Článek

MUNI – jednoduše vizuální univerzita

Letos uplyne už pět let od chvíle, kdy z pera Studia Najbrt vzešlo nové nadčasové logo a s ním i celková vizuální identita Masarykovy univerzity v Brně. Jen málokterá akademická instituce v zemi prošla srovnatelným procesem implementace nové vizuální identity, podívejme se proto, jak se v tom Masarykově univerzitě dařilo a co jí na této dlouhé cestě ještě čeká.

Univerzitní organismus potřeboval pro svou vizuální reprezentaci funkční a skutečně hluboce sjednocující systém. Jeho hlavním jednotícím nástrojem se stalo unikátní písmo Marka Pistory a v něm provedené logo MUNI, jehož posláním je prezentovat moderního ducha univerzity, která klade důraz na funkčnost a efektivitu a má sebevědomí a odvahu.

Vizuální identita MUNI se propisuje nejen do grafiky samotné, ale i do celkového působení a fungování univerzity. Během uplynulých pěti let vzniklo ve spolupráci s interními a externími týmy v čele s Oddělením vnějších vztahů a marketingu Rektorátu Masarykovy univerzity tisíce nejrůznějších výstupů.

Vizuální styl se povedlo propsat opravdu do každodenního života univerzity. Počínaje klasickými merkantilními tiskovinami, přes výukové materiály, weby, sociální sítě, kampaňové vizuály, univerzitní merch, orientační systémy budov, až po celou novou budovu simulačního centra na lékařské fakultě SIMU, kde byl vizuální styl předlohou pro architekty. Pro Správu kolejí a menz se podařilo „obrandovat“ flotilu dodávek, které každý den vizuálně oživují celé Brno. A na brněnském veletrhu Gaudeamus patří MUNI pravidelně k vystavovatelům s nejstylovější expozicí. Vizuální styl je vidět zkrátka napříč celým Brnem a stal se součástí života nejen studentů a zaměstnanců, ale i běžných lidí, kteří s ním každodenně přicházejí do styku.

„Logotypy navrhujeme a pracujeme s nimi ve Studiu Najbrt na denní bázi a dobře víme, že následná implementace jakékoliv značky do praxe je otázkou komplexního řešení, které spojuje logo se širokou paletou prvků vizuální identity. Množství podkladů, které obsahuje manuál MUNI v několika úrovních různých kateder je natolik rozsáhlý, že bez cloudového řešení by byla implementace takto rozsáhlé struktury velmi komplikovaná. Díky konzistenci a systému se ji daří aplikovat a rozvíjet na vysoce profesionální úrovni.“
Marek Pistora, Studio Najbrt

V takovém objemu není možné řídit implementaci pomocí e-mailu a Excel tabulky, takový rozsah si žádá strukturu, řád a systém. Jedním z významných nástrojů implementace vizuálního stylu MUNI se stala aplikace BrandCloud, která umožňuje strukturovat a distribuovat veškeré podklady spojené se značkou a identitou samotnou. Další je interní systém sablony.muni, do kterého mají přístup všichni zaměstnanci, kteří zde mohou stahovat šablony editovatelné v kancelářských programech. Tím vzniká konzistentní a systémová distribuce všech materiálů.

Jak probíhala implementace interně, popisuje brand manažer MUNI Tomáš Kudela:

„Pět let intenzivní a náročné práce nám ukazuje, že bez systému bychom nikdy takto rozsáhlý projekt nedokázali realizovat. Museli jsme být schopní obratem reagovat na požadavky fakult i desítek ostatních pracovišť. Záhy jsme proto pochopili, že k propsání vizuálního stylu do všech úrovní je nutné vizuál a práci s ním zpřístupnit v dostupných formátech všem zaměstnancům. Byly vytvořeny již desetitisíce prvků, které by v takovém množství a kvalitě bez inovativních nástrojů nikdy nevznikly. A jdeme dál, čeká nás ještě dlouhá cesta. Jsem opravdu hrdý, že MUNI stojí v popředí inovací nejen na poli vzdělávání a výzkumu, ale i na poli reprezentace jako takové, a dává tak příklad i ostatním univerzitám v zemi. Tuto zpětnou vazbu také velmi často od ostatních univerzit dostáváme. Díky podpoře minulého i současného vedení univerzity se podařilo vizuální styl od Studia Najbrt udržet a rozvinout do obrovské šíře. Po několika letech cítím velký posun ve vnímání vizuálního stylu MUNI, který si nejen studenti, ale i zaměstnanci a veřejnost postupně vzali za svůj. Nebylo by to však možné bez mnoha kvalitních a kvalifikovaných lidí, kteří se svojí každodenní prací o jeho rozšíření zasloužili.

Univerzita v rámci další implementace počítá s technologickými inovacemi, ať již jde o zrychlení produkce výstupů nebo o eliminaci chyb díky využívaným nástrojům. Dále počítá se zprovozněním interního nástroje pro objednávání a distribuci prezentačních systémů, na což použije již zmíněný nástroj BrandCloud. To univerzitě mimo jiné pomůže s dalšími inovacemi v oblasti komunikace a prezentace bez nutnosti dalších investic do vývoje.

V roce 2023 se Masarykova univerzita ještě více zaměří na edukační činnost v oblasti vizuálního stylu. Po několika letech se připravují nová propagační videa o univerzitě, nákupy potřebných prezentačních systémů a dalších propagačních materiálů. Pokračuje úspěšná a oceňovaná uchazečská kampaň MUNICHALLENGE, letos s heslem MUNI OTEVÍRÁ MOŽNOSTI, stejně tak kampaň udržitelnosti MUNISAVES. Pokračovat se bude také s další implementací nových orientačních systémů v budovách, brandingem eventů, výstavami a dalším propisováním vizuálního stylu do života univerzity.

Vedle technologických inovací se univerzita soustředí také na rozvoj samotných uživatelů a jejich komfortu při práci s vizuálním stylem. K tomu je pravidelně pořádána série interních workshopů, na nichž se klíčoví zaměstnanci dozvídají, jak s vizuálem pracovat a kde všude najdou potřebné podklady tak, aby navržený styl držel i po letech perfektně pohromadě. Další formou přiblížení této oblasti všem zaměstnancům bude série animovaných výukových videí a výrazné rozšíření a optimalizace interního nástroje sablony.muni.cz. Díky rozšiřování grafického programu Canva a jeho propojení s BrandCloudem mají navíc zaměstnanci, kteří nevlastní profesionální grafické programy, a zároveň jim nestačí běžné kancelářské programy, větší možnosti v úpravě univerzitních vizuálů. Kromě již zmíněné série workshopů pro různé cílové skupiny bude realizováno několik specializovaných kurzů právě na používání grafického programu Canva pod lektorským vedením specialisty světového formátu Davida Svobody. Implementace a distribuce značky MUNI jednoduše ukazuje, že nové logo je opravdu jen začátek. MUNI se s úkolem implementace nového stylu poprala opravdu na světové úrovni. A ukazuje tak do budoucna ostatním inovativní směr, kterým se mohou ve své profesionální komunikaci ubírat i další vzdělávací instituce.

Rozsah implementace:

  • 10+ kompletních vizuálů pro kampaně
  • 100+ šablon pro plakáty
  • 150+ šablon pro pozvánky
  • 200+ druhů prezentačních systémů
  • 10 000+ postů na sociální sítě
  • 8 typů výstavních expozic
  • Orientační systémy
  • Nápisy na budovách
  • Weby

Další práce studia Najbrt:

Národní galerie

Sklárna Rückl

Zdroj a foto: brandcloud.pro, muni.cz, najbrt.cz