Článek

Veřejná soutěž na logo předsednictví ČR v Radě EU

EU logoVeřejná soutěž na logo předsednictví ČR v Radě EU

Úřad vlády České republiky vyhlašuje veřejnou soutěž na vytvoření značky a logotypu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie s názvem „ZNAČKA a LOGOTYP předsednictví České republiky v Radě Evropské unie“.

Předmětem soutěže je vytvoření značky a logotypu jako základu jednotného vizuálního stylu pro prezentaci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v období od 1. ledna do 30. června 2009 jak v České republice, tak v Evropě a ve světě. Značka a logotyp předsednictví České republiky v Radě Evropské unie mají být symbolem emocí, hodnot a atributů spojených s přirozeným charakterem České republiky jakožto inspirativní, moderní a sebevědomé členské země Evropské unie. Při výběru značky a logotypu proto bude kladen důraz na jejich spojitost jak s Českou republikou, tak i s jejím členstvím v Evropské unii.

Soutěž je určena fyzickým osobám i právnickým osobám se zastoupením fyzických osob. Soutěžící předloží vyhlašovateli soutěžní práci nejpozději do středy 31. října 2007 do 16:00 hod. Soutěžní práce musí být do uvedené doby doručena na adresu Úřadu vlády ČR, nábřeží E. Beneše 4, 118 01 Praha 1, a to v uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat – soutěž ZNAČKA a LOGOTYP předsednictví ČR“.

Pro vytvoření logotypu lze použít slovní označení oficiální webové domény českého předsednictví „eu2009.cz“.

Soutěžní návrh značky a logotypu (maximálně tři návrhy od jednoho soutěžícího) bude zpracován samostatně následujícím způsobem:
a) explikace návrhu značky a logotypu (rozsah maximálně 1 normostrana);
b) značka – barevná varianta (ve dvou velikostech – 150×150 mm, 15×15 mm);
c) značka – černobílá varianta (ve dvou velikostech – 150×150 mm, 15×15 mm);
d) logotyp, tj. značka ve spojení se slovním označením webové domény českého předsednictví „eu2009.cz“.

Vyhodnocení 1. kola soutěže proběhne v týdnu od 5. listopadu 2007 do 9. listopadu 2007. Vyhodnocení 2. kola soutěže se uskuteční v období od 26. listopadu 2007 do 30. listopadu 2007, kdy hodnotitelská komise určí pořadí vybraných soutěžních návrhů.

Soutěžící, jejichž soutěžní návrhy byly vybrány do 2. kola soutěže, po splnění podmínek 2. kola obdrží za předložené návrhy skicovné ve výši 5.000,- Kč. Vítěz soutěže obdrží cenu ve výši 50.000,- Kč. Předpokládaná celková odměna za vytvoření grafického manuálu a poskytnutí licence nepřevýší částku 250.000,- Kč vč. DPH.

Další informace.

Logotypy předchozích předsednictví v Radě Evropské unie:

EU logo

EU logo

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-logo-predsednictvi-eu.html

31.07.07