Článek

České předsednictví EU 2022 má v logu 27 střelek ve tvaru větrné růžice

Sending
Hodnocení čtenářů
4.19 (21 hlasů)

Logo českého předsednictví EU obsahuje celkem 27 prvků reprezentujících stejný počet členských států Evropské unie. Každý prvek vychází z barev vlajky konkrétního členského státu. Autorem loga je grafik Vladimír Kotouza, který jej připravil ve spolupráci s agenturou Digital First Marketing Group (dříve Dark Side). Zakázku na tvorbu nového loga získala agentura od Úřadu vlády v roce 2020. 

„Kruh složený ze stylizovaných střelek kompasu symbolizuje spojení jednotlivých členských států Evropské unie. Obsahuje 27 růžic v národních barvách členských států a odráží motto Evropské unie Jednotná v rozmanitosti.“
Tomáš Jindříšek, Digital First Marketing Group

Logo minulého předsednictví

I logo v roce 2009 se pracovalo se symbolikou barev, písma a jejich rozmístěním. Autorem loga předchozího předsednictví je Tomáš Pakosta, který se rozhodnul pro čisté typografické řešení loga za použití fontu Politic od Františka Štorma.

Loga předcházejících předsednictví

Předsednictví Rady Evropské unie se mění každých 6 měsíců. V předchozích měsících Radě předsedala Francie, Slovinsko a Portugalsko.

Logo EU2022

Explikace

Vladimír Kotouza

„Značka se skládá z grafického znaku a textové části. Grafický znak obsahuje celkem 27 prvků reprezentujících stejný počet členských států Evropské unie. Každý prvek vychází z barev vlajky konkrétního členského státu a nahrazuje tak dvoupísmenné zkratky přítomné v původní identitě předsednictví z roku 2009. Zároveň je tvar každého prvku stylizovanou podobu střelky kompasu, které odkazuje na doplňkový motiv původního loga předsednictví – mapu složenou ze zkratek států EU.

Homogenní znak složený z více prvků odráží motto Evropské unie „Jednotná v rozmanitosti“.  Základním elementem loga je trojúhelník odkazující na klín z vlajky České republiky. Česká vlajka jako jediná v EU obsahuje klín a jedná se tak o výrazný a unikátní prvek.  Logo připomíná větrnou růžici a odkazuje na zeměpisnou polohu členských států. Kruhové uspořádání elementů zrcadlí umístění hvězd na vlajce Evropské unie. Dvoubarevný kompas nahrazuje dvoupísmenné zkratky států z loga 2009. Trojúhelníky v logu svým tvarem připomínají interiérové vlajky na stojanech.“

Zdroj: czech-presidency.consilium.europa.eu

Písmo:

  • Cy,  Jürgen Huber, supertype

Ukázky z manuálu vizuálního stylu

Oficiální pohlednice českého předsednictví

Pro zajímavost, české předsednictví má i svou oficiální pohlednici. Ta bude součástí dárkových sad pro delegáty. Její vizuál navrhla Daniela Nemčoková a vyjadřuje vzájemnou spolupráci, důvěru, mír a naději v lepší budoucnost.

Zdroj a foto: czech-presidency.consilium.europa.eu, Vladimír Kotouza