Článek

Zúčastněte se soutěžní výstavy „Podraz“

Film SokolovZúčastněte se soutěžní výstavy „Podraz“

Podraz je soutěžní výstava grafického designu pořádaná v rámci Filmu Sokolov. Všechna zaslaná díla splňující základní podmínky soutěže budou vystavena a všichni účastníci budou zajímavě odměněni.

Kdo se může zúčastnit?

Soutěže se může zúčastnit kdokoliv bez jakéhokoliv omezení. Soutěž není omezena regionálně. Zahraniční příspěvky jsou vítány. Předpokládá se, že autorem přihlášeného díla bude člověk, ale žije-li s Vámi v obýváku talentovaný opičák, pošlete mu odkaz na tuto stránku.

Co musí splňovat zaslané dílo?

Dílo musí nějakým způsobem reflektovat téma podrazu. Jako první se nabízí zobrazení jakékoliv podrazácké situace, ale to je samozřejmě pouhý začátek. Vaše dílo nemusí podraz pouze zobrazovat, ale může být samo v jakémkoliv smyslu podrazem. Dílo může být vytvořeno jakoukoliv technikou.

Kdo zasedne v porotě?

Rostislav Vaněk, Aleš Najbrt, Miro Pištěk.

Jaké jsou ceny?

Cena poroty
Vzhledem k významu poroty bude pro vítěze soutěže Podraz obrovským oceněním již skutečnost, že byl jednomyslně zvolen třemi špičkovými designéry. Nebo ne? Pro hamouny máme připraveno strhující překvapení v hodnotě 7 000 Kč.

Divácká cena
Autor díla s nejvyšším počtem diváckých hlasů obdrží certifikát STUDENT AGENCY v hodnotě 4 150 Kč.

Cena pro všechny zúčastněné
Účastníci jsou srdečně zváni na slavnostní vernisáž, kde obdrží zlatou akreditaci opravňující je ke garantovanému bezplatnému vstupu na všechny projekce a doprovodné akce. Všem účastníkům soutěže je poskytnuto ubytování zdarma.

Termíny

Díla zasílejte na uvedenou adresu nejpozději do 31. 8. 2007. Výstava všech zaslaných prací proběhne ve foyer kina Alfa v Sokolově od 7. 9. 2007 do 14. 10. 2007. Slavnostní vernisáž se uskuteční v rámci Filmu Sokolov 12. 10. 2007.

V jakém formátu a kam mají být díla zaslána?

Svá díla zasílejte ve formátu A2, pdf, 3mm přesah, obrázky 150 dpi. Soubor nesmí přesáhnout 10MB. Nemůžete-li si pomoci a soubor překročí 10MB, využijte úschovnu. Do 10MB svá díla posílejte na info@filmsokolov.cz. Nad 10MB využijte úschovnu anebo zašlete DVD na adresu:

Démonický koník, T. G. Masaryka 79, Loket, 357 33

Další informace na webu

Martin Kalda

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/film-sokolov-soutez-grafika.html

20.07.07