Článek

Soutěž o jednotné logo informačních center pro mládež v ČR

NICMSoutěž o jednotné logo informačních center pro mládež v ČR

Národní informační centrum pro mládež vyhlašuje soutěž pro mladé výtvarníky. Jedná se o grafické ztvárnění loga organizace, která shromažďuje, třídí a poskytuje informace mladým lidem (cílová skupina je cca 15—25 let). Grafické návrhy musí mít 3 varianty: Informační bod pro mládež, Informační centrum pro mládež a Národní informační centrum pro mládež. Uzávěrka je 20. února 2009 a odměna pro vítěze 5000 Kč.

Co jsou to Informační centra pro mládež (ICM)?
Jsou to místa, kam chodí mladí lidé, kteří se potřebují dozvědět informace o studiu, práci, brigádách, cestování, o tom, jak změnit školu, jak se ucházet o zaměstnání a podobně.
Služby těchto center jsou bezplatné a anonymní, často při nich fungují poradny či volnočasové kluby. Centra provozují vlastní webové stránky.

Informační bod pro mládež (IBM) je menší rozsahem poskytovaných služeb. Většinou je doplňkem místní školy, knihovny, domu dětí a mládeže a podobně. Jeho zaměření je ale stejné jako zaměření ICM.

Národní informační centrum pro mládež (NICM) provozuje stejnou činnost jako ostatní ICM v ČR a zároveň funguje jako koordinátor všech informačních center pro mládež.
Více informací na www.icm.cz

Grafické návrhy musí mít 3 varianty:
Informační bod pro mládež, Informační centrum pro mládež a Národní informační centrum pro mládež.

Musí tvořit sourodý celek, být čitelné a umožňovat barevné i černobílé provedení.
Měly by vyjadřovat zacílení na mladé lidi, dále skutečnost, že se jedná o jakési křižovatky/rozcestníky/majáky na cestě mladého člověka (ukazují různé možnosti a různé cesty), určitou univerzálnost a nevyhraněnost (nespecializování se na nějakou konkrétní oblast, ale tak nějak „od každého něco“) a zároveň hravost (svou činností se ICM přibližují neziskovým organizacím, vládne tam neformální atmosféra, pracují v nich dobrovolníci apod.).

Co musí návrhy obsahovat?
Logo IBM
Logo ICM
Logo NICM
Každý z těchto návrhů musí obsahovat zkratku (IBM, ICM, NICM) a grafický nápad.

Formát: *.ai (Adobe Illustrator) nebo *.cdr (Corel)
Rozlišení: 300 DPI v bitmapě
Velikost obrázků: cca 10 x 10cm
Kam posílat: julinkova@adam.cz
Kontaktní osoba: Jana Julínková

Uzávěrka: 20. února 2009
Vyhlášení výsledků: 2. března 2009
Jaká je cena pro vítěze? 5000,- Kč

Návrhy, které se dostanou do užšího výběru, budou prezentovány na našich stránkách www.icm.cz.