Soutěže

Frenštát pod Radhoštěm vypsal soutěž na nové logo a vizuální styl

● Skicovné celkem: 120 000 Kč
● Termín: 15. 11. 2023

Město Frenštát pod Radhoštěm vyhlásilo Soutěž o návrh na nový vizuální styl. Předmětem dvoukolové soutěže je návrh jak loga/logotypu, tak celkového konceptu grafické komunikace a dalších vizuálních prvků pro město Frenštát pod Radhoštěm.

Cílem je získat pro město a jeho organizace jednotný vizuální styl, jež poslouží snadnější a kvalitnější komunikaci s občany a prezentaci našeho města. Soutěžní návrhy mohou podávat právnické i fyzické osoby nejpozději do 15. listopadu 2023.

„Rádi bychom poprvé měli a používali skutečný jednotný vizuál, který by byl na první pohled identifikovatelný a spojený s naším městem a jeho rozsáhlými aktivitami.“
Vojtěch Svoboda, člen Rady města Frenštátu pod Radhoštěm

Podmínky soutěže

 • Soutěž je veřejná, dvoukolová, v prvním kole anonymní, ve druhém neanonymní.
 • Každý soutěžící může přihlásit pouze jednu variantu návrhu.
 • O pořadí soutěžících a přidělení odměny bude rozhodovat porota složená z nezávislých odborníků působících v oblasti grafiky, výtvarného umění, cestovního ruchu a také ze zástupců města.
 • S vítězem soutěže pak město uzavře smlouvu o dílo a licenční smlouvu na vytvoření grafického manuálu jednotného vizuálního stylu města Frenštát pod Radhoštěm.
 • Vše by mělo být hotovo nejpozději do konce první poloviny roku 2024.

Podrobné podmínky najdete na stránkách soutěže.

Odměny

 • Tři soutěžící, kteří postoupí do druhého kola, obdrží finanční odměnu, tzv. skicovné, ve výši 30, 40 a 50 tisíc korun.
 • Víyěz uzavře s vyhlašovatelem smlouvu o dílo a licenční smlouvu na vytvoření grafického manuálu jednotného vizuálního stylu města Frenštát pod Radhoštěm vč. licence na písmo.

Termíny

 • 1. kolo: Datum odevzdání soutěžních návrhů je 15/11/2023 do 10:00 hodin. Tento termín je uzávěrkou
  prvního kola soutěže.
 • Vyhodnocení 1. kola soutěže se uskuteční do 14 dnů od ukončení 1. kola soutěže.
 • Vyhodnocení 2. kola soutěže se uskuteční do 7 dnů od osobních prezentací soutěžních návrhů.

Odborná část poroty

 • Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí porota jmenovaná vyhlašovatelem ve složení: odborní členové
  poroty a zástupci města.

Podrobné zadání najdete na stránkách města.

Zdroj a foto: mufrenstat.cz