Článek

Festival billboard artů Art Moves Festival očima soutěžícího

Před časem jsem čtenáře seznámil se soutěží billboard artů Art Moves Festival (AMF). Letos jsem byl pořadateli pozván na slavnostní zahájení festivalu v polském městě Toruň. 

Téma, které měli soutěžící v rámci letošního ročníku zpracovat, znělo:

Who governs our lives: we ourselves, other people or algorithm?

Autor: Cristian Brinzai

Spolu s několika dalšími oceněnými jsme se sešli v sídle AMF, které slouží zároveň jako ateliér. Srdečně nás přivítali zakladatelé Joanna Górska a Rafał Góralski. Dvojice umělců vystupující pod jménem Galeria Rusz.

Joanna a Rafał přišli s myšlenkou AMF v roce 2008, kdy se také konal první ročník. Zpočátku se nejednalo o soutěžní festival. Šlo o přehlídku děl profesionálních výtvarníků, které spojoval zájem o umělecké vyjádření společenských jevů ve veřejném prostoru. Od roku 2009 se festival stává regulérní soutěží s jedním ústředním tématem pro každý ročník. Mezinárodní porotu tvoří střídavě umělci, designéři či kurátoři, čímž si festival drží vysokou úroveň. Zájem veřejnosti a soutěžní práce přicházející ze všech koutů světa jsou toho důkazem.

Tolik krátká odbočka k historii a myšlence festivalu. Po vzájemném seznámení, debatě o designu a profesní dráze jsme se vydali na náměstí Rapackiego. Zde jsou každoročně k vidění instalace billboardů vybraných designérů. Na náměstí nás čekalo slavnostní zahájení AMF za účasti novinářů a médií.

Autorky: Ying Hsiu Chen a Hsiang Ying Chen

Pozornost byla upřena zejména na Ying Hsiu Chen a Hsiang Ying Chen, sestry z dalekého Tchaj-wanu, které získaly hlavní ocenění poroty. Zmínil bych také práci mladé italské designérky Serry Unal, která si odnesla, stejně jako já, ocenění „Certificate of Distinction“.

 

Autorka: Serra Unal

Zprávy o zahájení AMF a výsledcích soutěže se objevují v tisku, rozhlasu a regionální TV. Dle Agnieszky Kozieja, projekt manažerky, má festival značný ohlas u široké veřejnosti. Každoročně se na něj těší, o billboardech diskutují a komentují je na sociálních sítích. Dokonce některá města vznesla výtku, že se díla vystavují pouze v Toruni. Setkání jsme zakončili obědem a prohlídkou historického centra města. Ostatně, Toruň je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO a má to svoje opodstatnění.

Osobně jsem velmi rád za pozvání, které mi umožnilo potkat zajímavé osobnosti a nahlédnout do zákulisí jedinečného AMF. Za podpory místní samosprávy se zakladatelům podařilo vytvořit kladně přijímaný umělecký svátek.

Autorka: Oksana Fedun

Mabi Lusala
grafický designer
www.selfdesign.cz

Zdroj a foto: selfdesign.cz, artmovesfestival.org
Autor úvodního obrázku: Lukasz Mesjasz