Článek

Soutež na vizuální styl VIDA science centra za 100 000 Kč. Skicovné až po páté místo.

VidaSoutež na vizuální styl VIDA science centra za 100 000 Kč. Skicovné až po páté místo.

Příspěvková organizace Moravian Science Centre Brno vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření nového vizuálního stylu „VIDA science centrum“. Zadavatel nabízí zajímavou odměnu pro vítěze a skicovné 5 000 Kč učastníkům soutěže, kteří se umístí do pátého místa. V porotě zasednou zástupci odborné veřejnosti a lhůta pro podání soutěžních návrhů pro 1. kolo soutěže je 13. leden 2014.

Moravian Science Centre Brno

Ve městě Brně vzniká jedinečné, interaktivní a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a výzkumu, Moravian Science Centre Brno. Hlavním účelem MSCB je seznamovat širokou veřejnost interaktivní a zajímavou formou s vědeckými poznatky z celé řady přírodních oborů a dalších příbuzných věd. Dále pak rozvíjet zájmovou činnost a podílet se na školním i mimoškolním vzdělávání mládeže i dospělých, organizovat a provádět metodickou a výzkumnou činnost.

Cílovou skupinou jsou individuální návštěvníci, rodiny s dětmi, turisté, firmy a instituce. Plánovaná návštěvnost je 220 tisíc návštěvníků za rok, z toho podstatou část (75 tisíc) mají tvořit školní kolektivy. Expozice MSCB bude rozdělená do čtyř hlavních tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět. Zvláštní sekci tvoří Dětské science centrum pro návštěvníky ve věku od 2 do 6 let.

-
Zdroj: mscb.cz

 

Nový název VIDA science centrum

Dne 12. 12. 2013 byl odsouhlasen nový název, který nahradí nyní používané Moravian Science Centre Brno. Tento název je „VIDA“. Název VIDA vychází primárně z citoslovce „vida“, které tým MSCB chápe jako český ekvivalent zvolání „heuréka“. „Vida“ v sobě nese údiv, provází chvíli, kdy se lidé těší z toho, že něco pochopili, něco jim došlo, uvědomili si souvislosti. Zadavatel nechává na zvážení autora , zdali se bude v logu/logotypu název psát ve formě Vida, VIDA, Vida!, nebo VIDA!.

Ve všech případech však autor jako součást textové části svého soutěžního návrhu objasní, proč byla daná varianta zvolena.

-
Logo MSCB, které se objevuje v grafickém návrhu expozice. Zdroj: mscb.cz

 

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je návrh jednotného vizuálního stylu, jehož základem bude logo (grafický symbol, značka organizace) a logotyp (slovní označení organizace). Předpokládaná hodnota soutěže o návrh je stanovena na 125.000,- Kč vč. DPH.

Soutěžní návrh podaný do 1. kola soutěže o návrh bude obsahovat:

Samostatné logo a logotyp obsahující barevnou, černobílou a průhlednou verzi. Použité barvy by měly být slučitelné s barvami Jihomoravského kraje.

Logo a logotyp v kombinaci s podnázvem „science centrum“ obsahující barevnou, černobílou a průhlednou verzi.

Průvodní zpráva – textová část soutěžního návrhu (max. 1 normostrana) – popis ideového řešení daného loga vč. objasnění autorem zvolené varianty v logu/logotypu (tj. Vida, nebo VIDA, nebo Vida!, nebo VIDA!)

Přijaté soutěžní návrhy do 1. kola budou předloženy v podobě: CD, tisk A3 a A4. Předmětem hodnocení soutěžních návrhů v 1. kole bude: Celková výtvarná úroveň řešení, srozumitelnost a návaznost na ideu MSCB, soulad s grafickým a architektonickým řešením expozice.

Lhůta pro podání soutěžních návrhů končí dne 13. 1. 2014 ve 14:00 hodin.

Předmětem veřejné zakázky navazující na soutěž bude vytvoření kompletního manuálu jednotného vizuálního stylu za smluvní a konečnou odměnu ve výši 100. 000,- Kč, vč. DPH. Ukončení 2. kola soutěže a informování účastníků bude 17. února 2014 a dodání komplexně vytvořené veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh 30. dubna 2014. V porotě zasednou za odbornou veřejnost Pavel Hrach, Typo Design Club, Rostislav Koryčánek, Dům umění města Brna a Marta Sylvestrová, Moravská galerie v Brně.

Kompletní zadání soutěže najdete na stránkách MSCB.

 

Ukázka grafického řešení expozice

Grafické řešení expozice vytvořili grafici Very Popular Office, subdodavatel ateliéru Projektil architekti.

-

-
Zdroj: mscb.cz

 

Zdroj úvodního obrázku: mscb.cz

Design portal

https://www.designportal.cz/souteze-tendry/vida-science-centrum-soutez.html

03.01.14