Článek

Spot pro Expo 2010 od studia Oficina

Expo 2010Spot pro Expo 2010 od studia Oficina

V rámci mezinárodní výstavy EXPO 2010 vznikl v produkci studia Oficina 15ti minutový dokumentární spot o České republice. Tento spot je prezentovaný na Expu2010 v pavilonu České republiky od 26.6. do 1.8. 2010, jako součást doprovodného programu v části Multimedia hall. Jsme potěšeni Vám tento spot prezentovat a doufáme, že naše pojetí České republiky pro Vás bude příjemnou podívanou.

Spot studia Oficina vychází z celkového tématu prezentace České republiky, kterým jsou „Plody civilizace“. Tuto ideu rozvádí do podoby samotného procesu vytváření a zhodnocování těchto plodů, vše se odehrává v autentickém prostředí, s maximem možných návazností a zdrojů, s kterými daný člověk zachází, nebo z nichž ve svém denním životě čerpá.

Spot tak funguje i jako jakési pojítko jednotlivých částí expozice. Ukazuje, že nic není náhodné a nic nevzniká samo od sebe. Všechny myšlenkové pochody, pracovní návyky i jedinečné výsledky vyrůstají z řetězce promyšlených kroků a historických souvislostí. I to je jeden z důvodů, proč je Česko jedinečnou zemí.

Objektem spotu jsou individuality, ilustrující osobitost a různorodost obyvatel České republiky. Ukazuje tváře a charaktery lidí, kteří jsou jedineční ve svém řemeslném umu či inteligenci a charakter jednoho každého z nich se tak významně podílí na vnímání České republiky jako hodnotného celku.

Česká republika je místem, kde se odedávna cení jedinečný přístup a originální, neotřelá řešení. Její obyvatelé nepřetvářejí své okolí bezmyšlenkovitě, ale snaží se udržet města a přírodu v rovnováze, v jedné linii, oboustranně využívat jejich potenciál a vytvářet tak fungující symbiózu. Tvoří místa, která předávají poselství dalším generacím. Díky novým technologiím a materiálům vyrábějí produkty použitelné pro současnost, vždy však s ohledem na místní a dlouholetou tradici.

Toto vnímání se odrazilo i v samotném technologickém zpracování filmového spotu. Technika funguje v souladu s námětem a vhodně ho doplňuje. Použití fotosekvencí odkazuje na slavné české fotografy, pixilace a animace zase na slavnou historii českého animovaného filmu.

Důležitou a nedílnou součástí je i grafika. Její zapojení probíhá v celém spektru – od 2D po 3D, s maximálním důrazem na aktuální tendence a vkusnost. Doplňuje nejen točené záběry, ala sama se na řadě míst stává posuzovatelem děje. Originální hudba, podobně jako vizuální složka, z jednotlivostí staví celek a místními prostředky skládá specifické melodie dané pro ten který kraj. Objevují se v ní místní citace, stejně jako charakteristické a autentické zvuky.

Zdroj: tisková zpráva

 

Tisková zpráva

https://www.designportal.cz/motion_design/oficina-spot-expo-2010.html

25.06.10