prvním projektem zabývajícím se využitím starého a použitého materiálu pro nové věci. V šetrném přístupu k přírodě a hledání alternativních materiálů totiž vidím budoucnost designu.“

Plošné spoje do wifi antén tohoto typu se začaly používat teprve nedávno, což souvisí s prudkým rozmachem a vývojem bezdrátových technologií. Za dobu své krátké existence spoje prošly řadou proměn. Od DPS pro frekvence 2,4 GHz (malé desky, velké měděné plochy) se postupně ustupovalo kvůli nestabilitě přenosu signálu a nahrazovaly se deskami pro frekvence 5 GHz, což s sebou neslo zmenšení plochy měděných spojů a naopak nárůst plochy desky jako takové. Postupně se DPS začaly opatřovat tzv. nepájivou maskou různých barev za účelem ochrany měděných spojů před korozí. Kromě toho byl vyvinut i jiný typ antikorozní ochrany: pokovení zlatem nebo cínem. Obě metody ale DPS značně znehodnocují z estetického hlediska. Proto se pro použití nejvíce osvědčují desky první generace, kde se měď nijak nechránila před oxidací a plochy byly velkých rozměrů a jednoduchého designu. Měď navíc časem získává patinu, což evokuje o mnoho starší umělecká řemesla.

„Kolekce NEO3 sestává ze svítidel tří stylů: neokubismu, neorondokubismu a neobrutalismu (zatím pouze v návrzích), vhodných do bytových, restauračních a hotelových interiérů. Měděné vzory byly záměrně vybrány tak, aby tvořily ucelenou řadu základních geometrických prvků: trojúhelníku, kruhu a čtverce. Mou ambicí je nadále hledat zajímavé tvary a experimentovat v dané oblasti průmyslového designu. Je vzrušující přetvářet již existující materiál a hledat jeho využití ve zcela jiných odvětvích, než pro které byl určen.“

Datum představení:

Poprvé byl představen veřejnosti ve dnech 4.-9. 10. 2011 v rámci Designblok ´11

Další informace

-

-

-Hezké české

Tato sekce Design portálu má za cíl představit zajímavý design, vzniklý v České republice anebo pocházející od českých autorů.

Formát prezentace je vždy stejný – projekt představujeme formou krátkého dotazníku. U projektů dáváme zřetel na to, aby to byly projekty realizované za poslední rok, fiktivní práce zveřejňovat nebudeme (jedinou výjimkou je volná tvorba nekomerčního charakteru).

Seriál „Hezké české“ vychází většinou jednou až dvakrát do měsíce. Přihlásit svá díla můžete na emailu redakce@designportal.cz.

 

Zdroj a foto:
Světlana Kozhenová

 

Design portal

https://www.designportal.cz/hezke-ceske/svitidla-plosne-spoje-neo3.html

12.10.11