Článek

Soutěž studentského designu TALENT 2009

Talent 2009Soutěž studentského designu TALENT 2009

Nadační fond JUDr. Martina Růžičky ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje první ročník celostátní soutěže studentského designu TALENT 2009. Cílem soutěže je ocenit výjimečné studentské práce z oblasti designu. Okruh pojmu „design“ je přitom chápán v co nejširším smyslu slova. Do soutěže tak budou přijímány práce průmyslového, produktového (rovněž oděv, obuv, šperk apod.), interiérového i grafického designu. Přihlášeny mohou být pouze soutěžní návrhy vzniklé po 1. 1. 2007.

„Uvědomujeme si zejména v době ekonomické krize, jak důležitou úlohu hraje v současnosti kvalitní a kreativní design“, uvádí Martin Růžička, předseda správní rady vyhlašovatele soutěže. „Chceme rovněž navázat na odborníky z minulosti při podpoře designérů budoucnosti, mladých Talentů designu“, pokračuje Růžička.

Vznik soutěže velmi vítá i prof. Pavel Škarka, vedoucí ateliéru produktového designu Univerzity Tomáše Bati: „Jsem rád, že se najdou lidé, kteří jsou ochotni podporovat mladý studentský design. Úspěch v podobné soutěži může být pro studenty důležitý i z hlediska jejich uplatnění v budoucí praxi. Navíc bude k dispozici zřetelné srovnání prací jednotlivých vysokých škol v rámci republiky.“

Odborná porota udělí autorovi nejlépe vyhodnoceného soutěžního návrhu titul „Talent 2009“. S tímto ohodnocením je přitom spojena finanční odměna ve výši 50 000,– Kč. „Mimo samotné prestiže bude jistě i tato odměna pro studenty zajímavou motivací“, poznamenává Škarka.

V rámci soutěže Talent 2009 se vyhlašuje i její zvláštní obor „Inspirace zlínským funkcionalismem“. V této kategorii budou oceněny soutěžní návrhy z oblasti designu, které budou inspirovány zlínským funkcionalismem 30. let dvacátého století. Město Zlín totiž představovalo v minulosti světovou špičku v oblasti průmyslového designu a inovativních technologií. Nelze přehlédnout, jakými velikány byli ve svém oboru např. prof. Zdeněk Kovář či prof. Vincenc Makovský. Realizované návrhy zlínských designérů získaly mnohá prestižní domácí i zahraniční ocenění.

Docent zlínské univerzity Jan Zamazal, který se na vyhlášení studentské ceny rovněž podílí, doplňuje: „V letošním roce si navíc připomínáme 70 let od založení Zlínské školy umění a 50 let od vzniku Ateliéru průmyslového designu ve Zlíně. V září 1939 byla zahájena výuka ve Zlínské škole umění. Byl to významný kulturní a tvůrčí počin, kterým vedení firmy Baťa uvedlo v život záměr vybudovat vlastní školu, jež vychová odborníky pro kvalitní reklamní tvorbu a další specialisty pro navazující disciplíny. V roce 1959 pak vznikl Ateliér průmyslového designu ve Zlíně. Ten se stal součástí VŠ Umělecko-průmyslové v Praze. Tím byly vlastně položeny základy k vysokoškolskému studiu ve Zlíně.“

Oficiální vyhlášení ceny TALENT 2009 proběhne v prosinci tohoto roku ve Zlíně na slavnostním večeru. Součástí bude kromě kulturního programu i vernisáž soutěžních prací. Uzávěrka soutěže je 20. 11. 2009.

Více informací na www.talentdesignu.cz.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-design-talent-2009.html

15.11.09