Článek

Zajímavá maturitní typoanimace Clarendon

ClarendonZajímavá maturitní typoanimace Clarendon

Clarendon je název maturitní práce Filipa Hepnara, studenta Střední školy aplikované kybernetiky v Hradci Králové. Práce se inspirovala fontem, který vytvořil v roce 1845 Robert Besley. Samotná maturitní práce představuje formou zajímavé animace právě zmiňovaný font. O animacích, škole a plánech do budoucna se s Filipem bavil Lukáš Veverka.