Článek

Podívejte se na novou vizuální podobu festivalu Struny podzimu

Struny podzimuPodívejte se na novou vizuální podobu festivalu Struny podzimu

Vizuální podobu festivalu Struny podzimu jsme vám na Design portálu představovali už před třemi lety, ještě v době, kdy se o jeho vizuální stránku staralo studio Touch Branding. Organizátoři festivalu se letos rozhodli vypsat výběrové řízení na nový vizuál a vítězně z něj vyšlo studio Carton Clan. Výsledek jejich práce vám dnes představíme, stejně jako ukázky z ročníků předešlých.

-
Zdroj: strunypodzimu.cz

 

Inspirací byl Sutnar, pojivem graffiti

Do sedmnáctého ročníku vstupují Struny podzimu s novou grafickou tváří. Autorem vítězného návrhu vizuálního stylu je Jiří Vaněk z grafického studia Carton Clan. „Zadáním soutěže bylo vytvořit úplně nový koncept, který ale pořád zůstane v předem určených mantinelech. Snažili jsme se vytvořit grafiku srozumitelnou napříč věkem a zároveň dostatečně průraznou,“ vysvětlují členové studia, kteří si zakládají na své týmové práci.

Inspirací se pro mladé designéry stala jedna z nejvýraznějších osobností designu a vizuální komunikace – Ladislav Sutnar. „Jazz máme spojený s dvacátými a třicátými lety. Je to ale zároveň nadčasová záležitost, podobně jako dílo Ladislava Sutnara,“ dodávají autoři, kteří v souladu s hlavními myšlenkami festivalu zvolili osobitý přístup k tradici a s pomocí prvků současné street culture dali vzniknout originálnímu výtvarnému řešení.

Pojivem jednotlivých motivů a základem vizuálního stylu je graffiti. Ne konkrétní grafické prvky a tvary, ale imitace výtvarné techniky se stává jednoznačným identifikátorem sedmnáctého ročníku festivalu. Funkčnost a variabilitu grafického konceptu si designéři ověřili například při návrhu designu klubové noci Strun podzimu Spotlight, programu určeném primárně mladému publiku, ve kterém je využití „graffiti“ mnohem zřetelnější. Ve studiu Carton Clan vznikla řada aplikací vizuálního stylu. Novou podobu získaly veškeré tiskoviny, outdoor, tištěná či internetová reklama Strun podzimu.

-
Zdroj: strunypodzimu.cz

-
Zdroj: strunypodzimu.cz

Ukázky předchozích ročníků od studia Touch Branding

-V minulém roce jsme pro festival Struny podzimu (a jemu přidružené minifestivaly Struny dětem a Spotlight) vytvořili základy identity, která má za cíl vizuálně propojovat budoucí ročníky tohoto festivalu. Jedná se o jednoduchou identitu postavenou na charakteristické práci s typografií. Kombinace různých typů písem podporuje různorodost žánrů, kterým se Struny podzimu věnují. Stejný princip se využívá i v odstatních nadpisech a zejména v propagaci jednotlivých umělců.

Tato vrstva identity by měla zůstat neměnnou platformou, na které se postaví pro každý rok jiný vizuál tak, jak to letos ukázal Carton Clan.

Martin Marušinec
Touch Branding

Foto: linkedin.com

-
Logo, zdroj: touchbranding.cz

-
Typo, zdroj: touchbranding.cz

-
Plakát z roku 2011, zdroj: touchbranding.cz

-
Struny dětem z roku 2011, zdroj: touchbranding.cz

-

-
Ukázka vizuálů z roku 2010, zdroj: touchbranding.cz

-

-

Ukázka vizuálů z roku 2009, zdroj: touchbranding.cz

Zdroj:
strunypodzimu.cz

 

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/graficky_design/struny-podzimu-2012.html

18.09.12