Článek

Rožnovsko vypisuje soutěž na nové logo a vizuální styl. Odměna pro vítěze je 350 000 Kč

● Odměny celkem: 420 000 Kč
● Termín: 9. 12. 2022

Sdružení Mikroregion Rožnovsko vyhlašuje otevřenou dvoukolovou soutěž, jejíž cílem je vytvořit novou vizuální identitu mikroregionu Rožnovsko. Designéři mohou své návrhy zasílat do 9.  prosince 2022. Odborná komise složená ze zástupců zadavatele a odborníků z oblasti grafického designu by měla zasednout ještě letos v prosinci.

„Od nové jednotné vizuální identity očekává moderní přístup, originalitu, jednoduchost, srozumitelnost, výstižnost, nezaměnitelnost, zapamatovatelnost, vizuální čitelnost při zachování variantních použití a širokou míru implementace.“
Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Cílem soutěže je najít partnera z oblasti světa grafického designu pro vytvoření komplexního řešení jednotné vizuální identity dobrovolného svazku obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

Podmínky soutěže

 • Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost.
 • První kolo je otevřené, anonymní a je řešeno vyhlášením výzvy, do které se může přihlásit neomezený počet soutěžících.
 • Každý soutěžící může podat do soutěže maximálně jeden návrh.
 • Současná identita používá oranžový domek, vyhlašovatel se však s touto symbolikou a barvou neztotožňuje.
 • Požadavky na vizuální identitu soutěže jsou stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení účastníka ze soutěže.
 • Hodnotící porota z přijatých návrhů vybere maximálně 3, které postoupí do druhého kola.
 • Soutěžící doručí svou přihlášku spolu se soutěžním návrhem v řádně uzavřené a neprůhledné obálce na podatelnu.

Podrobné podmínky najdete na stránkách soutěže.

Odměny

 • 1. MÍSTO V SOUTĚŽI: zakázka na vypracování grafického manuálu a licence. Cena za zpracování kompletního grafického manuálu Rožnovska, včetně licence k celému předmětu zakázky, není předmětem soutěže, ale je stanovena jako pevná částka, která činí 350 000 Kč vč. DPH.
 • 2. MÍSTO V SOUTĚŽI: 40 000 Kč vč. DPH
 • 3. MÍSTO V SOUTĚŽI: 30 000 Kč vč. DPH

Termíny

 • Termín pro odevzdání návrhů – I. kolo: nejpozději do 9. 12. 2022
 • Termín pro odevzdání návrhů – II. kolo: nejpozději do 23. 1. 2023
 • Předání díla: do 24. 3. 2023

Odborná část poroty

Podrobné zadání najdete na stránkách soutěže

Zdroj a foto: roznovsko.cz