Článek

Veřejná soutěž na vytvoření logotypu České baseballové asociace

ČBAVeřejná soutěž na vytvoření logotypu České baseballové asociace

Česká baseballová asociace vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření logotypu ČBA s maximálním finančním plněním 15 000,- Kč. Soutěžní návrhy je možné posílat do 30.9.2009 12:00 na adresu Česká baseballová asociace. Vyhodnocení soutěže proběhne do 30.11.2009.

1. Požadavky na nový logotyp:
1.1. logotyp musí jasně anoncovat, že patří celonárodnímu subjektu, který organizuje
baseballové aktivity
1.2. logotyp nesmí porušovat autorská práva třetích stran s důrazem na případné použití
národních symbolů ČR a registrované logotypy ostatních subjektů
1.3. logotyp musí být dodán v české a anglické verzi a to v barevné a černobílé variantě
1.4. logotyp musí obsahovat písmena „ČBA“ v české verzi a CBA v anglické verzi
1.5. logotyp musí splňovat jeho použití v širokém velikostním rozsahu (od vizitek po
billboardy)
1.6. logotyp musí být dodán v elektronické podobě v křivkách

2. Účast v soutěži:
Do soutěže budou zařazeny všechny návrhy, které budou splňovat tyto podmínky:
2.1. Budou dodány v uzavřené obálce s označením „soutěž LOGOTYP BASEBALL 2009“ do
30.9.2009 12:00 na adresu Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6.
Rozhodující je datum a čas doručení na sekretariát ČBA, ne poštovní razítko.
2.2. Budou obsahovat minimálně jeden a maximálně tři návrhy
2.3. Návrhy budou v tištěné nebo kreslené podobě formátu A4.
2.4. Budou obsahovat smlouvu o dílo, kde bude uvedeno:
2.4.1. identifikace dodavatele (kontakt, adresa, právní subjektivita)
2.4.2. cena
2.4.3. datum dodání logotypu v elektronickém formátu dle bodů 1.3. až 1.6. této soutěže
2.4.4. paragraf zaručující autorství logotypu bez jakýchkoliv byť i teoretických nároků
k logotypu třetí strany
2.4.5. paragraf o trvalém převodu všech práv k logotypu na ČBA


3. Kritéria hodnocení:

Logotypy budou hodnoceny takto:
1.7. Atraktivita 80%
1.8. Cena 20%

4. Vyhodnocení soutěže:
Veřejné otevírání obálek proběhne v sídle ČSTV (Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 (jednací místnost
číslo 209 od 12:30 hodin) dne 7.10.2009.

Vyhodnocení soutěže proběhne do 30.11.2009.
Výběr loga provede Výkonný výbor ČBA.
Hlasem poradním bude pro tento orgán odborně složená komise a veřejné hlasování na stránkách
www.baseball.cz.

ČBA si vyhrazuje právo nezvolit žádného vítěze soutěže.

Kontaktní osoba:

František Přibyl, email: baseball@cstv.cz, tel: 220 513 290.

Předchozí logotyp ČBA:

CBA

Pixmax.cz Úvodní obrázek můžete mít už za 18 Kč od fotobanky Pixmac.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/ceska-baseball-asociace-logo.html

05.08.09