Logo

Žďár nad Sázavou

Studio Dizen a studio Joch

Sending
Hodnocení čtenářů
1.71 (142 hlasů)

Krajské město Žďár nad Sázavou koncem loňského roku změnilo logo. Za jeho tvorbou i změnou vizuálního stylu města stojí spolupráce dvou studií — Dizen design a Studia Joch, které radnice oslovila už v roce 2021. Výsledkem roční spolupráce je minimalistický vizuální styl založený na symbolu hvězdy, která se odkazuje k památce UNESCO, kostelu sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, což byl jeden z požadavků města.

Součástí nového manuálu vizuálního stylu jsou i loga organizací, které spadají pod město. Jsou rozlišeny barevně dle oblastí působnosti a jejich barevnost vychází ze základní a rozšířené barevné řady. Jednotlivá loga příspěvkových organizací začínají hvězdičkou ve smyslu rozvedení základního loga – Městká knihovna, Active, Sportis, Regionální muzeum… To je Žďár. Vizuální styl se opírá o písmo Zilla Slab, které bylo původně navrženo pro společnost Mozilla. Písmo je volně dostupné, proto jej může používat kdokoliv, bez řešení problému licencování. Jako doplňkové písmo pak manuál definuje písmovou rodinu Fira Sans.

„Sám Žďár používá přídomek „Hvězda Vysočiny“, odvíjející se od charakteristické architektury Jana Blažeje Santnini-Aichela, která je ve městě poměrně hojně zastoupena a jejíž nevýraznějším zástupcem je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Ten má typický hvězdicový půdorys.“
Studio Dizen a Studio Joch

Původní logo

Původní logo města fungovalo od roku 2009, k drobné úpravě došlo v roce 2016.

Nové logo

Explikace

Studio Dizen a Studio Joch

„Sám Žďár používá přídomek „Hvězda Vysočiny“, který se odvíjí od charakteristické architektury Jana Blažeje Santnini-Aichela, která je ve městě poměrně hojně zastoupena a jejíž nevýraznějším zástupcem je kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který má typický hvězdicový půdorys.

Hvězda však nefunguje ve vizuálním stylu jen jako prvoplánový obrázek a neomezuje se na jeden bod v prostoru města, nýbrž je využita tak, aby dál rozvíjela jeho charakter a ducha. Informuje, vysvětluje a prezentuje, co je vlastně Žďár nad Sázavou zač, jak ho lidé vnímají, co je jeho součástí atd. Je to drobný a relativně nenápadný prvek, který ale dokáže vyprávět velké příběhy.

Název je pro svou délku srovnán do tří řádků pod sebe, aby zůstal maximálně kompaktní. Žďár se tak dostává nad řeku Sázavu i v logotypu. Předložka „nad“ je zmenšena tak, aby odpovídala šířce znaků „Žď“ z předchozího řádku, patky znaků „d“ jsou vzájemně zarovnány zprava.

Symbol vychází z pěticípé hvězdy, která je základem pro půdorys kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Vnitřní vsazení jsou v barokním duchu konkávně zaoblená. Hvězdička má primárně indexní funkci. V základní variantě je řešen v zelené barvě, která symbolizuje zeleň, hojně přítomnou přímo ve městě a v blízkém okolí. Se symbolem lze zacházet samostatně v rámci vizuálního stylu, je však nezbytné zachovat výchozí nebo neutrální barevnost (černá / bílá).“

Písmo:

  • hlavní písmo: Upravené písmo Zilla Slab Medium
  • doplňkové písmo: Fira Sans

Tým:

  • Lukáš Joch, Studio Joch
  • Jan Janeček, studio Dizen design

Deriváty loga

Jednotlivé organizace, které spadají pod město získají jednotný systém označení, který rozvádí původní značku. Jsou rozlišeny barevně dle oblastí působnosti.

Ukázky

Zdroj a foto: zdarns.cz