3×3

3×3 s Tomášem Müllerem

Pár slov o mně…

Jsem digitální výtvarník, čemužž se věnuji zhruba patnáct let, z čehožž posledních deset let jako freelancer. Pocházím z Jablonce nad Nisou, kde jsem také studoval uměleckoprůmyslovou šškolu. V současné době žžiji a tvořím v Praze. Můj původní obor je rytectví, ale jelikožž jsem velmi brzy zjistil, žže spojení mé osoby a nářadí je téměř neslučitelné se žživotem pro mě i mé okolí, tak jsem se užž na šškole přeorientoval na digitální média.

Studium řemesla jako je rytectví ale vidím jako velmi cennou zkuššenost, která mi přinesla do mojí pozdějšší tvorby trochu jiný pohled na věc, možžná i určitou pečlivost a posedlost detaily. Mým hlavním zaměžřením jsou dnes vizuální exekuce reklamních kampaní, matte painting pro film/TV a ilustrace. Rád využžívám vššechny formy, které jsou dnes k dispozici a proto často kombinuji fotoprodukci, CGI, retušše a ilustraci, přičemžž se snažžím uchovávat si vlastní rukopis.

Web  •  Facebook  •  LinkedIn  •  Behance  •  Instagram  •  Vimeo:


Flytoget – reklamní kampaň

Klient z Norska mě nedávno oslovil s projektem na vytvoření reklamní kampaně pro vlak Flytoget, u kterého si norské dráhy zakládají na přesnosti a dochvilnosti. Byl mi předložžen koncept, dodány fotografie vlakové trati a na mě bylo zpracovat, za použžítí montᾞí, retušší, 3d renderů a postprodukce, tři různé motivy bizarních situací, které by musely nastat, aby se vlak zastavil.

tomas-muller-01-1

tomas-muller-01-2

tomas-muller-01-3


Kozel — TV Spot

Tento projekt je trochu jiný, jednalo se o vytvoření matte paintů/enviromentů celého zahraničního spotu pro pivovar Kozel. Byla to výzva vzhledem k objemu práce, času na výrobu a využžití různých digitálních technik od matte paintingu po design a 3D rendery celých interiérů pivovaru. Výzvy mám rád a tenhle projekt dobře zapadnul do mého stylu práce, nakonec se jednalo o jednu z nejzábavnějšších zakázek.

tomas-muller-02-1

tomas-muller-02-3

tomas-muller-02-2


Volná tvorba

Od komerce často odbíhám k volné tvorbě do fiktivních světů, ke kterým tíhnu. Moje volné práce jsou ovlivněné předevšším mým dlouholetým zájmem o film, hudbu a počítačové hry. Zároveň tyto projekty využžívám k experimentování s formou, hledání nových postupů a celkovému posouvání svých schopností, cožž se zase zpětně odrᾞí na tvorbě komerční.

tomas-muller-03-1

tomas-muller-03-3

tomas-muller-03-2

Zdroj: Tomáš Müller
Foto: Monika Tvrdá