Rozhovory

Nový vizuální styl ČT: rozhovor se Štěpánem Malovcem

Česká televize - logo, design, vizuální stylNový vizuální styl ČT: rozhovor se Štěpánem Malovcem

V dnešním druhém dílu rozhovorů a lidmi, kteří stojí za novým vizuálním stylem České televize je hostem autor korporátního design manuálu a značek Štěpán Malovec.

Proč jste se rozhodli pro jednotné grafické značení všech čtyř kanálů?

Vedení televize se před více jak rokem rozhodlo pro odvážný, ale nevyhnutelný krok – posoudit logo a celý dosavadní nesourodý a nejednotný vizuální styl ČT. Aplikace stejného grafického prvku pro všechny kanály je tedy logickým vyústěním této snahy. Bohužel došlo k tomu, že nové logo ČT, ze kterého značení kanálů vychází, nebude prozatím realizováno. Z mnoha důvodů to považuji za nešťastný krok. Divákovi se tak na cestě k pochopení změny objevila z mého pohledu zbytečná a nelogická překážka, kterou bude muset nějakým způsobem překonat. Nezbývá než doufat, že mu to půjde snadno a rychle.

Česká televize - logo, design, vizuální styl

Jste autorem nového vizuálního stylu. Co by měl divákovi o televizi říct?

Hodně autorů, zvláště při obhajobě svých návrhů, používá výrazy jako „moderní“, „svěží“, „přatelské“, „vstřícné“, „pro jednadvacaté století“ a podobně. Myslím, že o televizi a jejím charakteru vám poví mnohem lépe a spolehlivěji obsah/program, než pár barevných křivek, které se mihnou někde v rohu obrazovky nebo na bambuli mikrofonu. Jinými slovy – mým záměrem nebylo „nacpat“ do loga všechny možné pozitivní vlastnosti, které by lidem vytáhly jazyk až na vestu a vykouzlily jim permanentní úsměv, ale vytvořit logo, jež bude „jen“ originální, časem charakteristické a jeho tvarové prvky bude moci následně využít, rozvinout a dál posunout navazující vizuální styl. A teprve tento ucelený balík věcí má mít nějakou ambici. Přinejmenším vyvolat onen dobrý a uspokojující pocit z fungující věci.

Česká televize - logo, design, vizuální styl

Myslíte, že se konzervativní divák s novým vizuálním stylem ztotožní?

Jestli myslíte konzervativním divákem člověka, který nesnáší a špatně nese jakékoli změny, tak ten to bude mít asi opravdu těžké. Stejně jako všichni, kterým se z jakýchkoli důvodů nové logo nebo televizní grafika nebude líbit. Podívejte, skoro každý z nás platí koncesionářské poplatky, a proto máme i takový přirozený ale neopodstatněný pocit, že když tam „sypu“ peníze a je to veřejnoprávní, mám samozřejmě právo do toho mluvit a ti na Kavčích horách mě musí poslouchat. Nemluvě o tom, že u nás každý rozumí všemu. Takže se opravdu těžko vysvětluje, že současná grafická podoba České televize je zastaralá, často nefunkční nebo špatně komunikující. Že její možnosti vývoje do budoucna by byly velmi omezené a komplikované, a proto investice do nové podoby nejsou peníze vyhozené z okna. Chápu, že si ke stávajícímu logu, jež se na obrazovce v různých úpravách objevuje desítky let, vybudovalo mnoho lidí určitý osobní možná i nostalgický vztah, kterého se nechtějí vzdát. Zvyk je železná košile. Ale když zreziví, je spíš na obtíž než k užitku. Proto si myslím, že je čas jít dál. A nebojte, i po této změně bude tráva pořád zelená a hladiny oceánů nepřestanou stoupat.

Česká televize - logo, design, vizuální styl

Co by měl nový vizuální styl splňovat?

Vizuální styl ČT by měl naplnit určité praktické, technické, estetické, ekonomické a filozofické body, které byly specifikovány již v zadání soutěže. To znamená, že musí být využitelné v oficiální korporátní komunikacii při neformálních příležitostech a být otevřené pro tvorbu nových aplikací podle rozvoje aktivit ČT. Vizuální styl musí odrážet jasnou identitu instituce ČT jako média veřejné služby a reprezentovat její obecně definovanou pozici a poslání a současně vytvářet „zastřešení“ jednotlivých aktivit ČT, mělo být postaveno na nadčasovém základu a odpovídat současnému světovému estetickému standardu, umožnit identifikovat jednotlivé kanály, produkty, značky, aktivity ČT a jejich jednoznačné spojení s identitou ČT. Lapidárně řečeno, musí být po všech stránkách a ve všech směrech absolutně funkční.

Česká televize - logo, design, vizuální styl

Do jaké míry je grafikajednotlivýchkanálů spojena s jejich obsahem a filozofií?

Co to jen šlo. Ale spíše než samotná informační grafika (textové přehledy a pod.) to jsou především různé „identy“ a znělky, které se maximálně snaží s obsahem toho kterého kanálu souznít. Někde je větší důraz kladen na barvu, hravost a lidi, jinde na pohyb, detail a věci. Každopádně všechny mají společné jedno – koncept, ucelenost a především ideu.

Rozhovor převzat z tiskových materiálů české televize.

Design portal

https://www.designportal.cz/rozhovory/ceska-televize-stepan-malovec.html

03.09.07