Článek

Recenze výukových DVD Stanislava Petery — profesionální postprodukce

DVD PeteraRecenze výukových DVD Stanislava Petery — profesionální postprodukce

Na úvod bych uvedl, že tuto recenzi nepíšu z pozice fotografa ani postprodukčního specialisty, ale z pohledu především webového grafika — defakto amatéra v této oblasti. Mojí motivací pro aktivitu v této oblasti je perfektní zvládání práce s fotografiemi a jejich úpravou ve webové i tiskové grafice a experimentování s nimi i mimo ji.

Do rukou se mi ve vyvedeném balení dostala dvě výuková DVD Stanislava Petery a to profesionální postprodukce #1, které se věnuje retuši, a profesionální postprodukce #2, ve které Jaroslav Stehlík objasňuje metodu matte paintingu a airbrushe. O schopnostech a znalostech uvedených autorů toho naleznete řadu a jejich vysoce odbornou autoritu na základě jejich úspěchů netřeba komentovat. Pojďme se tedy podívat rovnou na obsah.

Obsah

Samotná DVD jsou rozdělena do 5 až 6 kapitol, které jsou součástí zhruba hodinu a tři čtvrtě dlouhého záznamu. Spolu s ním se na DVD také nacházejí zdrojové soubory, které jsou dostupné ke všem uvedeným příkladům a obsahují jak zdroje, tak i hotové výstupy ve vrstvách. Zpětnou dekonstrukcí ve Photoshopu tak můžete pochopit i ty detaily či nastavení, které Vám mohli při výkladu autorů uniknout.

DVD profesionální postprodukce #1 naťukne teorii profesionální postprodukce a předvádí základní i pokročilejší retuše pleti, highpass, práce s kontrastem a světlem, úpravu světla ve scéně, základní airbrush a na závěru úvodem do komplexnějších kompozic.

DVD profesionální postprodukce #2 uvádí do techniky matte paintingu a jeho využití v praxi. Zabývá se gradingem, pokročilou airbrushí, prací s pozadím a pokročilou prací se světelnými efekty.

Záznam je zpracován tím stylem, že Stanislava i Jaroslava sledujeme při samotné práci. Kamera zachycuje jak je, jejich pracovní nástroje a prostředí, tak i záznam práce z pracovní plochy počítače.

Svůj um předvádí za doprovodu komentáře, ve kterých popisují a zdůvodňují jednotlivé postupy, techniky či nástroje a uvádějí jejich užití do širšího kontextu. U každé fotografie tak shrne a popíše co je špatně, co je třeba přepracovat. Následně vybere nástroj a předvádí celý postup za doprovodu vysvětlujícího komentáře. Práci na fotografii přitom přehledně rozděluje na jednotlivé kroky.

Recenze výukových DVD Stanislava Petery — profesionální postprodukce

Recenze výukových DVD Stanislava Petery — profesionální postprodukce

Výklad předpokládá určitou pokročilejší znalost práce s Adobe Photoshopem a základní zkušenosti v této oblasti, což je vzhledem k cílové skupině DVD pochopitelné. Pokročilejší uživatelé se tak nemusí bát zbytečného rozebírání základních nástrojů a postupů, pro které existuje celá řada jednoduše dostupných zdrojů. Osobně to hodnotím jako velké plus.

Samotná práce probíhá v bitmapovém editoru Adobe Photoshop CS4 a je primárně určena pro něj. Přesto si však myslím, že jelikož jsou předváděné výstupy tvořeny opravdu základními technikami a nástroji, je jednoduché si je odvodit i do prostředí alternativních editorů. Se staršími verzemi Photoshopu do verze CS by také neměl být problém a uživatel by IMHO neměl kvůli starší verzi narazit.

I přes rozdílné autory jsou obě DVD strukturou i stylem výkladu podobná. Začíná se úvodem, který diváka seznámí s problematikou a přivede do kontextu. Následuje posun od základních technik po ty pokročilé, kde se již ukazované postupy zbytečně zdlouhavě neopakují. Pokud je v postupu stejný opakující úkon, který již byl probírán, video se zrychlí. Výklad je tedy obsahově dostatečně bohatý a za danou dobu toho Stanislav i Jaroslav stihnou podat opravdu hodně.

Recenze výukových DVD Stanislava Petery — profesionální postprodukce

Shrnutí a osobní přínos

Možnost sledovat odborníky v této oblasti jak od začátku do konce dosahují tak úžasných výsledků za opravdu krátký čas a se základními technikami je pro mě velikým přínosem. Pokud nahlédnete na příklady a jejich stav před a po a nejste schopni přijít na to jak takového výsledku dosáhnout, autoři Vám to předvedou v řádech minut.

Stanislav předvádí velice zdařilou práci s retuší a se světlem ve scéně, které přepracovává jak se mu hodí. Jaroslav na druhém DVD pak podá skvělý úvod do airbrushe a mattepaintingu, vysvětlí co to je a k čemu je to dobré. Následně ukáže různé fotky a scény a popisuje co na nich bylo děláno a dosahováno k takovému a takovému výsledku. Toto mi zase například chybělo u Stanislava, který v úvodní teoretické části či v závěru mohl na ukázkách také teoreticky rozebrat více příkladů.

Recenze výukových DVD Stanislava Petery — profesionální postprodukce

Recenze výukových DVD Stanislava Petery — profesionální postprodukce

Přesto mi však obě DVD dohromady dala schopnosti a znalosti k tomu, abych byl schopen s fotografií pracovat mnohem flexibilněji a scénu v ní si jakkoliv upravit či poskládat: Jaroslav například v předposlední ukázce předvádí, jak si celou scénu namontovat, doladit světelné podmínky, domalovat oblohu a sjednotit barevné tóny. V jiné zase jak kompletně překopat světlo ve scéně — dodat světlo a stíny na místa, který byli světelnými podmínkami nasvícená zcela jinak.

Recenze výukových DVD Stanislava Petery — profesionální postprodukce

Pozitiva (plus)

Výborné příklady a skvělé výstupy
Objem probraného
Zaměření na detaily
Užívání základních nástrojů a postupů v Photoshopu
Jasný a klidný výklad bez zbytečného odborného žargonu
Absence rozebírání základů práce a nástrojů ve Photoshopu.

Recenze výukových DVD Stanislava Petery — profesionální postprodukce

Recenze výukových DVD Stanislava Petery — profesionální postprodukce

Negativa (mínus)

Tónování fotografií pomocí placeného filtru (Stanislav)
Výklad by si možná zasloužil hlubší popis nastavení jednotlivých nástrojů a efektů
Zvuk — horší zvuk kvůli špatné akustice pokoje spolu s nežádoucími zvuky okolí (hučící počítač či vzdálené zavírání dveří) zbytečně snižuje profesionalitu předváděných technik a ruší při sledování
Nepříliš kvalitní přednes — přeřeky, opakování, prodlevy a záseky by si zasloužili více pozornosti. Stejně tak i určitá dávka energičnosti díky zvukově plytkému přednesu například u Jaroslava, kdy divák může mít tendence ztrácet pozornost.

Další informace o výukovýh DVD najdete na webu Stanislava Petery.

Krčmář Jakub

https://www.designportal.cz/graficky_design/recenze-vyukova-dvd-petera.html

02.06.09