Článek

Konektor spojuje ty nejlepší

KonektorKonektor spojuje ty nejlepší

Nově vznikající agentura slibuje síť špičkových reklamních a komunikačních odborníků. Při pohledu na tým jde opravdu o něco výjimečného co v České republice nemá obdoby.Zeptali jsme se proto dvou zakladatelů a současně členů týmu, Petra Rydla a Martin Charváta, na několik otázek ze zákulisí tohoto fascinujícího, nově vznikajícího uskupení.

Proč vzniká Konektor, co je jeho cílem?

Martin: V současné době se hned z několika důvodů na trhu otevírají možnosti spolupráce jiného typu, než bylo po dlouhá léta obvyklé. Tím jedním je, že mnoho klientů a zadavatelů reklamy přechází z modelu dlouhodobé spolupráce s jednou agenturou na model spolupráce s několika agenturami či dokonce na model spolupráce po jednotlivých projektech. Dalším je situace na českém trhu práce, kde již pracuje a tvoří mnoho zkušených tvůrců na volné noze, kteří mají zkušenosti s prací pro velké klienty. A v neposlední řadě je to i technologický vývoj, díky kterému se všechny výrobní a produkční procesy urychlují, a který dnes umožňuje těsnou spolupráci odkudkoli a kdykoli.
 
Jak dlouho myšlenka existuje, jak vznikla?

Petr: Tahle myšlenka ve mě zrála asi tak půl roku.

Martin: Mě s ní Petr seznámil v lednu a myšlenka mě okamžitě nadchla. Fakticky jsem se pak připojil prvního dubna, hned po odchodu z Mark BBDO.

Existuje něco podobného?

Petr: Zajímavé je, že když jsme se posléze porozhlédli kolem, jestli někde něco takového neexistuje, zjistili jsme, že na rozvinutých trzích v západní Evropě I jinde je to celkem běžný model spolupráce.
 
Martin: U nás zatím ne, ale jak už jsme říkali, ve světě je to běžné.

Jak jste sestavovali tým? Je počet členů omezen?

Petr: Tým jsme sestavovali jednoduše: řekli jsme si, s kým bychom chtěli pracovat, kdo je špička ve svém oboru a za kým je vidět dobrá práce. A těm lidem jsme zavolali. Počet členů samozřejmě není omezen, počítáme, že se bude rozšiřovat. Kromě toho většina těch lidí má své vlastní firmy, takže za nimi stojí ještě jejich lidé. Oni jsou takoví reprezentanti.

Jak se na projekt dívají zaměstnavatelé vašich profesionálů?

Martin: Všechno to jsou lidé na volné noze nebo majitelé svých vlastních firem a společností. I to leccos vypovídá o jejich schopnostech a přístupu k práci.

Budete mít vůbec nějaké interní zaměstnance?

Petr: jediní skuteční zaměstnanci Konektoru jsme my dva.

Co bude dále? Máte už první klienty?

Petr: bez komentáře :-) Oficiálně jsme zahájili ve čtvrtek 10. 4., takže všechno je ve stádiu zrodu. Samozřejmě nějaké projekty rozjíždíme, ale nebudeme o nich mluvit předem. Jak se říká: „za nás ať mluví naše práce“.

Děkuji vám oběma za rozhovor. A přeji mnoho budoucích úspěchů této nové aktivity.

Další informace na webu Konektor.

Vítězslav Válka

https://www.designportal.cz/zajimavosti-odkazy/konektor-spojuje-ty-nejlepsi.html

14.04.08