Článek

Veřejná soutěž na jednotný vizuální styl Městského divadla Zlín

Městské divadlo ZlínVeřejná soutěž na jednotný vizuální styl Městského divadla Zlín

Vedení Městského divadla Zlín vyhlašuje veřejnou soutěž na zhotovitele corporate identity. Předmětem soutěže je vytvoření kompletní nové grafické image Městského divadla Zlín včetně modifikace stávajícího loga, tiskových materiálů a internetových stránek. Důraz bude kladen na přehlednost, originalitu a nezaměnitelnost. Vítěz soutěže obdrží cenu ve výši 100.000 Kč.

Městské divadlo Zlín

Požadavky pro účast v prvním kole soutěže:

1. Návrh modifikovaného loga MDZ a ukázky jeho praktického použití (dopisní papíry, web, katalog předplatného apod.)

2. K hlavnímu logu připojit a vytvořit piktogramy tří sálů /Velký sál, Studio Z, Divadélko v klubu/.

3. Grafický návrh jakéhokoli propagačního materiálu MDZ dle vlastního výběru.

4. Podepsaný návrh licenční smlouvy, která řeší finanční a autorské podmínky, doplněný o identifikační údaje uchazeče. Návrh licenční smlouvy zašle vyhlašovatel uchazeči na základě jeho požadavku e-mailem. Uchazeč není oprávněn upravovat znění jednotlivých ustanovení smlouvy.

Vybraní uchazeči budou ve druhém kole vyzváni ke zpracování podrobnějšího grafického návrhu pro propagační materiály divadla.

Termín předložení návrhů dle zadání: do 30. 7. 2010, a to pouze elektronicky /PDF, barevná i černobílá varianta/ na mail michalek@divadlo.zlin.cz Na tento mail směřujte i případné dotazy. Zájemci mohou přiložit své portfolio, popřípadě odkaz na něj. Náklady, které vzniknou soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící.

Každému soutěžícímu, který postoupí do 2. kola a splní podmínky druhého kola soutěže, uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 5.000 Kč. V případě vítěze soutěže je skicovné zahrnuto v ceně za vítězství v soutěži. Vítěz soutěže obdrží cenu ve výši 100.000 Kč.

Vyhodnocení prvního kola Hodnocení prvního kola soutěžních návrhů se uskuteční 2. 8. 2010.

Městské divadlo Zlín

Hodnotící komise:

MgA. Petr Michálek – ředitel MDZ
Mgr. Sabina Stradějová – marketing MDZ
Mgr. Petr Veselý – umělecký šéf MDZ
Ing. Arch. Tomáš Rusín

Kritéria:

splnění požadavků z hlediska předmětu výběrového řízení a požadavků na obsah soutěžního díla originalita a výtvarná úroveň řešení původnost soutěžního díla jednoduchost a srozumitelnost

Požadovaný rozsah a zpracování pro vítěze 2. kola Jednotný vizuální styl Městského divadla Zlín a jeho aplikací na všechny stávající komunikační produkty divadla /tištěné i elektronické/.

Vyhodnocení druhého kola Hodnocení druhého kola soutěžních návrhů se uskuteční 16. 8. 2010. V případě potřeby je možné, že mu bude předcházet prezentace návrhů soutěžících a vzájemné hodnocení návrhů.

Vyhlášení výsledků Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit žádnou z prací jako vítěznou. Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách. Všem soutěžícím budou písemně nebo emailem oznámeny výsledky soutěže bezprostředně po vyhodnocení obou kol.

Městské divadlo Zlín

Městské divadlo Zlín

Městské divadlo Zlín

Termín vyhlášení: 1. 7. 2010

Kontaktní adresa: Městské divadlo Zlín Třída T. Bati 4091/32 761 87 Zlín

Kontaktní osoba: MgA. Petr Michálek

Zdroj: tisková zpráva

Tisková zpráva

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/mestske-divadlo-zlin-logo.html

08.07.10