Článek

Vznikla Unie grafického designu

Unie grafického designuVznikla Unie grafického designu

Nespokojenost se stavem grafického designu v České republice, špatným průběhem výběrových řízení a nízká prestiž grafického designu v očích veřejnosti. To jsou jen některá z témat, která vedla v těchto dnech třináct designerů a studií k založení Unie grafického designu.

Oborových sdružení, které se nějakým způsobem zabývají grafickým designem, není v České republice mnoho. V podstatě se jedná pouze o dvě – Art Directors Club a Typo Design Club. V obou případech se jedná o sdružení, do kterých vstup je posuzován na základě profesních kvalit či osobního doporučení již stávajících členů.

Je jasné, že pokud má být Unie grafického designu úspěšnou, bude to z velké části záležet na velikosti členské základny. Sympatické je, že se unie nebude snažit posuzovat kvalitu přijímaných členů na základě jejich prací. Po nových členech je, samozřejmě kromě členského příspěvku, vyžadován pouze písemný souhlas s kodexem. Členství v unii tak bude hlavně vypovídat o morálních kvalitách grafika či studia.

V kodexu se členové v podstatě zavazují k férovému jednání, stanovování transparentních cen a také k používání legálního software či písem. Přínosem pro členy unie by pak měla být mimo jiné možnost bezplatného přístupu ke vzorovým smlouvám, slevy na software či literaturu anebo možnost dikuse mezi členy na interních stránkách či osobně na setkáních.

Pro veřejnost by měla být Unie grafického designu sdružením, které bude pomáhat se snadnější orientací na trhu, organizací výběrových řízení a budovat lepší obraz a prestiž grafického designu.

Co na vznik unie říká Art Directors Club jsem se zeptal šéfa tohoto sdružení Štěpána Tyllera:

ADCJednoznačně vítám jakoukoli aktivitu v oblasti grafického designu a přeji zakládajícím členům ať jim zápal a touha změnit kalné vody českého designu vydrží. K cílum, které si stanovili totiž budou potřebovat spoustu energie.

Jako šéf ADC jsem již Unii kontaktoval s nabídkou spolupráce v několika oblastech. Rád bych s nimi například navázal velmi úzkou spolupráci při pořádáni soutěže Louskáček, kde máme kategorie Packaging design, Publications, CI, Typography a CI. Mým záměrem je přivést talentované designery, kteři stojí mimo agentury k této již zavedené soutěži. Jednáni by mělo proběhnout tento týden, takže zatím nemohu být konkrétní. Každopádně věřím, že se nám podaří najít způsob jak prosadit názor odborníků z řad grafického designu v rámci naší soutěže, kde já osobně cítím velký dluh, který máme jako klub vůči soutěži Louskáček.

Vyjádření zástupce Typo Design Clubu se mi nepodařilo získat, na klubový mail bohužel nereagují.

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/zajimavosti-odkazy/unie-grafickeho-designu.html

18.09.07