Článek

Česká pošta vydala známky s motivem roušek. Autorem je grafik Filip Heyduk

Roušky se staly hlavním motivem nově vydaných známek České pošty. Jejich vydání je poděkováním záchranným sborům a dobrovolníkům za obětavé nasazení v pandemii Covid-19. Autorem je grafik Filip Heyduk ze studia Heyduk, Musil & Strnad, který zvolil motiv roušky jako symbol spontánní pomoci potřebným. 

Pro Filipa Heyduka to není první spolupráce s Českou poštou. V roce 2017 navrhl pro Českou poštu sérii 8 známek s motivy státních symbolů ČR. O rok později navrhl příležitostný aršík se čtyřmi známkami s motivem řádů a medailí České republiky. Aršík byl vydán ke 100. výročí vzniku samostatného Československa. V témže roce navrhl také dvě známky s motivem Vánoc. Známky s motivem roušek se začaly prodávat 24. června. Motiv zabírá dvě známky v hodnotě B (ke dni vydání 19 Kč).

„Tenhle drobný kousek látky nejen že spojil národ, ale fakticky symbolizoval spontánní pomoc potřebným.“
Filip Heyduk, studio Heyduk, Musil & Strnad

 

Explikace

Filip Heyduk, studio Heyduk, Musil & Strnad

„Česká pošta mě oslovila s nabídkou, abych vytvořil poštovní známku s motivem poděkování záchranným sborům a dobrovolníkům za nasazení v pandemii Covid-19. Výzvu jsem přijal, protože se mě stejně jako všechny v této zemi téma osobně dotýká. Hledal jsem symbol, který by naše zážitky vyjádřil a spojil. Chtěl jsem charakterizovat situaci  v níž jsme se najednou ocitli a která byla pro všechny nová. Podvědomě jsem cítil  že nechci vytvořit nic ponurého a smutného – i když téma veselé rozhodně není.

Nejsilněji na mě v období pandemie zapůsobila obětavost lidí. Všech záchranářů, lékařů, sester, zdravotníků, studentů medicíny, kteří v neuvěřitelně těžkých podmínkách nasazovali své zdraví a obětavě pomáhali. Obětavost zaměstnanců ve zdánlivě všedních oborech, bez nichž by se však běžný život zastavil. Obětavost lidí, kteří šili a distribuovali ochranné pomůcky: švadlen a návrhářů, chemiků a techniků, řidičů a mnoha dalších.

Hlavním symbolem tohoto období jsou pro mě jednoznačně ochranné pomůcky – textilní roušky, které si lidé masově vyráběli nejen pro svou potřebu, ale mnohdy i pro lékaře a pro záchranné sbory. Tenhle drobný kousek látky nejen že spojil národ, ale fakticky symbolizoval spontánní pomoc potřebným.

Tak vznikl návrh s rouškami, které jsou vzájemně propojené a symbolizují solidaritu všech, kdo se významně podíleli na zvládnutí koronavirové epidemie: lékařů, vojáků, policistů, zaměstnanců pošt, dobrovolníků a hasičů. Každá skupina je na roušce znázorněna piktogramem nebo charakteristickými barvami. Každá rouška je jinak barevná a všechny dohromady tvoří pestrý celek. Díky tomu působí známka pozitivně, přestože se jedná o tak vážné téma. To byl také od začátku můj záměr – aby známka nebyla ponurá a smutná.

Počet roušek ale kolidoval s formátem známky, bylo jich zkrátka mnoho na tak malý formát. Nechtěl jsem, aby byly obrázky malé. Tak vznikl nápad s rozdělením tématu na dvě známky, aby roušky zůstaly velké. Známky působí spolu graficky výrazně, ale i při rozdělení na jednotlivé kusy.

Jsem přesvědčen, že pokud nějaké dílo vzniká v danou chvíli, na základě určitého konkrétního dojmu, otiskne se to do něj a toto sdělení v něm přetrvá. Byl bych rád, kdyby nám tato známka připomínala to spojení a obětavost všech, kteří společně čelili těžké situaci.

Další práce Filipa Heyduka

Známky s motivy státních symbolů České republiky navrhl Filip Heyduk

Akademie múzických umění v Praze

Zdroj a foto: hmsdesign.cz