Článek

Soutěž o nové logo Biskupského gymnázia Brno

Biskupské gymnázium BrnoSoutěž o nové logo Biskupského gymnázia Brno

Biskupské gymnázium Brno v rámci svého 20. jubilea vyhlašuje soutěž na vytvoření nového loga. Logo bude následně v novém vizuálním stylu školy spojeného se zcela novou prezentací školy na veřejnosti. Cílem soutěže je vytvořit nový, originální, současný a „mladý“ grafický styl školy. Tato soutěž se netýká pouze těch, kteří jsou se školou bezprostředně spjati, ale je určena široké veřejnosti.

Projekt nového vizuálního stylu školy bude v budoucnosti zahrnovat mmj.:
vytvoření kompletního grafického manuálu (vizitky, hlavičkové papíry, razítka atd.)
vytvoření nových internetových stránek
vytvoření tištěných propagačních materiálů v novém stylu
vytvoření nové prezentace školy na DVD

Biskupské gymnázium Brno

Zadání soutěže:
předmětem soutěže je vytvoření nového loga resp. logotypu školy
logotyp školy bude vytvořen v těchto dvou verzích:

1.verze bude obsahovat plný název školy: „Biskupské gymnázium Brno“
2. druhá verze bude obsahovat zkrácený: „BIGY BRNO“ nebo „bigy brno“

(verzálky i minusky jsou u této varianty možné)

navrhnutý logotyp musí mít další využitelnost v budoucnu dle výše zmíněných bodů v Projektu nového vizuálního stylu školy. Autor může tuto využitelnost demonstrovat ukázkou aplikace logotypu (viz body výše — např. logotyp na vizitkách, razítku, tričkách, hlavičkových papírechຯ)
návrh loga resp.logotypu školy musí obsahovat barevné řešení i černobílou verzi
soutěže se může zúčastnit každý
každý účastník soutěže může odevzdat nejvýše 3 varianty loga v jednom souboru v tiskovém formátu PDF
návrhy zasílejte na emailovou adresu: HYPERLINK bigy@bigy.cz
každý autor musí v mailu rovněž uvést své kontaktní údaje a čestné prohlášení,
ve kterém se zavazuje, že jeho návrh není plagiát a že v případě vítězství nebude tento návrh dále šířit bez vědomí školy
přijímání návrhů začíná v pondělí 12. ledna 2009 a končí v pátek 27. února 2009.
Vedení školy rozhodne o vítězi loga nejpozději do pátku 27. března 2009 a do tohoto
data bude rovněž emailem informovat všechny účastníky soutěže o výsledku. Vedení školy si vyhrazuje právo nezvolit žádného vítěze soutěže.

Odměna
Vítězi soutěže na nové logo resp. logotyp Biskupského gymnázia Brno bude věnována jednorázová odměna ve výši 10 000 Kč a návrh poskytne na CD ve formě vhodné ke zpracování tiskem. Po finančním vyrovnání se nové logo stává vlastnictvím Biskupského gymnázia Brno. Jakýkoliv další nárok ze strany autora na další používání, nebo zpoplatňování loga (včetně jeho variant) zaniká. Výjimku tvoří seznam referencí.

Oficiální odhalení nového loga se uskuteční při slavnostním aktu na Den Bigy ve čtvrtek 25.června 2009.

Zadání soutěže najdete i na webu školy: www.bigy.cz.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/biskupske-gymnazium-brno-logo.html

14.01.09