Logo

Akademie múzických umění v Praze

Heyduk, Musil & Strnad

  • Hodnocení redakce
Sending
Hodnocení čtenářů
4 (4 hlasy)

Začátkem letošního roku vytvořilo grafické studio Heyduk, Musil & Strnad nový vizuální styl pro Akademii múzických umění v Praze, která tak může vstoupit do letního semestru s novým logem.

Původní logo

Autorem původního loga, které sloužilo od roku 2005, je Petr Babák ze studia Laboratoř.

Výroční logo.

Nové logo

 

“Základními prvky jednotného vizuálního stylu AMU je grafická podoba značky, písma, barev a doplňkové prvky vizuálního stylu AMU. Společně tvoří nezaměnitelnou vizuální podobu charakterizující její kvality, vysokou úroveň vzdělání, tvůrčí prostředí a zvyšuje obecné povědomí o instituci,” uvedli autoři vizuálního stylu.

 Varianty loga pro jednotlivé fakulty

Změna po 10 letech

AMU, které již není jen vzdělávací institucí, ale provozuje i divadla, dvě nakladatelství, zvukové studio a mnoho dalšího, se rozhodlo pro změnu po více něž 10 letech. Právě díky různorodé působnosti akademie vznikla potřeba všechny tyto identity propojit a vytvořit jednotný vizuální celek. A jak se to povedlo?

Základ loga tvoří písmena A a MU, které je možno kombinovat a doplňovat texty popisujícími vždy určitou fakultu, divadlo nebo další z mnoha aktivit školy. I přesto, že je značka AMU jedním z hlavních prvků jednotného vizuálního stylu, není to zdaleka všechno. Jednoduchost loga dovoluje vyřádit se ve všech formách vizuální komunikace, od plakátů, potisků na textil až po web design.  V létě by v nové vizuální podobě měly vzniknout i webové stránky, opět od studia Heyduk, Musil & Strnad.

„Značku AMU nechápeme jako něco fixního, ale jako neustále se proměňující a přeskupující prvek. Nemusí mít pevnou podobu – může se natočit, přetvořit, doplnit, rozvinout, zvětšit nebo zmenšit, může se zjednodušit nebo naopak zaplnit,“ prozradili autoři.

Základní barva značky AMU je černá. Doplňující barevnost je odvozena vždy od konkrétní identity a slouží k vizuálnímu rozlišení jednotlivých fakult, zároveň ale srozumitelně spojuje fakulty do jednoho celku – AMU. Divadelní fakulta se pyšní oranžovou, filmovou a televizní fakultu charakterizuje červená, hudební a taneční fakulta září jasně modrou barvou.

Martin Marušinec: na místní poměry rozhodně nadstandardní práce

Nový vizuální styl AMU funguje. Jednoduchý a variabilní princip otáčení písmen se dá dobře rozvíjet i mimo logo. Některé aplikace z manuálu jsou velmi povedené – zejména plakáty. Pokud se tato úroveň udrží i v každodenní aplikaci, bude to na místní poměry rozhodně nadstandardní. Měl bych pár osobních výhrad k výběru písma a typografii v logu – ale co designér to názor, tak si to nechám pro sebe :-)

Martin Marušinec
kreativní ředitel Touch Branding

Ukázky vizuálního stylu

Autor: Tereza Přeučilová
Zdroj a foto: amu.cz, hmsdesign.cz