Článek

Tuplák 2007

TuplákTuplák 2007

Internetový server Svět piva.cz vyhlašuje za garance ADC České republiky 1. ročník soutěže o nejlepší českou pivní reklamu Tuplák 2007 (loňský ročník byl zkušební nultý). Do soutěže mohou být přihlášeny všechny pivní reklamy vzniklé v ČR a určené pro český trh, které byly uveřejněny kdykoli mezi 1. 1. 2007 a uzávěrkou soutěže.

Jsou vyhlášeny tyto kategorie:

A. Reklama filmová a televizní
B. Reklama tisková a venkovní
C. Reklama rozhlasová
D. Materiály do hospod, obchodů, akce, speciální nosiče, interaktivní reklama a jakákoli další reklama.

Porota určuje finalisty v jednotlivých kategoriích a má právo kategorie měnit či rušit.
Porotu jmenuje pořadatel soutěže ve spolupráci s ADC České republiky.
Přihlašování prací probíhá zcela zdarma.

Uzávěrka pro přijímání prací do soutěže je pondělí 26. 11. 2007.
Vyhlášení finalistů proběhne nejpozději 30. 11. 2007.
O prvním místu v každé kategorii pak rozhodne hlasováním široká veřejnost.
Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 13. 12. na Vánočních pivních trzích v Praze.

Veškeré podrobnosti o podmínkách a pravidlech soutěže a technické detaily o tom, kam a v jaké formě posílat přihlášky, naleznete na http://pivnireklama.cz/tuplak07/.

Těšíme se na Vaši účast
Jan Kočka za Svět piva.cz
a Štěpán Tyller a Martin Charvát za ADC ČR.

Na vítězné práce nultého ročníku, včetně videoukázek, se múžete podívat zde na stránkách Design portálu.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/tuplak-2007.html

07.11.07