Článek

Soutěž o design motivu na tričko pro volby do Evropského parlamentu

Vybiramsi_euSoutěž o design motivu na tričko pro volby do Evropského parlamentu

Za finanční podpory Evropské unie vyhlašuje obecně prospěšná společnost Respekt institut soutěž pro mladé profesionální i amatérské designéry o návrh motivu trička na podporu účasti mladých voličů v letošních volbách do Evropského parlamentu. Soutěž byla vyhlášena v rámci projektu Vybírám si, který je určen všem mladým lidem ve věku 18 až 30 let. Projekt si klade za cíl oslovit tuto generaci především jako občany Evropské unie.

Chystané aktivity projektu mají přivést účastníky k zamyšlení nad odpovědností za společné evropské hodnoty, jejichž udržování a rozvoj mohou svými hlasy do evropského parlamentu ovlivnit. Spolu se soutěží o nejlepší motiv voleb do Evropského parlamentu budou během projektu vytvořeny internetové stránky spravované studenty, kteří připraví kvalitní a zajímavé podklady o smyslu a činnosti této evropské instituce. V rámci kampaně budou během dubna a května v Praze, Plzni, Brně, Pardubicích a Českých Budějovicích uspořádány celovečerní koncerty za účasti lokálních mladých hudebních skupin spolu s informační výstavou.

Vybiramsi.eu

Jednou z prvních aktivit projektu je právě soutěž v grafickém návrhu na tričko, který atraktivním a originálním způsobem vyzývá cílovou skupinu (mladé voliče do 30 let) k účasti ve volbách do Evropského parlamentu, jež se uskuteční na začátku června 2009. Motiv trička by měl vyjadřovat možnost svobodného výběru každého občana ve volbách a zároveň sílu každého hlasu. Soutěžní návrh by měl také prezentovat volby jako součást každodenního života, ve kterém se taktéž rozhodujeme a pak si vybíráme, co chceme, čemu věříme a co je pro nás důležité. Tři vítězné návrhy budou finančně odměněny a celkový vítězný návrh se stane motivem trička, které bude v počtu 500 kusů distribuováno účastníkům dubnových a květnových koncertů, které budou v rámci projektu uspořádány.

Spolupracující subjekty:
Klub mladých Evropanů
Konektor
Liv Ducci Lab

Účastníci soutěže
• do soutěže se mohou zapojit mladí lidé od 18 do 30 let
• soutěž je otevřena jak pro profesionály, tak amatérské, začínající designéry

Podmínky účasti v soutěži

• zaslání soutěžního návrhu designu motivu na tričko na email: vybiramsi@respekt.cz do 16.3. 2009 (v běžných formátech *.jpg, *.pdf, *.tif) do 11:55.
• spolu se zaslaným návrhem prosím do emailu uveďte následující údaje: jméno, příjmení, datum narození, místo bydliště, kontaktní email, telefonní číslo, příp. instituci (škola, designérské studio, …) a v případě potřeby vysvětlení konceptu motivu
• každý účastník může do soutěže poslat až 3 návrhy
• technické podmínky: návrh designu motivu na tričko by měl být pouze pro přední stranu trička, reálná velikost motivu by neměla překročit rozměry 15×15 cm
• soutěžní návrhy nesmí propagovat konkrétní politickou stranu či ideologii ani na ni útočit
• zasláním emailu vyjadřují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže a s bezúplatným následným vystavením soutěžních prací i jejich publikováním. Zachování autorských práv není vystavením a publikováním dotčeno

Termín uzávěrky soutěže
• soutěžní práce splňující všechny výše uvedené podmínky, musí být doručeny do 16. března 2009 do 11.55 elektronicky na emailovou adresu vybiramsi@respekt.cz. Vyhlašovatel se zavazuje potvrdit doručení všech přijatých emailů s návrhy.

Kritéria hodnocení
• Dodržení všech předepsaných podmínek soutěže
• Kreativita, myšlenková originalita a původnost
• Dobré vyjádření smyslu účasti ve volbách do Evropského parlamentu

Tři porotou vybrané nejlepší návrhy budou odměny. Vítěz obdrží odměnu ve výši 5 000 Kč, druhé místo bude odměněno částkou 3 000 Kč a třetí částkou 2 000 Kč.

Členové poroty
Šárka Hastrmanová (koordinátorka projektu, Respekt institut, o.p.s.)
Petr Kutílek (výkonný ředitel, Respekt institut, o.p.s.)
Ondřej Bárta (zástupce partnerské organizace, Klub mladých Evropanů, o.s.)
Martin Charvát (Creative director, Konektor)
David Březina (kreativní ředitel, Liv Ducci Lab)
Zuzana Kubíková (vizuální laborantka, Liv Ducci Lab)

Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků soutěže mladých designerů o motiv trička na podporu mladých voličů ve volbách do Evropského parlamentu proběhne nejpozději 19. března 2009. Výsledky budou uveřejněny na internetových stránkách www.vybiramsi.eu a všem účastnícím se autorům bude emailem zasláno rozhodnutí poroty.

Prezentace výsledků
Informace o výsledcích soutěže zveřejní vyhlašovatel soutěže (Respekt institut, o.p.s.) na internetových stánkách projektu (www.vybiramsi.eu). Všechny zaslané návrhy, které splňují podmínky soutěže, budou na výše zmíněných stránkách vystaveny v galerii návrhů spolu se jmény autorů. Zadavatel soutěže si vyhrazuje právo při výrazné nedostatečné kvalitě zaslaných návrhů nevybrat vítězný návrh a neudělit vítězné ceny.

Kontaktní osoba:
Šárka Hastrmanová
Tel.: +420 233 074 523, Tel.: +420 773 119 994, vybiramsi@respekt.cz

Podmínky soutěže ke stažení ve formátu .pdf zde

Inzerát k soutěži ke stažení ve fotmátu .pdf zde

Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Další informacenajdete na webu www.vybiramsi.cz.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-design-tricko-eu-volby.html

24.02.09