Logo

AVU

20YY Designers

Sending
Hodnocení čtenářů
3.32 (71 hlasů)

Akademie výtvarných umění (AVU) se rok před 220. výročím vzniku instituce rozhodla udělat zásadní krok a přistoupit k hledání komplexní vizuální identity. V dvoukolové vyzvané soutěži vyhrál návrh studia 20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček), který využívá speciálně vytvořený font AVU Variable a liter obsahujících srdce.

Jako jediný jednotící prvek vizuální identity zvolili autoři písmo – univerzální stavební prvek a médium, se kterým může pracovat kdokoliv od sekretariátu přes studenty až po designéry.

„Kromě praktických výhod jde o systémové gesto jak demokratizovat možný budoucí vizuální styl AVU a nasměrovat ho obloukem od totalitních a časem dogmaticky firemních řešení většiny ostatních vysokých škol,” doplňuje Adam Macháček ze studia 20YY Designers.

Font AVU Variable navržený pro potřeby a identitu AVU vychází z klasického grotesku, tedy bezpatkového písma, jehož historie se časově přibližně kryje s existencí Akademie výtvarných umění v Praze, a zároveň ho kombinuje se symbolem srdce, které se objevuje v dosavadním logu AVU od prof. Milana Knížáka.

Původní logo

Instituce se od 90. let prezentovala pouze využitím loga od prof. Milana Knížáka:

Nové logo

Vítězové soutěže, studio 20YY Designers, získali zakázku na vypracování nové vizuální identity AVU a její implementaci. Na zakázce budou pracovat od ledna do května 2019. Finanční hodnota zakázky byla ve formě cenové nabídky jedním z kritérií pro výběr vítěze (s váhou 20 %) a je za jednotlivé položky zakázky stanovena takto: návrh loga a autorského písma: 100.000 Kč, autorská licence na logo a exkluzivní neomezená licence na písmo: 150.000 Kč, grafický manuál pro použití vizuální identity a zhotovení základních aplikací: 125.700 Kč, grafické řešení webových stránek 195.000 Kč, grafické řešení diplomantské výstavy a katalogu: 65.507 Kč, označení pracovišť AVU: 70.000 Kč, zhotovení externích grafických výstupů a merchandising předmětů: 71.570 Kč. Autoři budou také spolupracovat na implementaci nové identity, zaškolení pracovníků, externích grafiků a dalších osob, které budou s vizuální identitou pracovat.

Explikace

 „K novému vizuálnímu stylu Akademie výtvarných umění v Praze jsme přistupovali s vědomím, že škola za 200 let své existence jednotný vizuální styl prakticky neměla. Máme za to, že hlavním poznávacím znamením vzdělávací instituce by měla být její náplň – studenti a absolventi, program a pedagogové, propojenost se světem, vztahu vlastní historii, a v neposlední řadě schopnost poskytnout zázemí a plnou podporu nevyzkoušenému. Aplikovat zde principy korporátní identity a marketingu je v přímém rozporu. A tak naší hlavní otázkou, kterou jsme si pokládali, bylo, proč se škola k tomuto kroku odhodlala nyní. A zdali něco jako jednotný vizuální styl vůbec potřebuje,” komentuje přístup Petr Bosák ze studia 20YY Designers.

„Symbol srdce zde může asociovat a volně rozvíjet současné logo AVU používané od 90. let. V kontextu nové identity AVU jej však vnímáme mnohem obecněji – ať už jako znak, který se objevuje na pravěkých nástěnných malbách, tak jako symbol všeho, co může znamenat: pozitivního/negativního, vznešeného i nízkého, se všemi dobrými i rozporuplnými konotacemi,” komentuje návrh Robert Jansa ze studia 20YY Designers. Technické řešení písma umožní komukoliv jednoduše pracovat s proporcí a vizuální dynamikou kresby srdce. „Naším cílem je, aby písmo AVU Variable bylo volně dostupné všem, kdo jej chtějí jakkoliv používat,” dodává.

Designérské studio 20YY Designers (Sébastien Bohner, Petr Bosák, Robert Jansa a Adam Macháček) založené v roce 2011 působí v Lausanne, Praze a San Franciscu. Na české grafické scéně lze práce studia vídat na plakátech významných kulturních institucí jako jsou například Národní galerie v Praze, Galerie Rudolfinum, Dům umění města Brna a Oblastní galerie Liberec. Studio dlouhodobě spolupracuje s Cenou Jindřicha Chalupeckého, nakladatelstvím BiggBoss a Památníkem národního písemníctví. V současné době připravuje redesign časopisu Art and Artiques.

Za návrhem pro AVU stojí tým ve složení Robert Jansa, Petr Bosák a Adam Macháček. Při realizaci fontu AVU Variable spolupracují s Janem Horčíkem a Filipem Matějíčkem (Heavyweight).

Ukázky vizuálního stylu

Zdroj a foto: czechdesign.cz, avu.cz, 20yydesigners.com