Rozhovory

Nový vizuální styl ČT: rozhovor s vedoucí vizuální prezentace Pavlou Hromkovou

Česká televize - logo, design, vizuální stylNový vizuální styl ČT: rozhovor s vedoucí vizuální prezentace Pavlou Hromkovou

Dnešním dnem přinášíme první ze seriálu osmi rozhovorů s lidmi, kteří stojí za novým vizuálním stylem České televize, o kterém jsme psali nedávno. Uvodní rozhovor bude s vedoucí vizuální prezentace České televize Pavlou Hromkovou. V dalších dílech se můžete těšit na Štěpána Malovce, Alana Zárubu a art directory jednotlivých kanálů.

Česká televize - logo, design, vizuální styl

Proč Česká televize přistoupila k redesignu? Co bylo tím prvním impulsem?

Jednoznačně proces digitalizace. Vývoj a výroba grafiky v České televizi má kontinuální průběh, ale hlavním impulsem byl požadavek označovat jednotně další digitální kanály a zajistit souvislost s korporátní značkou ČT. Dalším důvodem byla potřeba zmodernizovat a zjednodušit označování kanálů a odstranit technická omezení jejich prezentace ve srovnání s aktuálně užívanými logy. Potřebu nového vizuálního stylu zahrnovaly také dlouhodobé strategické úvahy ČT s ohledem na to, že mediální trh v rámci České republiky čekají radikální změny v nárůstu počtu tématických kanálů. Česká televize se připravuje a chce si zajistit co nejsilnější pozici na trhu digitálního vysílání. Podobnou fází zjednodušování značek a přizpůsobení novému mediálnímu prostředí prošly v minulosti téměř všechny srovnatelné evropské televize. Redesign se tedy dal očekávat.

Proč jste se rozhodli sjednotit vizuální podobu všech čtyř kanálů?

Důvod je velmi jednoduchý, a to potřeba, aby v základním označení kanálů bylo jasné, že patří k mateřské České televizi. Dále sjednoceným označováním urychlit orientace diváka a posílit identitu ČT. ČT je první televize na českém televizním trhu, která řeší nutnost korporátního designu pro více kanálů. Situace není jednoduchá. Neděje se tak „na zelené louce“, ale za běhu a s tradičním logem. Vytvoření korporátního grafického systému nebyl jednoduchý úkol, a proto jsme se obrátili na kolegy z vysokých škol specializovaných na design a také na profesionály ze zahraničí. Pro posouzení jednotlivých konceptů byla složena mezinárodní porota pod vedením kreativního ředitele Creative services BBC Basi Akpabia. Svými zkušenostmi přispěl i artdirector kulturního francouzsko-německého kanálu ARTE Fabio Purino. Dále k posouzení zasedli Prof. Zdeněk Ziegler, grafický designer a bývalý rektor VŠUP, Robert V. Novák, grafický designer, Eda Kauba, kreativní ředitel EURO/RSCG, Štěpán Wolde, marketingový ředitel ARBOmédia, Alan Záruba, grafický designer a pedagog VŠUP a Ivan Zachariáš, reklamní režisér. Vítězný koncept vytvořil grafický designer Štěpán Malovec.

Česká televize - logo, design, vizuální styl

Kdo novou grafiku České televizen avrhl a vyráběl?

Česká televize se rozhodla pro výrobu v rámci vlastních kapacit a tvůrců. Koncepce redesignu vznikla v rámci oddělení vizuální prezentace, interní tým jsme posílili o externí spolupracovníky a pustili se do práce. Vedoucím kreativního týmu byl Uroš Trefalt, který má mnohaleté zkušenosti s televizní reklamou a self promotion, Niké Papadopulosová, která vytvořila již řadu znělek a grafických kampaní, Lukáš Fišárek, který s námi již spolupracoval na několika velkých projektech jako Největší Čech a StarDance, Marek Cimbálník, pro kterého byl nový vizuální styl prvním setkáním s televizní grafikou, ale svým talentem dokázal velmi rychle vstřebat specifika nutná pro tuto oblast a Lukáš Veverka, nejmladší člen týmu a velká naděje i pro další televizní grafické projekty. Proces zavedení a implementace vizuálního stylu do vysílání a tvorbu uživatelských manuálů měl v dikci Alan Záruba, který se připojil do týmu v závěru realizace, ale mílovými kroky a maximálním nasazením přispěl k uvedení systému do praxe a k jeho stylové čistotě po stránce designu. Grafické návrhy a plány dále zpracovávali operátoři-designéři na grafických zařízeních v technologiích 3D a 2D, také se natáčelo ve studiích a exteriérech, střihalo, zvučilo a namlouvalo. Součástí grafiky jsou nové slogany a autorská hudba, kterou pro ČT složili: Petr Stýblo a Petr Beneš (ČT1), Jan Čachtický (ČT2), Roman Feriac (ČT24) a Michael Kučera, Marian Balata a Martin Hoeffer (ČT4 SPORT).

Kolik lidí se na nové grafice podílelo?

Potřebný lidský a technický potenciál vycházel z úkolu připravit novou grafikupročtyřiplnohodnotnételevizní stanice. Na tvorbě nového designu se podílel základní tým 12 profesionálů. Celkově se zapojilo do všech fází realizace cca 40 lidí. Výčet profesí by byl dlouhý. Jednalo se o grafické designery, režiséry, kameramany, architekty, operátory grafických zařízení, hudebníky, dramaturgy, produkční, střihače, stylisty, osvětlovače, rekvizitáře. K úspěchu přispěla i podpora našich kolegů z ostatních center. Pro každý kanál jsme spolupracovali s koordinátory za jednotlivé programy. Dá se říci, že svým pozitivním přístupem se na nové grafice podílejí všichni zaměstnanci, kteří s novou grafikou budou pracovat.

