Článek

Soutěž o nejkreativnější držadlo do MHD — Zlaté držátko

Zlaté držátkoSoutěž o nejkreativnější držadlo do MHD — Zlaté držátko

HANDY MEDIA ve spolupráci s Art Directors Clubem a Creative Copywriters Clubem si vás tímto dovoluje pozvat k účasti na prvním ročníku soutěže pro kreativní agentury Zlaté držátko. Odměnou pro vítěznou agenturu bude poukaz na reklamní prostor ve výši 100 000 Kč.

Zlaté držátko

V roce 2006 se na českém reklamním trhu objevilo nové médium – reklamní držadla firmy HANDY MEDIA do vozidel MHD, vybavená plochou pro umístění komerčního sdělení.  

Naše držadlo se jak v prostředí komunikačních a mediálních agentur, tak přímo u zadavatelů stalo brzy poměrně známé. Pro posílení povědomí o marketingovém využití držadel jsme se rozhodli vyhlásit soutěž o nejkreativnější návrh vizuálního sdělení.  

Odměnou pro vítěznou agenturu bude poukaz na reklamní prostor ve výši 100 000 Kč pro klienta, jehož sdělení v soutěži agenturu reprezentovalo. Agentuře bude propůjčena hlavní cena – Zlaté držátko –, vítězný tým získá atraktivní zážitek.  

Podmínky soutěže Zlaté držátko jsou následující: 

1. Soutěž vyhlašuje společnost HANDY MEDIA ve spolupráci s ADC a CCC. 

2. Do soutěže mohou být přihlášeny nově připravené motivy, bez ohledu na to, zda jsou nebo budou realizovány. Musí však být určeny pro existujícího klienta agentury.  

3. Technická specifikace: 2D návrhy ve formátu pdf (rozměr strany 70×126 mm, letáku 140×126). Návrhy mohou být také holografické, či jinak atypické, např. perforované lístky s tel. číslem, vyčnívající z formátu reklamní plochy, případně pracující s nevizuálními vjemy, např. vůní, hmatem.  

4. Soutěž se řídí všemi relevantními zákonnými požadavky a právními předpisy. 

5. Návrhy zasílejte elektronicky na adresu:
zlatedrzatko@handymedia.cz, případně na CD nosiči na adresu: HANDY MEDIA, Dělnická 20, Praha 7, 170 00, od 1. 9. do 30. 9. 2007.

6. Práce hodnotí porota nominovaná HM a ADC/CCC, složená z představitelů českého reklamního okruhu, renomovaných marketingových odborníků a vynikajících osobností veřejného života.

7. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit v případě nízké úrovně přihlášených prací nebo jejich nízkého počtu.

Věříme, že vás princip nové soutěže zaujal a že se se svými týmy Zlatého držátka zúčastníte.   Herbert Brynda (Managing Director) Daniela Ursínyová (Sales & Marketing Manager)  HANDY MEDIA T: 220.801.692 E: zlatedrzatko@handymedia.cz 

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-zlate-drzatko.html

25.09.07