Článek

Knižní designová nadílka od Computer Pressu

CpressKnižní designová nadílka od Computer Pressu

Design jako obor je nyní v kurzu a po návštěvě leckterého knihkupectví se zdá, že se s knihami o designu roztrhl pytel. Kvantita však předčí kvalitu, a tak jsem byl velmi zvědav na novou edici Computer pressu s názvem „Základy designu“. Doposud v této řadě vyšlo kvarteto knih: Typografie, Design výrobků, Vizuální myšlení a Módní návrhářství. Pokud nyní váháte s koupí některé z nich, možná vám tento článek rozhodování trochu usnadní.

-

Hned na úvod je třeba poznamenat, že se sice jedná o knihy ze stejné série, ale v žádném případě se nejedná o četbu na pokračování. Žádnou obsahovou návaznost tedy nečekejte. Čím jsou si však knihy podobné, to je styl, jakým se snaží informace čtenáři předat, a také způsob, jakým vybízí k interakci. A když v hodnocení trochu předběhnu, tak právě posledně zmiňovaný parametr je pro mě v hodnocení klíčový.

Podstatnou část knih zabírá obrazový materiál a nutno přiznat, že při volbě doprovodných obrázků měli autoři šťastnou ruku. Díky tomu se příjemně čtou (či občas prolistovávají) i pasáže určené začátečníkům.

Když už jsme u rozdělení čtenářů na odborníky a začátečníky, tak velmi užitečná je i tabulka na zadní straně knihy. Zde si můžete publikaci zařadit dle odbornosti v rámci vlastního zaměření. Například kniha Vizuální myšlení počítá spíše s výtvarníkem začátečníkem až středně pokročilým, naproti tomu pro grafika či marketéra se jedná o odbornou knihu. Nicméně budu předpokládat, že tuto recenzi čtou spíše designéři a pro ty je většina témat zpracována spíše formou pro pokročilé.

-

Co se týká samotných textů, pak nečekejte žádné obsáhlé pasáže s nudnou teorií či formu nějaké encyklopedie. Většina textů je poměrně krátkých a výstižných, navíc doplněných o obrazové ukázky. Jedná se hlavně o shrnutí poznatků k danému tématu či jeho krátké představení. Například téma brainstormingu by jistě vydalo na celou knihu, ale rozumím tomu, proč zde dostalo pouze dvoustranu, ostatně jako je tomu u většiny ostatních témat.

Čím jsou tyto knihy výjimečné a v čem je jejich přidaná hodnota, to je zejména práce se čtenářem, kterému informace nejsou předkládány pouze pasivní formou, ale vybízejí k aktivitě. O tom, jakým způsobem tak kniha činí, si můžete přečíst níže.

Také technické zpracování knihy je myslím na výborné úrovni. Knihy jsou tištěné na křídový papír, někdy doplněný o efekty parciálním lakem. Texty jsou místy vysázené poměrně velkým písmem, takže i čitelnost je výborná, a kombinace s menšími texty například s různými tipy a úkoly působí velmi dobře. Obrazovému doprovodu je věnováno také hodně prostoru a ani celostránkové obrázky nejsou výjimkou. Díky tomu sazba působí vzdušně a knihy se čtou opravdu velmi příjemně.

Nyní pojďme už ke zhodnocení každé z knih.

 

Typografie
Grafický design

Přiznám se, že největší obavy o kvalitu jsem měl právě u knihy Typografie, grafický design. Přece jen taková ilustrace nebo móda je mezinárodní, ale typografie je poměrně hodně spjata s národním prostředím. Každopádně veškeré obavy se rozplynuly po přečtení informace na zadní straně knihy: Do češtiny přeložil a pro české prostředí upravil Pavel Kočička. Ten Pavel Kočička, jehož kniha Praktická typografie už má svoje stálé místo na stole nejednoho grafika.

-

Budu předpokládat, že tuto recenzi čtou spíše grafici a designéři, takže mohu říct, že tato kniha mluví spíše k začátečníkům až středně pokročilým uživatelům. Hezké na knize je to, že i témata pro začátečníky, jako je například vysvětlení typografických pojmů, jsou zpracována velmi přehledně a navíc doplněna o zajímavé ukázky.

Celá kniha je rozdělena do šesti základních kapitol: Pohled na písmo, Klasifikace písem, Sazba textu, Vytváření písem, Realizace písma a Písmo v praxi. Nečekejte ovšem učebnici. Každý blok se skládá z cca 5-ti až 10-ti témat, přičemž každému je věnována dvoustrana s tím, že její podstatnou část vyplňují buď ukázky nebo příklady.

