Článek

Za nový vizuální styl nabízí Psychiatrická léčebna Bohnice až 160 tisíc

BohniceZa nový vizuální styl nabízí Psychiatrická léčebna Bohnice až 160 tisíc

Psychiatrická léčebna Bohnice pořádá veřejnou soutěž na zpracování design manuálu. Ten by měl modernizovat vizuální prezentaci více než 100 let staré tradice Psychiatrické nemocnice Bohnice. V porotě zasednou i zástupci odborné veřejnosti. Předpokládaná odměna je 160 tisíc korun a počítá se i se skicovným pro účastníky druhého kola.

Největší psychiatrické zařízení u nás

V současnosti je Psychiatrická léčebna Bohnice největším psychiatrickým zařízením v České republice. Jeho historie se začala psát před více než sto lety, kdy se na kopci daleko za severním okrajem Prahy začal stavět Královský zemský ústav pro choromyslné. Za svou více než stoletou historii se nemocnice stala svědkem vývoje moderní psychiatrie. V průběhu desítek let jsme byli začleňováni do existujících organizačních struktur státu. Bohnická nemocnice je tedy svědkem i společenských a politických změn.

(zdroj: bohnice.cz)

-
Ukázka plakátu. Zdroj: bohnice.cz

Dvoukolové výběrové řízení

Požadavky na novou vizuální identitu jsou: snadná rozpoznatelnost, akcent na destigmatizaci psychiatrie, zahrnutá tradice, zapamatovatelnost, nezaměnitelnost a nadčasovost. Uchazeč může předložit variantní řešení soutěžních návrhů, a to v maximálním počtu pěti návrhů. Uchazeč předloží také tři referenční práce, dle vlastního výběru, realizované v posledních třech letech. Musí se jednat o práce přímo jím realizované.

V rámci prvního kola soutěžící dodají rozkreslené logo spolu s jeho explikací, definici barev a návrh hlavičkového papíru. Uzávěrka 1. kola je 27. 2. 2014, druhého pak 24. 3. 2014. Každému soutěžícímu, který postoupí do 2. kola uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 5 000 Kč. Předpokládaná cena za celý Design manuál je 160 000 Kč.

V hodnotící komisi zasednou: MUDr. Martin Hollý, Prof. ak. mal. Rostislav Vaněk, Doc. Karel Haloun, Ing. Václav Kubata, MUDr. Marek Páv PhD., Ing. arch. Vladimír Vesely, Bc. Jana Akrmannovaw, Bronislava Frydlová a Mgr. Jan Pomykacz

Kompletní zadání najdete na stránkách léčebny.

 

Ukázky doposud používaných materiálů

-Ukázka plakátu. Zdroj: bohnice.cz

-
Ukázka plakátu. Zdroj: bohnice.cz

Zdroj textu a úvodního obrázku: bohnice.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/psychiatricka-lecebna-bohnice.html

28.01.14