Hodnocení

Jak hodnotí nové logo Karlovy Univerzity odborná veřejnost? Zeptali jsme se…

Univerzita Karlova má nové logo a vizuální identitu. K pečeti, která slouží pro reprezentační účely je nově k dispozci i logo, které bude určeno pro propagační účely. Autorem je studio Autority, které ideově vycházelo z motivu svatováclavské koruny na pečeti a gotické tradice písma. Na to, jak se nové logo povedlo, jsme se zeptali grafiků a studií. Ukázky i explikaci najdete v samostatném článku.

„Důvodem vzniku nového propagačního stylu bylo, že oficiální logotyp byl právě při propagaci velmi často dehonestován. Logotyp nebyl vytvořen pro aplikaci na různé materiály a formáty dnešní doby, které mohou znemožnit čitelnost či správnou reprodukci. Nyní je mu zachováno důstojné využití na diplomech, označení budov nebo oficiálních dokumentech.“
Studio Autority

Hodnocení čtenářů:

Sending
Hodnocení čtenářů 2.87 (124 hlasů)

Hodnocení odborníků:

S nabídkou hodnocení oslovujeme zástupce studií a agentur uvedených v adresáři studií na Design portálu. Názory zobrazujeme v pořadí, v jakém dorazily.


Bohužel musím být kritický. Mile a snad chvílemi i svěže působící výstupy na pečlivě vybraných mockupech zakývají podstatu a problém toho, co se stalo. Nemyslím, že výsledek je chybou autorů, ti jistě udělali vše co mohli a ještě mnohem víc. Nezávidím jim roli jakou na sebe přijali. Chyba a plná zodpovědnost leží zcela na zadavateli, na konkrétních osobách. Pojmout takový úkol a vyřešit celý problém vizuální komunikace UK totiž předpokládá profesionální zadání a velmi pečlivou, dlouhou přípravu, na které se měl podílet kolektiv odborníků. Jakkoliv jsem často skeptický k potřebě vypisování soutěží, tak v tomto případě bylo něco takového nutné a myslím, že měla být s mezinárodní účastí. Proběhla nějaká soutěž? Jaké byli podmínky? Kdo byl v porotě, kdo vytvořil zadání? Kdo byli účastníci? Při prohlížení výsledků se dívám na milý i když dosti zaměnitelný vizuál středně velkého českého města a to je pro nejstarší univerzitu ve střední Evropě zatraceně málo.

Jiří Toman
Toman Design


Za mě práce na jedničku. Logo je moderní, baví mě vybrané barvy i font, který je v kompozici se symbolem hezky vyvážený. Celá vizuální identita je opravdu svěží a přitom nechybí odkaz na tradici. Prostě dobře odvedené grafické řemeslo, jak má být.

Kamil Pavlíček
Unifer


Chápu, proč univerzita potřebuje kromě pečeti i modernější a jednodušší logo. Chápu také logiku volby svatováclavské koruny jako symbolu. Návrh symbolu mi však připadá poněkud nešťastný. Pokud pod korunu napíšu Krušovická šalanda, bude kvalitativní rozdíl mezi logem špičkové univerzity a průměrné restaurace nečekaně malý. Instituce jako Karlova univerzita by udělala dobře, kdyby měla propracovanější symbol, například monogram Charlese III. Použitelnost a funkčnost by se nezměnila, ale díky sofistikovanějšímu stylu by se logo vymanilo z řady jednoduchých korunek, které jsou v logách poměrně běžné.

Martin Marušinec
Touch Branding


Je osvěžující vidět, že i tak zavedená instituce jakou Univerzita Karlova je, si uvědomuje potřebu využít propagační varianty loga a vizuálu. Historická pečeť dodává materiálům důstojnost, ale na některé aplikace se opravdu nehodí. Nová podoba propagačního loga je povedenou a promyšlenou prací. Maximálně využívá hotového a navazuje na oficiální pečeť. A obecně dobře funguje. Celkově hodnotím jako velmi povedené.

Jan Beneš
Beneš & Michl


Vytvoření nové značky pro UK nebyl určitě jednoduchý úkol. Při podrobném zkoumání historického znaku je jasné, na co designéři chtěli navázat a čím se inspirovali. Přesněji jde spíše o doplnění stávající značky, která má podobu historické pečeti, moderní značkou, která sjednocuje všechny fakulty a je určena k jejich reprezentaci. I touto moderní značkou se Univerzita Karlova hlásí k historické pečeti – tvarem koruny, pozadím, výběrem písma. Možná ale právě ta doslovná citace grafických prvků je největší problém nové značky.

Koruna
Na historické pečeti vytváří koruna královský symbol a je jedním z mnoha vizuálních prvků. Její doslovné překreslení a povýšení na hlavní vizuál ale nefunguje. Důstojnost koruny se ztrácí, stejně jako spojitost s miniaturou v pečeti (podoba se Svatováclavskou korunou už vůbec ne).

Písmo
Původní značka, historická pečeť, byla doplněna písmem Bodoni. Značka i po létech působí dobře, umístění i rozpaly mezi písmeny vytvářejí potřebnou důstojnost. Nová značka s korunou zvolila jako hlavní písmo serifový Larken, který podle slov autorů propojuje původní font s novým. Toto tvrzení je ale přinejmenším sporné. Nápis z písma Larken působí velmi agresivně, postrádá noblesu.Výběr písma neusnadňuje čitelnost, spíše naopak. Působí lacině stejně jako konstrukce koruny. Výběr doplňkového písma pak vnáší do vizuálního stylu vysloveně chaos. Typickým příkladem je ukázka plakátu na program Erasmus, kde se setkávají tři typy písma, některé umístěné do obdélníků, s dalšími vizuálními prvky. Výsledek je odstrašující a dokumentuje nefunkčnost vizuálního stylu.

Vizuální styl
Od nového vizuálního stylu UK bych očekával jasně definované použití jednotlivých prvků, kdy se bude používat historická pečeť a kdy nová značka. Nový vizuální styl ale působí rozpačitým dojmem. Potenciál nové značky je nevyužitý, její alibistické umístění do decentního štítku z ní dělá druhořadý vizuální prvek a svědčí o bezradnosti. Využití původního pozadí pečeti je sice zajímavé, ale způsob, jakým se s ním nakládá, vůbec zajímavý není.

U nové značky a vizuálu UK se nemohu zbavit pocitu, že si tento úkol zasloužil důkladnější a hloubavější přístup, než výsledek, který je nám prezentován.

Filip Heyduk
Heyduk Musil & Strnad


Ukázky najdete v článku

Univerzita Karlova

Zdroj a foto: cuni.cz, autority.cz