Logo

Univerzita Karlova

Autority

Sending
Hodnocení čtenářů
2.9 (127 hlasů)

Univerzita Karlova představila nový propagační logotyp a vizuální identitu. Autorem je studio Autority, které ideově vycházelo z motivu svatováclavské koruny na pečeti a gotické tradice písma. Historická pečeť zůstává zachována a univerzita si nově stanovuje dvě roviny komunikační prezentace: reprezentační a propagační. 

Propagační logotyp má podobu stylizované svatováclavské koruny zakladatele Univerzity Karlovy, jakožto nejstarší a nejvýznamnější součást českých korunovačních klenotů. Jeho součástí je i nápis s názvem instituce, který je připraven jak v české tak anglické verzi.

„Piktogram „korunky“ odkazuje na Svatováclavskou korunu Karla IV., zachovává úctu k tradici, ale současně je lehké, moderní a flexibilní. Takové, jaká chce být i naše univerzita.“
Milena Králíčková, rektorka

Oficiální logo

Nový propagační logotyp

Explikace

Studio Autority

„Důvodem vzniku nového propagačního stylu bylo, že oficiální logotyp byl právě při propagaci velmi často dehonestován. Logotyp nebyl vytvořen pro aplikaci na různé materiály a formáty dnešní doby, které mohou znemožnit čitelnost či správnou reprodukci. Nyní je mu zachováno důstojné využití na diplomech, označení budov nebo oficiálních dokumentech. Během vývoje propagační identity jsme vycházeli z faktu, že není prostor pro abstraktní řešení či odlišné moderní pojetí bez provázanosti na původní oficiální logotyp. Proto jsme v maximální míře vycházeli z pečeti.

Důležitý je také fakt, že univerzitu tvoří 17 fakult, které nemusí dodržovat jednotný vizuální styl. Některé fakulty mají svou vlastní pečeť nebo nově vytvořený logotyp s vlastním brandem. Při společné prezentaci je pak k vidění velké množství pečetí, logotypů, fontů a různorodých grafických stylů, které se snaží buď přiblížit a nebo naopak odlišit od současné podoby vizuální identity.

Z výše popsaných důvodů jsme vytvořili propagační logotyp a vizuální identitu tak, aby od začátku bylo myšleno na možnost sjednocení napříč fakultami. Zároveň jsme zatraktivnili podobu propagačních předmětů. Při využití základních prvků jako je písmo, barevnost a grafické komponenty, získává univerzita i fakulty prostor pro své vlastní vizuály, ale zachová se celistvost. Naše sjednocení umožňuje jednoduché převzetí nově nastavené identity nebo její citlivou implementaci do již hotových identit fakult. To se ukázalo jako klíčové řešení.“

Písmo

„Písmu a jeho konstrukci jsme věnovali podstatnou část vývoje. V logotypu je použitý font Larken, který nejvíce vyhovoval přiblížení se gotické majuskuli z pečeti. Je to silná a dominantní část logotypu, která skvěle funguje i v anglické mutaci. Masivní konstrukce u dříků a náběhových zakončení jednotlivých liter umožňuje propagačnímu logotypu aplikaci do malých formátů a na různorodé povrchy. To byl základní předpoklad oproti oficiálnímu logotypu, který tvoří font Bodoni.

Pro vizuální identitu byl vybrán font Silka, který má na rozdíl Larkenu bezpatkové zakončení a vytváří cílený kontrast na konkrétních materiálech. Univerzitě Karlově jsme také předali ideu vývoje vlastního písma s pracovním názvem Univeristas Carolina. Česká republika má mnoho skvělých typografů a bylo by skvělé propojit jejich tvorbu s nejznámější českou univerzitou. Idea byla pozitivně přijata a pevně věříme v její propsání do reality.“

Logotyp

„Bylo nutné připravit logotyp pro aplikaci v náročném prostředí a pro různé výrobní techniky. Věděli jsme přesně jak a kde bude logotyp využíván. Piktogram koruny byl jeho podmíněnou součástí. Je to symbol, který vychází z historického znaku a patří přímo zakladateli Univerzity Karlovy. Jsou vytvořeny varianty pro horizontální i vertikální využití. Dále připravena varianta pro omezená zobrazení, primárně pro sociální sítě, nebo doplňková varianta, která umožní vyniknout např. fotografiím či grafickým vizuálům.

Během vývoje logotypu jsme pracovali s myšlenkou možného převzetí pro konkrétní fakultu. Tento krok by prospěl ve všech směrech a jednotná vizuální komunikace by byla téměř okamžitě propsána. Procesně je to ale velmi složité. Nicméně tato cesta je zcela připravena a již nyní se propisuje přes některé instituce.“

Vizuální identita

„Jak bylo psáno v úvodu, vizuální identitu tvoří základní prvky v podobě písma, barevnosti, vzorů a propagačního logotypu. Při jejím vývoji byl kladen důraz na snadnou adaptaci u fakult a institucí souvisejících s univerzitou. Fakulty mají mnoho různých obrazových a textových materiálů, které potřebují ke své propagaci a liší se svým zaměřením. Mají vlastní logotypy, ale souběžně potřebují zastřešení „značkou“ Univerzita Karlova. Je velmi častým jevem, že se sejdou dvě stejné pečeti na jednom vizuálu. Různorodé fonty, ilustrace, preparace koruny a dalších prvků z pečeti nebo doknce špatné zakřivení fontu Bodoni okolo zmiňované buly na univerzitním oblečení vytváří vizuální rostříštěnost a chaoz. Snažili jsme se potkávat se zástupci fakult a načítat jejich potřeby. Výstupem je soubor několika grafických materiálů, které obsahují layouty a šablony, které lze snadno převzít a plnit obsahem konkrétní fakulty či instituce.

Vzhledem ke složitým schvalovacím procesům a velkému množství různorodých názorů a podnětů se dá bez nadsázky hovořit o historickém průlomu a vzácné shodě plné kompromisů. Rád bych poděkoval Odboru vnějších vztahů (OVV RUK) a jejímu vedení za tento odvážný krok a úsillí. Univerzitě Karlově a jejím studentům přejeme úspěch a mnoho štěstí.“

Ukázky

Orientační systém

Merchandising

Expozice

Další práce studia:

Matfyz má další pivo. Jmenuje se Slušné číslo a za designem stojí opět studio Autority

Matfyzácké pivo Pěkný číslo bude mít etikety od studia Autority

Zdroj a foto: cuni.czm autority.cz