Článek

Soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro prodejny Nakladatelství Academia

AcademiaSoutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro prodejny Nakladatelství Academia

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyhlašuje studentskou soutěž na vytvoření jednotného vizuálního stylu pro prodejny Nakladatelství Academia. Cílem soutěže bude navrhnout jednotný vizuální styl prodejen Knihkupectví Academia, které tvoří nedílnou součást Divize Academia nakladatelství a jsou jedním z hlavních prodejních míst vydávaných publikací.

Academia

Každému účastníku soutěže, který bude vybrán v druhém kole, uhradí vyhlašovatel skicovné ve výši 2.000 Kč, za každý vybraný soutěžní návrh. Vítězný návrh bude oceněn finanční odměnou ve výši 40.000 Kč, včetně DPH. V této částce je již zahrnuto
skicovné.

Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí odborná porota jmenovaná vyhlašovatelem v níž zasedne také Robert V. Novák – grafik a spolumajitel grafického studia Novák a Balihar a Pavel Šťastný – designér a typograf.

Soutěžní návrhy by se měly zaměřovat na tyto oblasti:

1. grafické ztvárnění vnější části prodejny (polepy výloh, umístění propagačních nápisů apod.)

2. výtvarné ztvárnění obsahu výkladních skříní (aranžmá výlohy)

3. úpravu vstupních prostor, portálu, dveří apod.

4. jednotný informační systém (popisky regálů, akční nabídky-Novinky, Slevy atd., navigační systém, layout plakátů informujících o akcích)

5. návrh propagačních předmětů
a.vizuál papírových a látkových tašek na knihy a drobné dárky
b.vizuál balícího papíru na knihy
c.označení personálu prodejen, např. placky, visačky

Veškeré informace, podklady a podmínky soutěže najdete na stránkách www.academia.cz

Termín vyhlášení soutěže je 1.9.2009, od této chvíle je možné přijímat soutěžní návrhy. Účastník soutěže předloží zadavateli soutěžní návrh a řádně vyplněnou a podepsanou písemnou Přihlášku účastníka soutěže nejpozději do 24.11.2009 do 15 hodin.

Mezi účastníky soutěže budou zařazeni studenti středních a vysokých uměleckých, designérských a grafických škol v České republice.

Případné další informace k soutěži Vám poskytnou:
Miroslava Klimentová, 221 403 315, klimentova@ssc.cas.cz
Adéla Fořtová, 224 941 147, fortova@academia.cas.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/knihkupectvi-academia-soutez.html

07.09.09