Článek

Od designu k designu

Pavel Noga

Pavel Noga nabízí ve své nové knize „Od designu k designu“ sondu do sbírek Moravské galerie v Brně a zvolil pro to originální metodu společných příběhů. Na rozdíl od řady jiných nepředstavuje jednotlivá díla seřazena chronologicky, či abecedně, ale pomocí společných témat — příběhů.

Na tématických dvoustranách se tak potkávají dvojice, které spolu souvisejí a také ty, jejichž pojítkem je jednoznačný kontrast. Výběr autorů je omezen na ty, kteří se nacházejí ve sbírkách Moravské galerie. Ne všechna zobrazená díla však v Moravské galerii najdete, některá pocházejí ze soukromých sbírek. V knize najdete několik desítek příběhů, které jsou vždy uvozeny úvodním textem a pak představením dvou děl a jejich autorů.


„Cílem publikace je představit grafický design za posledních zhruba 130 let prostřednictvím příkladů vybraných děl a autorů ze sbírky Moravské galerie v Brně.“
 Pavel Noga

Ukázky:

V knize najdete například práce Michala Cihláře pro ZOO Praha a v kontrastu k němu „zvířátkové“ koláže  Ivana Chermayeffa, jehož studio pro ZOO Praha vytvořilo nové logo, nahrazující právě to Cihlářovo.  Níže v ukázkách můžete vidět i další příklady originálních příběhů, které stojí za prozkoumání souvislostí.

Informace o knize

  • Autor — Pavel Noga
  • Grafická úprava — Pavel Noga
  • Rozměr — 150 x 210 mm
  • Počet stran — 180
  • Jazyk —český
  • Vydavatel — Masarykova univerzita
  • Rok vydání — 2019

Pavel Noga

Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, doktorát z designu obhájil na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a habilitoval tamtéž. Věnuje se grafickému designu, kurátorské činnosti a píše do odborných časopisů. Je autorem knih Design na cestě a Typoplakát. Vyučuje na FMK UTB ve Zlíně, kde vede Ateliér grafického designu.

Kde knihu získáte?

Kniha vychází pouze jako výsledek výzkumného projektu určený do knihoven institucí, které se designem zabývají a je určena pro studijní potřeby.

Zdroj a foto: pavelnoga.cz