Článek

Soutěž o nová loga občanských sdružení Skandinávský dům a Klub islandských fanatiků

Scandinavian houseSoutěž o nová loga občanských sdružení Skandinávský dům a Klub islandských fanatiků

Skandinávský dům, o.s. a Klub islandských fanatiků, o.s. vyhlašují soutěž na vytvoření nových log sdružení. Důvodem vypsání soutěže je skutečnost, že Klub islandských fanatiků zatím svoje oficiální logo nemá a Skandinávský dům používá logo, které obsahově již neodpovídá náplni jeho činnosti.

Zájemci mohou zasílat soutěžní práce na e-mailové adresy příslušných sdružení (info@skandinavskydum.cz nebo jana@islandklub.com) do 15. listopadu 2008. Každý soutěžící může zaslat maximálně 3 návrhy pro každé sdružení.

Logotyp pro Skandinávský dům by měl obsahovat:
– barevnou a černobílou verzi grafického symbolu
– český a anglický název sdružení, t.j. Skandinávský dům a Scandinavian House
– příp. slovní označení domény Skandinávského domu — pro českou verzi www.skandinavskydum.cz, pro anglickou verzi www.scandinavianhouse.cz.

Logotyp pro Klub islandských fanatiků by měl obsahovat:
– barevnou a černobílou verzi grafického symbolu
– český a anglický název sdružení, t.j. Klub islandských fanatiků a Club of Icelandic Fanatics
– příp. slovní označení domény Klubu islandských fanatiků: www.islandklub.com

Vyhodnocení návrhů provede porota, ve které budou zastoupeni nezávislí odborníci i zástupci relevantních sdružení. Vyhlášení proběhne do konce roku 2008. Porota si vyhrazuje právo neurčit vítěze soutěže.

Autoři vítězných návrhů obdrží hodnotné věcné ceny a finanční odměnu za vytvoření grafického manuálu a poskytnutí licence ve výši 5.000,- Kč.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/skandinavsky-dum-soutez-logo.html

13.08.08