Článek

Znělka MTV Urban od DesignByPaskal

MTV UrbanZnělka MTV Urban od DesignByPaskal

Na české MTV se již pár týdnů můžete setkávat s klipem z produkce tvůrčí dvojice Lukáše Veverky a Petra Skaly, společně vystupujícími pod značkou DesignByPaskal. Tento klip není pro tuto dvojici první zkušenost s MTV, nedávno jsme psali o jejich úspěchu v mezinárodní soutěži a i nynější spolupráce vznikla na základě vítězství v tendru. Oslovil jsem Lukáše Veverku, aby čtenářům Design portálu tvorbu klipu blíže představil.

Proč vzniknul klip MTV Urban?

Abych na to odpověděl, musím poněkud zeširoka. MTV licenci pro Českou republiku a Slovensko koupila před více jak půl rokem skupina CET 21, pod kterou spadá například TV Nova. Většina spotů a tv grafiky se přejímá z mateřské MTV, nicméně pro pořady souhrnně označené jako hudební bloky se rozhodli udělat vlastní znělky.

Na základě toho přišel tendr, do kterého jsem byl osloven. Návrhy jsem tvořil společně se Skákalou, se kterým děláme i na určitých vybraných projektech pod značkou DesignByPaskal.com. Vytvořili jsme návrhy na celkem sedm znělek, sedm hudebních bloků. Ve výsledku si vybrali od nás tři návrhy, z nichž jeden byl MTV Urban.

MTV Urban

Zvládli jste to celé jen ve dvou anebo přispěli i další?

Původní koncepci nápisu stylizovaného do mapy města navrhnul Skákala. Ale já jsem chtěl všechny spoty tvořit ručně, bez počítače a bez složitých postprodukcí.

MTV Urban

Vize byla taková, že názvy pořadů budou vždy tvořeny z reálných předmětů. Proto jsem Skákalův návrh posunul do třetího rozměru. Z původní mapy jsem tedy vytvořil model města jako používají architekti. Celý spot je potom situovaný do bílého sterilního města z architektonických modelů, ve kterém se postupně tvoří trojrozměrné graffiti. Design graffiti i jejich koncepci měl na starosti grafický designér Martin Jedlička. Samotná animace, postprodukce a střih pak už byly na mně. Hudbu složil Marian Balata a supervizi ze strany televize měl ve svých rukách Radovan Černý.

MTV Urban

Koukám, že máš zálibu vytvářet věci ručně bez složitých postprodukcí.

Tak po pravdě jde spíš o současný trend. V kontrastu s mainstreamovou produkcí plnou digitálních efektů, přílišné čistoty a až nereálné dokonalosti, se trocha špinavé reality zřejmě jeví jako odlišující element. Kreativci se tudíž poslední dobou k ruční práci stále častěji uchylují.

Nicméně, my jsme se na tom rozhodli založit sjednocující prvek pro znělky hudebních bloků. Společně se Skákalou jsme navrhli pestrou kolekci vizuálně odlišných znělek, jejichž jediným společným jmenovatelem byl právě tento přístup – tvořit vše přímo na scéně, bez postprodukčních efektů. Takže nešlo ani tak o zálibu, jako spíš o určitý koncept, díky němuž by se divák podprahově navigoval v programové nabídce, kdyby jsme ovšem všechny spoty realizovali my.

MTV Urban

Liší se nějak práce na znělce pořadu od vytváření reklamního spotu?

Já se specializuji na televizní grafiku a s navrhováním reklamních spotů velkou zkušenost nemám. Znělky pořadů jsou velmi specifický formát, diváci je mají možnost vidět opakovaně pořád dokola podobně jako reklamy. A stejně tak jako reklamy, i znělky mají velmi krátkou stopáž. Někdy to může být i méně než deset sekund.

Narozdíl od reklamy však není nutné, aby ve znělce byl lineární příběh (nebo sdělení), který divák přečte hned při prvním zhlédnutí. Naopak můžete pracovat ve více vrstvách, které vnímavý divák objevuje postupně.

