Roku 1993 založil známý český písmař, typograf, grafik a hudebník  František Štorm Střešovickou písmolijnu (později Storm Type Foundry), která se zabývá tvorbou a distribucí digitálních typografických písem. Mezi písmy, které nabízí jsou Štormova písma autorská (např. Serapion, 1997; Trivia, 2012; ​Quercus, 2015; Dracula, 2017), modifikace písem historických i digita­lizace písem významných českých autorů (např. Vojtěcha Preissiga, Slavoboje Tusara, Jiřího Rathouského, Josefa Týfy, Jana Solpery).

Základní údaje:

  • 90 rodin
  • 1000 řezů
  • 1+6 autorů

Nejoblíbenější písma:

  www.stormtype.com