Článek

Dialogue / Monologue?

Dialogue / Monologue?Dialogue / Monologue?

Tento koncept vznikl v rámci projektu Parckdesign Bruxelles 2008. Vybrané projekty budou realizovány v roce 2008 a umístěny do parků v centru Bruselu. Hlavním impulzem ke vzniku tohoto konceptu bylo naslouchaní potřebám člověka a přírody.

Dialogue / Monologue vede k úvahám o koexistenci člověka s přírodou a člověka s člověkem. Vychází z toho, že kultivovaný dialog, který se v dnešní době vytrácí, je základem porozumění. Dialogue / Monologue reaguje na tuto situaci a vyzývá k neformálním dialogům a diskuzím.

Základem návrhu je jeden objekt (jedna forma) vytvořený z velmi odolného recyklovaného plastu. Tato forma ve své jednoduchosti, ale zároveň promyšlené konstrukci nabízí širokou škálu kombinací, které umožňují aplikaci v jakémkoli veřejném prostoru.

V každé kombinaci přináší Dialogue / Monologue zcela nový tvar i význam. Právě v kontextu s prostředím a umístěním může tento koncept nejlépe ukázat svůj potenciál.

Dialogue / Monologue?
Dialogue / Monologue?
Dialogue / Monologue?
Dialogue / Monologue?
Dialogue / Monologue?

In the context
Aplikace ve veřejném prostoru:

Dialogue / Monologue?
Dialogue / Monologue?
Study of circulation
obr Studie – cirkulace pohybu a diskuze

Dialogue / Monologue?

In the specific context
Místa k sezení jsou rozmístěna tak, aby umožňovala přirozenou diskuzi mezi lidmi ve dvojicích nebo v menších či větších skupinách. Flexibilní umístění podle dané situace. Mezi jednotlivými prvky je dostatečný prostor pro průchod (i bezbariérový).

Dialogue / Monologue?
Dialogue / Monologue?
Dialogue / Monologue?

Další informace o projektu

© Sylvain Favardin (FR) + Ludmila Kořenářová (CZ), 2008
Kontakt: dialoguemonologue@gmail.com

Design portal

https://www.designportal.cz/produktovy_design/dialogue-monologue-parckdesign.html

24.03.08