Článek

Soutěž o návrh nového vizuálního stylu webové prezentace VUT v Brně

VUT BrnoSoutěž o návrh nového vizuálního stylu webové prezentace VUT v Brně

VUT v Brně vypsalo veřejnou soutěž o „Návrh nového vizuálního stylu webové prezentace“. Předmětem soutěže je navrhnout nový grafický layout webových stránek VUT v Brně. Snahou univerzity je totiž prostřednictvím reprezentativní grafiky přehledně a účelně komunikovat se všemi cílovými skupinami VUT v Brně, který mi jsou uchazeči o studium, studenti, absolventi, zaměstnanci, veřejnost (odborná i široká) a média.

Nový vizuální styl webové prezentace VUT v Brně by měl přitom vycházet z Manuálu jednotného vizuálního stylu univerzity.

Účelem soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní uvedené požadavky, obsažené v  soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Ty lze nalézt v elektronické podobě na informačním portálu – úřední deska – veřejné zakázky.

Vítěz soutěže obdrží odměnu 50 tis. Kč a následně také zakázku na dopracování kompletního vizuálního stylu webové prezentace VUT v Brně.

Kontaktní osobou ve věcech soutěže o návrh je Hana Blažková (tel.: 541 145 325; email: blazkova@ro.vutbr.cz).

Zdroj: VUT Brno

Stávající web VUT Brno
VUT Brno

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/web-prezentace-soutez-vut-brno.html

16.06.09