Článek

Soutěž: Nechci mít na triku další totalitu

Nechci mít na triku další totalituSoutěž: Nechci mít na triku další totalitu

Vyzýváme výtvarníky, grafiky a jiné tvůrčí typy k tvorbě antikomunistických motivů, které budou určeny k potisku na trička. Pomozte nám vytvořit reakci na opětovně se rozpínající komunismus. Celá akce byla zahájena symbolicky 25. února 2008, v den šedesátého výročí komunistického puče.

Nechci mít na triku další totalitu

Pravidla soutěže

• Soutěž začíná 25.února 2008, od tohoto dne je možné zasílat soutěžní návrhy přes webové rozhraní na http://www.dekomunizace.cz/soutez/2008
• Uzávěrka pro zasílání návrhů do soutěže je 31. března 2008.
• Veřejné hlasování o návrzích probíhá do 15. dubna 2008, z jedné IP adresy bude možné hlasovat jen jednou pro libovolné množství návrhů.
• Vyhlášení výsledků proběhne 1. května 2008 na Žofíně.
• Soutěž je primárně určena pro Českou republiku, návrhy ze zahraničí budou akceptovány bez nároku na cizojazyčné znění podmínek soutěže.
• Návrhy do soutěže se přijímají výhradně přes webové rozhraní přístupné na www.dekomunizace.cz a to v následujích velikostech a formátech
• Náhledy: 100 px šířka x 70 px výška; jpg v RGB, gif, png
• Detail: 640 px šířka x 480 px výška; jpg v RGB, gif, png
• Tiskové podklady: výhradně vektorové formáty (ai, eps)
• Návrhy musí být připraveny pro dvoubarevný sítotisk, lze zohlednit i třetí podkladovou barvu trika.
• Součástí návrhu může být i doporučení barvy trika
• Potisk je možný jen z jedné strany.
• Maximální potisknutelný formát je B4.
• Autor musí vyplnit všechny požadované informace webového formuláře na webu www.dekomunizace.cz a musí zvolit zda má být zvěřejněno jeho jméno ve webové galerii.

Nechci mít na triku další totalitu

Návrhy budou vyhodnoceny ve dvou kategoriích:

• Hlasování veřejnosti podle absolutního počtu hlasů
• Hlasování poroty
• Porota bude sestavena z řad designových odborníků, odborníků z oděvního průmyslu a jiných kapacit z oboru.
• Následně budou návrhy rozděleny a oceněny podle kategorií profi/amatér

    * Hlavní cenou v soutěži bude letní pobyt ve výcvikovém táboře proti komunismu
    * Další z cen pro vítěze bude nabídka spolupráce na realizaci dalších autorových návrhů

• Vyhlášení výsledků bude zveřejněno mediálními partnery a všechny návrhy budou vystaveny na webových stránkách soutěže.
• Výroba a distribuce triček bude následovat bezprostředně po vyhlášení výsledků soutěže.

Nechci mít na triku další totalitu

Organizátoři si vyhrazují tato práva:

• Právo vyřadit ze soutěže návrh, který odporuje etice a filozofii celé soutěže s tím, že návrh bude stále vystaven v galerii na webu, ale nebude možné pro něj hlasovat.
• Právo vyřadit ze soutěže návrh, který neodpovídá technickým podmínkám soutěže.
• Právo rozhodovat o tom, které motivy budou využity k následné výrobě a distribuci.

Pokud máte zájem soutěž podpořit a inzerovat na Vašem webu, bannery v různých formátech jsou ke stažení tady.

Další informace a ukázky přihlášených prací najdete na stránkách soutěže.

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/soutez-nechci-triku-totalitu.html

26.03.08