Článek

Video spot k 110. výročí založení VUT Brno

VUT BrnoVideo spot k 110. výročí založení VUT Brno

VUT Brno slaví v těchto dnech 110. výročí založení a rozhodlo se nechat si k této příležitosti vytvořit video spot, kde představí všechny fakulty. Na tuto práci VUT oslovilo bývalého studenta Fakulty výtvarných umění, dnes již uznávaného profesionála, Lukáše Veverku. Ten si ke tvorbě spotu přizval další spolupracovníky a dal vzniknout zajímavému spotu, který dnes můžete vidět například i v České televizi. Lukáše jsem požádal o představení spotu a popis jeho vzniku. Uvnitř článku také najdete několik skic z průběhu tvorby.

Mohl by jsi stručně spot popsat?

Spot se vytvořil k příležitosti 110 výročí Vysokého Učení Technického v Brně. Představuje pomyslnou časovou osu, na které se postupně zobrazují fakulty nebo chcete-li obory, v pořadí v jakém vznikaly. Jednotlivé fakulty jsou tvořeny objekty významově ilustrující studijní obor. Profil časové osy je zároveň tvořen číslicí 110 což ovšem divák zjistí až v závěru spotu.

Cílem nebylo vytvořit spot popisující detailně studijní obory. Cílem bylo upozornit na stodesáté výročí školy, kde je možno studovat celou škálu oborů od stavebních po chemické.

VUT Brno

Kdo všechno se na tvorbě podílel a jakým dílem?

Autorem základní koncepce jsem já, ale témeř od začátku jsem spolupracoval s Petrem Skalou, se kterým jsem v minulosti již spolupracoval. Nápad jsme několikrát pozměnili, společně jsme hledali nejvhodnější cestu. Vzápětí se k nám přidal i výborný designér a ilustrátor Timur Akhmetov, který vtisknul spotu svůj osobitý rukopis.

Zatímco já a Petr jsme řešili celý spot ideově a vymýšleli abstrakce fakult, Timur si vzal na starost výtvarnou složku spotu, navrhnul podle našich zadání jednotlivé objekty. Nicméně se nedá přesně určit, kdo konkrétně je čeho autorem. Byla to hodně otevřená a volná spolupráce.

V závěru se k nám přidal 3D animátor Vláďa Řehák a hudbu vytvořil Martin Jedlička.

VUT Brno

Zkus nám stručně přiblížit průběh vzniku spotu.

Univerzita neměla jasnou představu jak by měl spot vypadat ani kdo by ho měl vytvořit. Původně uvažovali, že by spot vytvořil v rámci studia některý ze současných studentů Fakulty výtvarných umění. Mě oslovili na základě referencích a také proto, že jsem bývalý student Fakulty výtvarných umění. Po odprezentování mého konceptu se rozhodli spolupracovat se mnou.

Hned na začátku jsem prosadil, že spot nesmí být informačního charakteru. Informace o škole si zájemci mohou najít na webu. Přesvědčil jsem je, že jednotlivé obory stačí pouze naznačit, ne je detailně popisovat. Společně jsme se shodli na spotu s lehce nostalgickou náládou, s důrazem na informaci 110tého výročí. Stopáž dvaceti sekund navíc ani neumožnuje nějaké obsáhlejší vykecávání.

Oslovil jsem tedy již zmíněné spolupracovníky a začali jsme na spotu pracovat. Naskicovali jsme několik cest, ale spíše pro nás než pro klienta. Něktéré návrhy jsou jen ideové skici poskládané z cizých spotů, některé jsme si kreslily sami. V téhle fázi většinou stačí i odkázat jen na referenční spot. Nebí nutné vše skicovat od nuly.

VUT Brno

Klient nám dal volnou ruku, ale zároveň jsem s nimi každý krok konzultoval tak, aby věděli co nás k čemu vedlo a proč. původně jsme chtěli v rámci časové osy ukazovat roky založení jednotlivých fakult, tak jak můžete sledovat na skicách, ale v zápětí jsme zjistili, že škola procházela tolika trasnformacemi a každý obor prošel svým vývojem, že datace pozbývala smysl. V této fázi jsme již pracovali s našemi výstupx, Timur navrhoval objekty přímo ve 3D a já jsem je skládal do image kompozic. Bylo důležité ukázat klientovy každý objekt představující fakultu ve statické podobě, aby jsme si mohli odsouhlasit míru stylizace.

Ve výsledku je spot pouze o objektech představující fakulty. Vytvořili jsme několik verzí spotu. Základní dvaceti sekundový spot (obsahující typografii s názvy oborů) určený pro televizi doplňuje spot bez typografie jaký vidíte zde určený pro internet. Dále jsme vytvořili i 40 sekundové verze pro ostatní prezentace školy. Tyto doplňkové verze jsme vyrobili nad rámec dohodnutého projektu. Chtěli jsme, když už jsme spot tvořili, aby s ním škola mohla efektivně pracovat.

Kde je možno spot vidět?

Spot byl od září nasazen v české televizi. Dále se spotem univerzita prezentuje na tiskovkách a jiných akcí spojených s výročím. A samozřejmně bude vidět v rámci expozice na letošním veletrhu vysokých škol Gaudeámus 2009. Dále náš spot uveřejnili na serveru Motiongrapher, který se orientuje na představování zajímavých animací, motion designu, filmařiny a vizuálních efektů. Toho si hodně cením. A je to vlastně především ocenění pro všechny co na spotu dělali, kterým i touto cestou znovu děkuji.

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/motion_design/vut-brno-110-vyroci-spot.html

09.10.09