Jak dlouho se nová grafika připravovala a vyráběla?

Samotný projekt byl zahájen koncepčními rozvahami na podzim roku 2005. První velká schůzka se konala těsně před Vánocemi. Na jaře roku 2006 proběhla soutěž na nové logo a jednotné označování kanálů. Zároveň vznikl kreativní koncept vizuální podoby pro každý kanál, zachycený v brandbooku. Výroba a realizace projektu trvala od února do září 2007.

Česká televize - logo, design, vizuální styl

Kolik nová grafika přibližně stála?

Prostředky, které se na nový design vynaložily, byly maximálně efektivní. Nejen co se týče využití interního týmu a interních kapacit, ale také dlouhodobého efektu, který nový design ČT přinese. Ve srovnání s podobným typem výroby v rámci externích kapacit je celková částka řádově nízká.

Myslíte, že se vám novou vizuální podobou České televize podaří oslovit i výrazně mladší publikum?

Nový vizuální styl ČT je svou podobou vystavěn tak, aby atmosférou a zpracováním oslovil všechny reálné cílové skupiny ČT. Nové graficképrostředí ČT1 oslovuje většinového diváka pozitivní barevností, příjemnými záběry a hudbou. Nový vizuální styl a nové identy kanálů svou současnou podobou a zpracováním osloví nepochybně i mladší cílové skupiny. Prostor pro mladšího diváka zohledňuje především grafika kanálu ČT2. Design ČT2 zpracovává estetiku a výrazové prostředky pro menšinového a výlučného diváka, který vyžaduje kvalitu, oceňuje experiment a alternativní styl projevu. Estetika sportovního kanálu ČT4 SPORT odráží dynamiku a prvky sportovních prostředí a přenosů. Jistou nadčasovost a prvky typicky zpravodajského vizuálního stylu nabízíme zase divákům kanálu ČT24.

Proč je podle vás důležitá vizuální síla České televize?

Televize je vizuální médium, takže síla jejího image a projevu na korporátní úrovni ukazuje na její profesionalitu a kvalitu. Její zřetelná vizuální prezentace podporuje budování adekvátního vztahu s diváky. Dobrý vizuální styl je jednou ze součástí televizního řemesla a čím je nezaměnitelnější, tím buduje jasnější identifikaci a nezaměnitelnou identitu mezi konkurencí. Naším cílem bylo, aby se ČT dále prezentovala designem špičkové úrovně a nastavila kvalitativní laťku v souladu s filozofiía povahou její tvorby. Česká televize má nezastupitelnou roli v mnoha ohledech pro české kulturní hodnoty. Poskytuje prostor pro klasickou animaci, pořady pro děti a původní českou tvorbu. Dále dává šanci českým autorům a mladým talentům a v neposlední řadě pečuje o televizní archiv.

Česká televize - logo, design, vizuální styl

Do jaké míry je grafikajednotlivýchkanálů spojena s jejich obsahem a filozofií?

Nové vizuální prostředí jednotlivých kanálů přímo vychází z obsahu a filozofie každé stanice. Svým pojetím je vizualizuje a podporuje. Jediná ČT2 svými grafickými identy a převažujícím trendovým způsobem self promotion předjímá charakteristiku kanálu čistě jako prostoru pro kulturní pořady, dokumenty, klubové filmy, hudební a divadelní projekty. V současnosti vysílá i sportovní přenosy a reprízy pořadů z ČT1. Konkrétní identy a programové znělky zohledňují okolí vysílaných pořadů a speciální pozornost je věnována dětskému divákovi. V okolí pořadů pro děti a mladé bude využita grafika odpovídající rodinnému publiku. Nový vizuální styl zohledňuje adekvátní způsob komunikace především s nejmladším dětským divákem v okolí Večerníčku.

Myslíte, že se český konzervativní divák s novu grafikouztotožní?

Testy focus group nám ukázaly, že konzervativní divák změnu vítá převážně jako pozitivní. Ověřili jsme si, že systém, který byl vyráběn s ohledem na konzervativního diváka, se jako takový podařil zrealizovat. Jsme si ovšem vědomi, že ne všichni vítají změnu z podstaty, ať je jakákoli. Doufáme, že časem i skalní konzervativní divák přijme nové grafické prostředí kladně. Na zavedení nového vizuálního stylu budeme diváky upozorňovat kampaní na obrazovce a informovat články v časopisech a denících tak, aby byl každý co nejlépe na změnu připraven.

Co by měla nová grafika říci divákovi o České televizi?

Především to, že je současná a profesionální. Že myslí na diváka a zohledňuje jeho potřeby, komunikuje s ním, informuje, vzdělává a baví. Dále že je pozitivní a má na zřeteli své hodnoty, kterých se drží.

Rozhovor převzat z tiskových materiálů české televize.

Přečtěte si také článek o novém vizuálním stylu České televize spolu s ukázkamni grafiky jednotlivých kanálů.

Design portal

https://www.designportal.cz/rozhovory/ceska-televize-pavla-hromkova.html

28.08.07