Logo

Janáčkova akademie múzických umění

Studio NMDS

Sending
Hodnocení čtenářů
3 (40 hlasů)

Janáčkova akademie múzických umění v Brně, u příležitosti 70. výročí svého založení, představila návrh nového jednotného vizuálního stylu. Výsledný návrh nové komunikační strategie, s tím spojeného vizuálního stylu a loga instituce je výsledkem intenzivní spolupráce JAMU a studia NMDS. Na vývoji se podílela širší skupina zástupců obou fakult, celoškolních pracovišť a profesionálních designérů.

„Nový vizuální styl není re-brandem, ale re-designem původní 70 let budované značky. Vychází ze zaměření školy na vzdělávání v oblastech dramatické a hudební tvorby, zohledňuje silnou autonomii obou fakult a jejich rovnocenně hrdé postavení je důvodem výsledného zdvojení a povýšení široce známého a používaného zkráceného názvu školy na JAMUJAMU,“ uvedl prorektor JAMU Richard Fajnor.

Tento hlavní koncept je nesen poměrně otevřenou a variabilní formou grafiky postavené na mřížce/gridu vyskládané z liter opakovaného motivu zkratky JAMU.

Martin Kermes, jeden z kreativních ředitelů studia NMDS k výslednému návrhu také poznamenal: „…nejde primárně o Divadelní fakultu JAMU a o Hudební fakultu JAMU, ale o „JAMU a JAMU“. Pro potřebu vizuálního sjednocení aktivit školy bylo nezbytné přijít s generickým systémem, který bude ze základního loga vycházet a zároveň bude schopen reagovat i na budoucí proměny. Dalším poznávacím znamením akademie, které bylo třeba akcentovat, je maximální možný rozvoj talentovaného studenta, který by měl jít SVOU CESTOU, aby došel poznání. A nakonec, jde o múzickou instituci pojmenovanou po Janáčkovi, přijali jsme tedy nepovinný doprovodný prvek, který celou koncepci odlehčuje, činí ji hravou. POLIBEK MÚZY.“

 

Zdroj a foto: jamu.cz, nmds.cz