Článek

Umění kaligrafie

Vivien Lunnissová

Umění krasopisu, kaligrafie, bylo do vynálezu knihtisku v roce 1447 jediným možným způsobem zaznamenávání informací. Od tohoto roku se přesunulo ruční psaní do oblasti umělecké a příležitostné. A právě tomuto oboru se od základů krok za krokem věnuje Vivien Lunnissová, akreditovaná lektorka ze „Společnosti pro kaligrafii a písařské umění“ (The Calligraphy and Lettering Arts Society).

„Je příjemné slyšet, jak hrot pera při kreslení tahů písmen jemně škrábe o papír. Otevírá se tím oáza klidu v dnešním často uspěchaném životě. Oblíbené písmo můžeme mít každý jiné, ale mnohdy je to spíše sám akt psaní než hotové dílo, co nám přináší největší radost.“ Vivien Lunnissová, autorka

Dárek, který změnil Vivien život

Před lety dostala paní Lunnissová sadu s plnicím perem a netušila, kam ji tento dárek zavede. Začala se zajímat o kaligrafii a její řemeslnou stránku, studovala staré iluminované rukopisy a absolvovala několik kurzů u současných mistrů kaligrafie. Již více než třicet let se věnuje technikám ručního krasopisu (např. keltskému písmu) a nadšeně předává své zkušenosti dál i díky této knize.

Od historie po současnost

Bezmála dvousetstránková kniha v měkké vazbě je pojatá jako učebnice. V první části se seznámíte s teorií a pravidly psaní, důležitostí psací podložky, správným způsobem sezení, tvary a velikostí per, typy inkoustů a kvalitou papíru. Dále se autorka zabývá mezerami mezi písmeny a slovy, některými typografickými zvláštnostmi a celkovým rozvržením textu.

V druhé části knihy najdete 21 psaných abeced s podrobnými informacemi o historii, někdy s názornou dobovou ukázkou, a také stavbou jednotlivých písmen (včetně praktických rad o volbě šířky hrotu pera, úhlu natočení, střední výšky písma a délky dotahů). Od římské kapitály, přes gotické písmo, italiku a arabské písmo se dostanete až k individuálním volně psaným písmům vybraných současných autorů.

„Kopírovat zručnost předchozích kaligrafů je sice příjemné, ale můžete rozvíjet varianty, které zachovávají osobité rysy původního písma, ale působí expresivněji a aktuálněji.“ Vivien Lunnissová

Přednosti knihy

Na prvních stranách se hned dozvíte, jak je kniha uspořádaná, jak se v ní máte orientovat. Text je doplněn množstvím barevných doprovodných ilustrací a podrobných popisků, na závěr je připojen rejstřík a seznam zdrojů. Při rozboru jednotlivých písem je názorně zdokumentován takřka každý tah. Ty jsou podle pořadí psaní barevně odlišené. První tahy jsou červené, druhé modré, třetí zelené a čtvrté fialové. K dalším výhodám patří QR kódy s internetovými odkazy na zdarma přístupná instruktážní videa, takže vše zvládne i úplný začátečník.

Co se nedozvíme

Škoda jen, že není zahrnut alespoň krátký přehled o kaligrafii v českém prostředí, o současných autorech, kteří se tímto řemeslem u nás zabývají.

Kaligrafie v moderní době

Psané slovo má v umělecké rovině své nezastupitelné místo i v dnešní době. Jsou slova, která díky svému symbolickému významu byla a budou dál psána pomalu s velkou pečlivostí nebo naopak rychle, volnou technikou. Ale hlavně ručně, kaligraficky.

Po přečtení této publikace možná dostanete chuť koupit si pero a násadky a vyzkoušet si, v čem to vězí. Ale zcela jistě už nebudete váhat, co je minuskule a majuskule. Dokonce vás nepřekvapí ani slovo unciála, bastarda nebo verzála.

UMĚNÍ KALIGRAFIE
Autor: Vivien Lunnissová
Formát: 19,5 x 22,5 cm
Počet stran: 192
Vydavatel: Slovart
Cena: 314 Kč

Více informací o knize
Více informací o autorce
Další informace: slovart.cz