Článek

Recenze Garcyho knihy, ve které najdete i sáček s jehličím

Garcy knihaRecenze Garcyho knihy, ve které najdete i sáček s jehličím

Grafik a výtvarník Garcy vydává po dvouleté práci svou knihu, která je součástí neobvyklého konceptu multimediální výstavy 7.zmen.se. Na více než 120ti počítačově i ručně vytvářených stranách představuje manifest svého stylu, často doplněný o krátké texty, citáty a zamyšlení.

-
Zdroj: garcy.net

Od katalogu po knihu

Výroba obsahu knihy zabrala více než rok a půl, další rok trvalo vydání, financování a doladění detailů. Samotná cesta a forma knihy je poměrně zajímavá – vyvinula se z původního katalogu až do knihy, která má přes 120 stran.

Ty jsou vždy využity jako dvoustrany formátu 13,3 cm x 26,6 cm a každá z nich obsahuje jednu grafickou práci. Práce jsou vytvořeny původně ručně, následně počítačově upraveny a více než polovina jich je ručně upravována i po tisku. Není proto výjimkou, že narazíme na prořezané, propálené, či úplně chybějící strany, stejně jako na vlepené věci, či dokonce sáček s jehličím. Mnoho stran pak ukrývá drobný text, který je často odkazem na hudbu, www stránky, či jiné části příběhu online, proto nejde knihu “přečíst” okamžitě.

-
Zdroj: garcy.net

Mezi stránkami můžeme narazit na záložky z balicího papíru, někdy i o velikosti celé strany, které nesou textovou část Garcyho knihy – většinou se jedná o krátké statě, zamyšlení, či citáty, které se týkají i přímo samotné grafiky dvoustrany.

Knižní část je součástí výstavního celku, který netradičně spojuje několik médií – webovou stránku, galerijní výstavu a knihu, kdy jsou jednotlivé věci propojeny a tvoří celek – část tedy získáme v knize, kde se odvoláváme na web, tam zase na výstavu a v různých kombinacích tak máme dílo, které, jak říká Garcy, máme doma, venku, i virtuálně.

-
Zdroj: garcy.net

3 části knihy lišící se v použitých technikách

Kniha je rozdělena na 3 části, které se na první pohled neliší nijak výrazně, při bližším zkoumání však poznáme rozdíl v použitých technikách (spektrum od chemických reakcí až po obtisky podrážek na papíru) či materiálech. Kapitoly jsou rozděleny barevným papírem a písmeny vyrobenými fontem z lepicí pásky.

-
Zdroj: garcy.net

Dlouhá část “A” je tak tvořena zejména inkoustem a skvrnami, které se mají odvolávat na přírodu a její nevyzpytatelnost.

Naopak kapitola “B” je velmi krátká, čistě technicky je to pouhá jedna dvoustrana – v ní jsou však vloženy lístky s informacemi a celá působí velmi technicky (chybová obrazovka z Windows apod.).

Poslední část knihy, část “C” se znovu odvolává na přírodu a přírodní tvary, je vyrobena z přírodních materiálů, avšak má být kontrastem přírody a města, což dobře popisuje např. abeceda vytvořená rozplácáváním žvýkačky na množství městských povrchů.

Sám Garcy k ní na svém webu píše: “Naše ruce jsou jedinečným prvkem vytvářejícím unikáty – proto ani jedna kniha není stejná. Samotná grafika vznikala ruční prací, rozlíváním inkoustu, skenováním v exteriérech, využíváním materiálů apod. – v počítači je pouze kompletována a i tak není počítač finálním dokončovatelem. Po vytištění je formát dále upravován, přes namáčení stránek až po jejich pálení pro úplné splnění zadaného konceptu. Využívá za sebou řazených stránek jako jednotlivých snímků videa, samostatných stránek jako solitérů, různých hříček. … Kniha, jdoucí ruku v ruce s původní myšlenkou pouhé výstavy, taktéž pracuje s množstvím šifer a skrytých významů – bourá klasickou návaznost stránek a nutí čtenáře hledat doplňující stránky. Strany jako samotná čísla písmen v abecedě tvořící slova, různé kusy grafiky rozmístěné po knize nebo doslovný popis konceptu skrze materiál a pořadí stránek.”

-
Zdroj: garcy.net

Artsemestr VŠUP, kde Garcy studuje, přinesl již vloni menší “teaser”, kterým byla malá podkapitola první části knihy nazvaná “Povrch a hloubka myšlenky”, dlouhá 5 dvoustran, nacházející se i ve finální knížce – prohlédnout si ji lze taktéž na internetu. Začíná na stránce, která je chaoticky vytvořena skvrnami inkoustu, všimneme si ale, že ve stránce je díra s průhledem na další dvoustranu – otočíme stranu a samotný výřez ohraničí na předchozí stránce slovo “Povrch”.

Když prolistujeme následující dva vložené pauzáky s abstraktními skvrnami, jejich průhlednost postupně slovo “Povrch” zamlží a my tak najdeme další výřez, vedoucí až k minimalistické kompozici, označené jako “detail myšlenky”. Jde tak o doslovnou demonstraci pohybu z velkého celku až k detailu, kdy již zapomeneme, kde jsme začali (povrch), avšak v nevídané formě knižního formátu.

Je to velká pohádka…

Garcyho kniha 7.zmen.se je zajímavým zpestřením mezi klasickými grafickými pracemi, odpočinete si u ní od vektorů, písma a designových stránek. Je to velká pohádka, kterou si lze alespoň na první pohled projet za jedno klidné odpoledne. Pro mnohé se pak může stát i inspirací, či zdrojem technik. Na oči unavené z běžných knih či časopisů je to velmi příjemný a zajímavý lék.

-
Zdroj: garcy.net

 

-7.zmen.se

Grafika doplněná texty, krátkými zamyšleními i citáty.

Autor: Tom Garcy
Formát: 13,3 x 13,3cm
Počet stran: 120
Rok vydání: 2012
Cena: 900 Kč

Knihu si můžete zakoupit na shop.garcy.net

Autor
Radek Koucký

Design portal

https://www.designportal.cz/knihy-casopisy/garcy-kniha-7-zmen-se.html

22.11.12