-

Popravdě řečeno, pokud by tomu tak nebylo, tak by tato kniha neměla 180 stran, ale minimálně pětkrát tolik. Osobně mi tento přístup nevadí. Naopak, oceňuji stručnost a přehlednost, s jakou je kniha zpracována. Na konci knihy najdete na cca 12-ti stranách slovníček pojmů spolu s ukázkami několika písem.

Dvojici autorů Gavina Amrosseho a Paula Harrise, kteří stojí za touto knihou, významně doplňuje již výše zmiňovaný Pavel Kočička, který se podílel mimo jiné na úpravě deníku Mf DNES, kde pracuje jako redaktor. Je také lektorem a spoluzakladatelem časopisu Typo.

-Typografie
Grafický design

Autoři: Gavin Ambrose, Paul Harris
Formát: 160 mm x 230 mm
Počet stran: 176
Nakladatel: Computer Press

Další informace o knize

Design výrobků
Hledání inspirace

David Bramston, autor knihy Design výrobků, je průmyslovým designérem, který se podílel na projektech pro Motorolu, Swatch, Christian Dior a další.

Ačkoliv jsem o této sérii knih prohlásil, že se nejedná o učebnice, právě u této musím svůj výrok trochu poopravit. Ne, nejedná se o učebnici v pravém slova smyslu, ale troufám si říct, že ji nelze přečíst, aniž by vás nedonutila k větší aktivitě, než je jen otáčení stránkami. Skoro bych řekl, že bych vyměnil nadpis s podnapisem, protože spíše než o designu výrobků je tato kniha o hledání inspirace, která jde skrz všechny obory. Dodatečně jsem si pak na Amazonu všiml, že narozdíl od české verze mají v originále opravdu vizuální váhu v nadpise spíše slova „idea searching“.

-

Klasické rozdělení dle témat, jako tomu bylo například u výše jmenované Typografie, zde nečekejte. Tato kniha se vás bude snažit pomocí úkolů, které budete plnit, vtáhnout přímo do probíraných témat. Poslední část publikace je totiž věnována 25-ti projektům, které si rozhodně nenechte ujít. Stojí za to a myslím, že je škoda, že se podobná část nenachází v takovém rozsahu i v dalších knihách z této série.

O tom, že tato kniha je spíše než o produktovém designu o inspiracích, se můžete přesvědčit hned v úvodu, kde kniha začíná kapitolami: Pozorování, Myšlenky, Napodobování. Právě u těchto témat trochu zamrzí, že nejsou zpracována více do hloubky. Právě u témat brainstormingu či tvorby skic by to mohlo tvořit dobrý základ pro celý další výklad. Nicméně, kniha jde spíše cestou představení více možností, jak hledat a nacházet řešení nebo způsob nalezení správného úhlu pohledu.

-

Pro zajímavost uvedu názvy základních kapitol: Jen si představte, že by to šlo, Chce to zdravý rozum, Zkoumej a bav se, Otázky smyslového vnímání, Vývoj nápadu a Přání nebo realita. Pokud jste tedy až doteď čekali encyklopedické rozdělení oboru produktový design na jednotlivé podobory spolu s ukázkami, jste vedle. Tato kniha je o tvůrčím procesu a mám trochu obavu, že slova o produktovém designu na obálce jsou pro knihu malinko diskriminující.

-Design výrobků
Hledání inspirace

Autor: David Bramston
Formát: 160 mm x 230 mm
Počet stran: 176
Nakladatel: Computer Press

Další informace o knize

Umění ilustrace
Vizuální myšlení

Autorem knihy s podtitulem „Umění ilustrace“ je londýnský umělec, ilustrátor a pedagog, Mark Wigan. Svoje díla vystavoval například v Tokiu či Madridu a vyučuje na Camberwell College of Arts.

Osobně tuto knihu vidím hlavně jako příručku, která navíc i vybízí k experimentální tvorbě a vyzkoušení různých technik či postupů. Jako velmi potřebnou ji hodnotím zejména v případech, kdy vás obor ilustrace zajímá, ale nestudovali jste jej. Je tak docela možné a pravděpodobné, že vám určitá část teoretických znalostí chybí, což může být handicap v případech, kdy potřebujete získat trochu odstup od vlastní tvorby.

-

Velká část knihy je představením všech možných úhlů pohledu na myšlenku, kterou chceme ztvárnit, a možností jejího převedení do vizuální a hmatatelné podoby. Citát Pabla Picasa: „Kreslím věci tak, jak je chápu, nikoliv, jak je vidím“, který se v knize objevuje, podstatu knihy samotné dobře vystihuje. Spíše než vysvětlení pracovních postupů čekejte seznámení se s oborem a obecnější rady týkající se samotného způsobu práce.

