Logo

Cheb

HMS design

Sending
Hodnocení čtenářů
3.07 (60 hlasů)

Studio HMS design pro město Cheb připravilo koncept, který nenásilně propojuje historické atributy města s prvky každodenního novodobého života. Vizuální identita je postavena na třech základních kamenech — symbolu mřížky, používání CH z velkých písmen a terakotové barvě vycházející z barevnosti chebských střech. Logo vzešlo z uzavřené designerské soutěže, kterou pořádal Czechdesign.

Zakázka zahrnuje vytvoření konkrétních komunikačních materiálů města i jeho příspěvkových organizací, jako jsou radniční listy, plakáty, letáky nebo merkantilie, dále pak propsání nové vizuální identity do online komunikace včetně sociálních sítí. Součástí zakázky je i vytvoření komplexního grafického manuálu.

„Od začátku soutěže jsem akcentoval, aby výsledný návrh byl jednoduše komunikovatelný a jeho podoba snadno zdůvodnitelná obyvatelům i návštěvníkům našeho města. Jsem rád, že vizuál, který ze soutěže vzešel, toto jednoznačně splňuje.“
Antonín Jalovec, starosta Chebu

Erb a původní logo

Dosud používané prvky vizuální prezentace města

Nové logo

Variabilita značky a sjednocení prezentace města s jeho příspěvkovými organizacemi

Explikace

Vítězný tým studia HMS design, zleva Jan Šimsa, Josef Musil, Filip Heyduk a Martin Strnad I Zdroj: studio HMS design

Filip Heyduk, HMS design

„Symbol mřížky je pro město autentický, najdeme ho na každém kroku v dláždění chebských ulic, v konstrukcích jedinečných historických krovů nebo třeba v městském znaku. Mřížka tu není rigidním symbolem, ale inspirativním nástrojem pro kreativní interpretaci nejen v oficiální komunikaci města, ale i pro jeho obyvatele. Jedinečnost značky výrazně umocňuje propojení symbolu mřížky s používáním CH z velkých písmen. Samostatné použití těchto dvou znaků funguje jako zkrácená varianta logotypu, velké CH je navíc užíváno napříč konceptem jako sebevědomý podpis města.

Symbol mřížky je víc než jen grafický prvek, který ozvláštňuje značku. Jde spíš o komunikační nástroj, kterým může město oslovit občany pro pořádání nejrůznějších akcí. Na pozvánce na trhy se mřížka může změnit v zeleninu, na dětské dny se symbol vytvoří z pastelek nebo kříd, na sportovní akci zase ze sportovních atributů, kreativitě se tu meze nekladou. Mřížku lze zároveň vytvořit i fyzicky, jednoduchým gestem prsty mohou místní i návštěvníci oživit symbol města třeba pro komunikaci na sociálních sítích. Stejně snadno lze používat i velké CH.

Nadčasovou kvalitu konceptu a jeho přístupnost pro širokou veřejnost umocňuje propsání humoru a nadsázky napříč celým systémem. Příkladem toho jsou i originální reklamní předměty kombinující značku s chytrým copywritingem.“

Písmo:

  • hlavní písmo: Tiempos Fine, Klim Type Foundry
  • doplňkové písmo: BR Sonoma, Brink

Ukázky

Ukázky implementace nové vizuální identity na plakátu, propagačních předmětech a radničních listech

Symbol mřížky jako inspirativní nástroj pro kreativní prezentaci aktivit města

Hlavní atributy vizuální identity mají potenciál stát se v rukou místních i návštěvníků virálním symbolem západočeského města

Humor a nadsázka jsou nejlepším nástrojem, jak koncept nenásilně přiblížit široké veřejnosti

Kreativní copywriting podporuje sílu značky i na propagačních předmětech

Další práce studia:

Akademie múzických umění v Praze

Známky s motivy státních symbolů České republiky navrhl Filip Heyduk

Zdroj a foto: www.hmsdesign.cz