Od začátku jsem věděl, že hlavní dějovou linkou spotu bude tvoření graffiti. Záměr byl pokrýt sterilní bílé město barevnou záplavou tvarů a ploch. Pak přišel nápad, nechat graffiti stéct se zdí a obarvit původně bílá auta, ulice i stromy na jejich skutečnou barvu. Graffiti tak vlastně přináší do města život. Ostatně takhle nějak přeneseně vnímám celou graffiti kulturu.

MTV Urban

A jak probíhalo samotné natáčení?

Spot jsem realizoval technikou pixelace na běžnou digitální zrcadlovku. Místo obvyklých dvanácti snímků za sekundu jsem však zvolil náročnějších 25 snímků.

Modely domů, aut, stromků či prvky městského mobiliáře jsem buďto nakoupil v modelářských potřebách, nebo jsem je dostal darem (to se týká především těch modelů domů). Tohle bylo pro mě důležité, odpadla tak jinak složitá výroba.

Jediný prvek, který jsem vyráběl celý já, byla finální scéna: město zvrchu. I tak velkou část času spolkla samotná příprava objektů a graffiti elementů. Všechny objekty jsem přetřel na matnou bílou, abych sjednotil jejich charakter. Graffiti byly z větší části trojrozměrné a animovalo se na několik fází. Každá část graffiti se musela vyřezat z 5milimetrové lepenky a obarvit.

V některých scénách se animovalo zároveň až osm nezávislých částí (několik aut a graffiti, kamera a světlo). Musel jsem si vypracovat určitý systém, abych se v těch jednotlivých krocích neztratil a neudělal chybu, kterou bych zpětně nemohl už opravit. Na druhou stranu jsem k výrobě nepoužil žádné speciální vybavení ani animační stůl.
V podstatě si každý může takový spot udělat sám v domácích podmínkách. Což je vidět z toho videa z natáčení.

Z technologického pohledu je zásadní, že jsem vše fotil větší, než je rozlišení HD, a počítal jsem s tím, že budu do jednotlivých scén postprodukčně zoomovat, nebo se pohybovat po scéně kamerou. Takže původní záběry jsou víceméně statické, kamera snímá celou scénu z jednoho místa, nebo se jen lineárně pohybuje z leva do prava, prochází ulicí, nebo krouží po obvodu kruhu. Ale vy ve výsledku vidíte rozhlížení se po scéně, přiblížení a dynamické pohyby připomínající živou kameru, ne animovanou. Tohle bylo pro mě zásadní. Spot je pro pořad o hip hopu a rapu, a tomu by příliš statická kamera prostě neslušela.

MTV Urban

Kdy bude možné klip vidět v televizi?

Pořad Urban s novou grafikou a tedy i s novou úvodní znělkou od nás běží už zhruba měsíc. Vysílá se pravidelně v úterý a v sobotu od půlnoci do 1 hod. ráno na české MTV. Hudební bloky nemají klasickou podobu televizního pořadu s moderátorem atd. Jedná se vždy o určitý playlist hudebních klipů. To znamená, že výbava takového pořadu se skládá jen z úvodní znělky, jednoduchého předělu a závěrečné znělky, která je vlastně úplně stejná jako úvodní.

MTV Urban

Narozdíl od jiných pořadů, pro které jsem připravoval kompletní vizuální styl, jde v tomto případě opravdu jen o klip. Což má své výhody i nevýhody. Výhodou je, že nemusíte vytvářet znělku postavenou na výrazném grafickém prvku, který by se následně dal rozpracovat pro ostatní programovou výbavu. Můžete vytvořit znělku čistě výtvarnou, filmovou nebo i abstraktní, protože jediným nositelem vizuálu bude právě ta znělka a z ní vyderivovaný jingl. A to mě na tomto spotu asi nejvíce bavilo. Nic z toho by samozřejmě nešlo, kdybysme od Radovana Černého a ostatních z TV Nova a MTV nedostali naprostou důvěru a volnou ruku, čehož si moc vážím.

Závěrem bych chtěl upozornit, že se mně moc líbí i realizované práce konkurentů z tohoto tendru, především znělka ChillOut od Daniela Špačka je velmi příjemná. S odstupem mohu říct, že její koncept je o dost lepší než znělka, kterou jsme pro tento hudební blok navrhovali my.

Další informace: DesignByPaskal.com

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/motion_design/mtv-urban-designbypaskal.html

28.05.10