Co se týká technik a stylů ilustrace, tak těch najdete v knize velkou spoustu. Jsou prezentovány především ve formě ukázek a krátkých profilů jejich autorů. Samotná teorie k probíraným tématům je poměrně stručná a každému tématu je věnována maximálně dvoustrana.

Závěrečné kapitoly se věnují technické stránce věci a například spolupráci ilustrátorů s dalšími obory. Úplný závěr knihy pak tvoří dvacítka projektů pro ty, kteří by si chtěli nabyté vědomosti vyzkoušet rovnou v praxi.

-

Poměrně hodně prostoru je věnováno ilustrátorům, kterých v knize najdete více než sto. Profily či jejich komentáře k probíraným tématům netvoří ohraničenou pasáž, ale jsou rovnoměrně rozprostřeny v rámci celé knihy. Na konci knihy najdete jmenný rejstřík zmiňovaných ilustrátorů spolu s odkazy na jejich webové stránky. To je docela praktická věc, jen škoda, že se v knize zatím nedá klikat :)

-Umění ilustrace
Vizuální myšlení

Autor: Mark Wigan
Formát: 160 mm x 230 mm
Počet stran: 176
Nakladatel: Computer Press

Další informace o knize

 

Módní návrhářství
Inspirace a tvorba

Autorem knihy Módní návrhářství je britský módní návrhář Simon Seivewright, mezi jehož klienty patří Vivienne Westwoodová či BBC. Zároveň vyučuje Fashion Clothing v Londýně.

Tato kniha by měla být velmi užitečná všem, kteří se tomuto oboru chtějí věnovat prakticky. Základní proces tvorby v oboru módního návrhářství je si velmi podobný s jinými obory. Kromě tradičních témat, jako je brief, brainstorming či hledání inspirace, je největším tématem rešerše, která je základním stavebním kamenem módního návrhářství.

-

Velký důraz je kladen i na styl zpracování rešerše. Většina z vás už asi slyšela pojmy: koláž, kresba, možná i moodboard. Každopádně, troufám si tvrdit, že taková juxtapozice či dekonstrukce nemusí být pro většinu z vás známým pojmem a je škoda, se při zpracování rešerše omezovat neznalostí těchto postupů.

Mimochodem, právě tuto část lze myslím poměrně úspěšně přenést i na pole grafického designu a možná objevíte nové postupy jak svůj nápad prezentovat.

Jak už bylo výše uvedeno, podstatná část knihy je o inspiraci, takže chybět nemohou ani rozhovory se známými módními návrháři, kteří odhalují své zdroje inspirace či postupy při zpracování rešerše.

-

Velmi užitečné jsou pak i závěrečné dvě kapitoly, které se věnují radám při navrhování na základě řešerše či samotným formám prezentace nápadů.

Je trochu škoda, že v této knize, narozdíl od dvou výše zmiňovaných, nenajdete zadání projektů, které byste si mohli vyzkoušet. Právě zde mám ale pocit, že to až tolik nevadí, a navíc se některá zadání úkolů vyskytují přímo u probíraných témat.

-Módní návrhářství
Inspirace a tvorba

Autor: Simon Seivewright
Formát: 160 mm x 230 mm
Počet stran: 176
Nakladatel: Computer Press

Další informace o knize

 

Závěrečné hodnocení

Přiznám se, že jsem od těchto publikací očekával obsah vařený dle osvědčené kuchařky: posbírat co nejvíce oku lahodících záběrů, doplnit pár řádky textu a vydat jako knihu. O to víc jsem byl mile překvapen, že tato série je opravdu trochu jiná. Ne, že byste zde nenašli hezké fotky ještě hezčích či nějakým způsobem netradičních děl, ale přidává k tomu něco navíc.

Osobně mám z výše uvedených publikací velmi dobrý pocit. V záplavě knih plných obrázků, uváděných bez jakýchkoliv souvislostí, jsou tyto knihy příjemným zpestřením s ambicí delší „trvanlivosti“ ve formě příručky se stručně a jasně formulovanými informacemi.

Hlavní plus je však ve všech čtyřech případech aktivní práce se čtenářem. Ten není stavěn do role pasivního příjemce informací, ale je naopak neustále vybízen k aktivitě. V mém případě se to autorům podařilo. A jak tomu bude u vás?

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/knihy-casopisy/knihy-design-computer-press.html

29.10.10