Článek

Časopis Nový Prostor hledá designéra pro merch. Odměna pro vítěze je 5000 Kč a zakázka.

Nový Prostor je organizace, která už 20 let podporuje osoby bez domova a osoby sociálně vyloučené. Nyní pořádá soutěž, ve které hledá grafické designéry, kteří navrhnou grafický desing merch produktů (trička, tašky, hrnky apod).  Časopis v minulosti spolupracoval se ZOOT v rámci dobrotriček, ale měli i vlastní designérskou výzvu, kterou vyhrála ilustrátorka Dory Čížko.

„Předmětem soutěže je vytvoření vizuálu, který bude použit na výrobcích NP.“

Informace o soutěži

  • Soutěž bude probíhat jako uzavřená, dvoufázová.
  • Vyzváno bude 5 účastníků na základě projeveného zájmu a posouzení portfolií a referencí porotou.
  • Účastníci budou vybráni do 7 dnů od uzavření soutěže, tedy do 5. 4. 2023.
  • Zakázka bude rozpracována nejpozději do 30. 4. 2023.).

Každý z účastníků musí splnit pouze základní požadavky určené Soutěžním řádem České komory architektů (například nebýt porotcem nebo jejich příbuzným) a Zákonem o zadávání veřejných zakázek (například nebýt trestně stíhán).

Cílem první fáze soutěže bude získání koncepčních návrhů, důraz bude kladen na originalitu, ekonomickou vyváženost a uměleckou kvalitu. Do druhé fáze soutěže vybere porota čtyři návrhy, jejichž autoři budou vyzváni k dopracování.

Porota

Porota bude složená ze členů správní rady Nového Prostoru a šéfredaktorky časopisu.

Ceny a odměny v soutěži:

  • Postupujících 5 účastníků obdrží skicovné ve výši 1000 Kč.
  • Autor vítězného návrhu získá zakázku na rozpracování návrhu a odměnu ve výši 5000 Kč.

Více informací o soutěži najdete na webu Nový prostor.

Ukázky úspěšných merch produktů od Dory Čížko – plátěná taška a tričko:


Zdroj a foto: novyprostor.cz