Soutěže

Brno vypisuje designérskou soutěž na světelné girlandy v centru města. Vítěz získá zakázku za 4 mil. Kč

Girlandy slouží ke každodennímu večernímu osvětlení. Vzhledem k jejich dnešnímu technickému stavu a s příslibem současných technologických možností se město Brno rozhodlo osvětlení v ulicích centra města nahradit osvětlením novým. edná se o uměleckou soutěž, kde vítěz soutěže bude i dodavatelem díla. První fáze soutěže se odevzdává 26. 11. 2021.

Toto specifické osvětlení má v Brně výraznou tradici. Nicméně během svého více jak sedmdesátiletého provozu bylo několikrát renovováno a mnohdy ztratilo svůj původní charakter. Nově navržené girlandy mají mít uměleckou kvalitu, vycházet ze současných technologických možností a být uzpůsobené pro provoz a údržbu ve veřejném prostoru.

Dvě fáze soutěže

První fáze soutěže je přístupná všem potenciálním účastníkům bez omezení, jako jsou profesní (např. autorizace) nebo technická kvalifikace (referenční zakázky). Každý z účastníků musí splnit pouze základní požadavky určené Soutěžním řádem České komory architektů (například nebýt porotcem nebo jejich příbuzným) a Zákonem o zadávání veřejných zakázek (například nebýt trestně stíhán).
Cílem první fáze soutěže bude získání koncepčních návrhů, důraz bude kladen na originalitu, ekonomickou vyváženost a uměleckou kvalitu. Do druhé fáze soutěže vybere porota čtyři návrhy, jejichž autoři budou vyzváni k dopracování.

V druhé fázi bude vyžadováno prokázání proveditelnosti, technická a technologická řešení a detaily. Jednotlivé návrhy budou podpořeny blíže propracovaným propočtem nákladů (od honoráře po realizaci). Pro druhou fázi doporučujeme, aby si jednotliví účastníci přizvali do týmu realizátory osvětlení, se kterými pak v případě úspěchu v soutěži dílo také instalují.

Brněnské neony definujeme jako uměleckou soutěž, která využije zákonem danou možnost, aby vítěz soutěže byl i dodavatelem uměleckého díla. Jedná se o návrh a dodávku 36 girland do pěti ulic:

 • Česká,
 • Středová,
 • Běhounská,
 • Kobližná,
 • Masarykova.

Nezávislá část poroty:

 • Svatopluk Sedláček – architekt, zakladatel studia New Work, pedagog na FA VUT v Brně
 • Michal Froněk – designér a architekt, profesor na VŠUP v Praze, zakladatel studia Olgojchorchoj
 • Petra Sošťáková – designérka, zakladatelka studia P3L1, externí designérka v Lasvit.
 • Helena Lukášová – vizuální umělkyně, vedoucí Ateliéru grafického designu a multimédií na FI MU v Brně.
 • Lenka Hejlová – architektka, zakladatelka studia KOLMO.

Ceny a odměny v soutěži:

 • 1. cena 100 000 Kč,
 • 2. cena 75 000 Kč,
 • 3. cena 50 000 Kč
 • a 25 000 Kč skicovné pro čtvrtého účastníka

Více informací o soutěži najdete na webu cceamoba.cz.

Zdroj a foto: cceamoba.cz